Știri primării

Publicat: 2020-03-17
Proiecte de investiții: Proiecte de investiții în curs de derulare: Reabilitare drumuri agricole - finanțare europeană măsura 125- finalizat Achiziție echipament pentru servicii publice, dotare cămine culturale și conservarea portului popular - finanțare europeană măsura 322- finalizat Ach... Citește mai departe
Publicat: 2020-03-17
Proiecte de investiții: Proiect integrat în comuna Pădureni – staţie tratare apă potabilă în sat Pădureni, comuna Pădureni, judeţul Vaslui şi extindere reţea canalizare menajeră în sat Pădureni”, Sursa de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Rurală- FEADR Alime... Citește mai departe
Publicat: 2020-03-17
Proiecte de investiții: Proiecte 2016-2020 Modernizare şi reabilitare străzi Construire sală de sport - Liceul Teoretic "Ion Neculce" Schimbare iluminat public cu lămpi led Amenajare complex sportiv în aer liber Proiecte sociale Reabilitarea și modernizare în cadrul Pieț... Citește mai departe
Publicat: 2020-03-16
Proiecte de investiții: Modernizare străzi în localitățile Oltina și Răzoarele din Comuna Oltina, Județul Constanța -10 km Înființare sistem de canalizare apă uzată menajeră în localitatea Oltina, comuna Oltina, județul Constanța Reabilitarea, Modernizare Extindere și Dotare Școa... Citește mai departe
Publicat: 2020-03-16
Proiecte de investiții: La nivelul comunei există proiecte de infrastructură : - Asfaltarea tuturor ulițelor din comună - Proiect privind reabilitarea drumurilor comunale, realizat prin Asociația Tocaia asocierea comunelor Așchileu și Sânpaul - Construire cămin Cultural în localitate... Citește mai departe
Publicat: 2020-03-16
Proiecte de investiții: Proiecte Realizate ​Reabilitare și modernizare DC 69 și străzi în comuna Almașu, județul Sălaj Reabilitare și modernizare teren sport în comuna Almașu, județul Sălaj Reabilitare și modernizare cămin cultural în comuna Almașu, județul Sălaj Reabilitare ș... Citește mai departe
Publicat: 2020-03-16
Proiecte de investiții: Proiecte realizate 2016-2020 : Proiect Elaborare PUG, în baza contractului nr. 29/03.05.2016, proiectant S.C. SIREGON GRUP S.R.L; Tif ULU Proiect Identificări rețele utilități publice pe suport topografic în localitățile comunei Mănăștiur, contract nr. 31/13.05.... Citește mai departe
Publicat: 2020-03-13
Proiecte de investiții: Proiecte 2016-2020 Construire grădiniță cu 3 săli de grupă- Roata de Jos Centru de zi- Cartojani, sat Cartojani, comuna Roata de Jos Alimentare cu apă în satele Sadina și Roata de Jos, extindere canalizare în satele Sadina și Roata de Jos Modernizare drumuri de ... Citește mai departe
Publicat: 2020-03-13
Proiecte de investiții: Amenajare parcare Modernizare DC 13 în loc Moișeni L= 900 m și strada Neamț Huta L = 300 m comuna Certeze Amenajarea trotuarelor în comuna Certeze - sat Certeze, Huta și Moișeni, județul Satu Mare Asfaltare drum Borcutul Tâlharilor comuna Certeze Constr... Citește mai departe
Publicat: 2020-03-13
Proiecte de investiții: Modernizarea infrastructurii rutiere și a piețelor publice în Siculeni Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Siculeni Reabilitarea primăriei comunei Siculeni Reabilitare și dotarea Școlii Gimnaziale Zold Peter din comuna Siculeni Proiecte... Citește mai departe
Publicat: 2020-03-13
Proiecte de investiții: Proiecte realizate 2016 – 2020 : Amenajarea grădiniței cu program prelungit în satul Crâșcior, județul Hunedoara Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Crâșcior, județul Hunedoara Modernizarea drumurilor vicinale Zdrapț... Citește mai departe
Publicat: 2020-03-12
Proiecte de investiții: Canalizare Studina şi Studiniţa Platforme de deşeuri menajere Împăduriri terenuri degradate ​Apă, canal, iluminat public, asfaltare drumuri comunale
Publicat: 2020-03-12
Proiecte de investiții: Extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare în localitatea Variaș, județul Timiș - investiție derulată prin Programul de finanțare PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020, program finanțat de Uniunea Europeana prin Fondul Europea... Citește mai departe
Publicat: 2020-03-11
Proiecte de investiții: Continuare modernizare DC 163 Zam- Almaş- Sălişte Alimentare cu apă şi canalizare în satul Zam și satele aparținătoare Modernizare rețea de drumuri de interes local în comuna Zam Reabilitare și dotare Școala gimnazială Zam ​Achiziție buldoexcavator ... Citește mai departe
Publicat: 2020-03-11
Proiecte de investiții: Finalizate în Anul 2019: Schimbare învelitoare și modernizare interioară la școala gimnazială nr.1 Reabilitare sediu Primărie Reabilitarea rețelei de supraveghere video a localității și extinderea și în satul Dumuslău În derulare: Modernizare dru... Citește mai departe
Publicat: 2020-03-11
Proiecte de investiții: Proiecte 2016-2020 Proiecte de viitor Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale - măsura 322, proiect integrat Comuna Grădinile cu cele cinci componente Moder... Citește mai departe
Publicat: 2020-03-11
Proiecte de investiții: Modernizare drum forestier Șoimu- Tina în comuna Valea Ierii Achiziție vidanja combinată în comuna Valea lerii Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea lerii, județul Cluj Modernizare Școala Gimnazială în comuna Valea lerii, județul Clu... Citește mai departe
Publicat: 2020-03-10
Proiecte de investiții: Introducerea canalizării menajere în satul Lutoasa pe o lungime de 6 km ​Reabilitarea drumului forestier Hegyes-Apa Roşie pe o lungime de 10 km
Publicat: 2020-03-10
Proiecte de investiții: PROIECTE FINANȚATE DE AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE SURSA DE FINANȚARE- PNDR – ÎN CURS DE IMPLEMENTARE Canalizare menajeră zona D, comuna Poarta Albă, Județul Constanța – lucrări în curs de execuție Modernizare Trama Stradală Comuna... Citește mai departe

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...