Despre ECO SIMPLEX NOVA SRL

ECO SIMPLEX NOVA este o societate română, cu capital integral privat, al cărei obiect principal de activitate se desfășoară în domeniul protecției mediului.

ECO SIMPLEX NOVA  este una din cele mai bine cotate societăți, care activează în domeniul protecției mediului. Activitatea ECO SIMPLEX NOVA este atestată de Ministerul Mediului. Are o experiență practică de peste 30 de ani, în domeniul protecției mediului.

Obiectul principal de activitate al societății:

  • - Consultanță de specialitate în domeniul protecției mediului

  • - Efectuarea de măsurători privind calitatea factorilor de mediu

ECO SIMPLEX NOVA a efectuat, în calitate de elaborator, documentații cuprinzând domenii diferite de activitate și cu grade variate de complexitate: 
- evaluări de impact asupra mediului; 
- bilanțuri de mediu cu grad ridicat de dificultate; 
- managementul deșeurilor; 
- documentații tehnice pentru obținerea avizului/autorizației de gospodărire ape 
- documentații tehnice pentru obținerea Acordului de preluare ape uzate; 
- evaluări cantitative și calitative ale apelor uzate, evacuate în rețelele de canalizare; 
- studii privind poluarea solurilor și a apelor subterane; 
- modelarea dispersiei poluanților în ape de suprafață și ape subterane; 
- planuri și programe (planuri urbanistice zonale, planuri urbanistice de detaliu, planuri urbanistice generale); 
- formularea obiectivelor de mediu, cuantificate ca bază pentru strategii și programe ulterioare; 
- studii de evaluare a riscului declanșării unor accidente sau avarii cu impact major asupra mediului înconjurător; evaluare, măsuri și programe de prevenire; 
- studii climatice și topoclimatice, în vederea amplasării de obiective industriale, în raport cu sistematizarea teritorială; 
- studii privind reciclarea materialelor; 
- monitorizarea nivelului poluării atmosferice. 
- evaluări privind nivelul de zgomot.

Produse
Galerie

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...