PRIMĂRIA ZLATNA

32544 Vizualizări
Zlatna
Tip: Oras
Adresa: Calea Moţilor, nr. 12(Cod poștal: 516100), Județ: Alba,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Silviu Ponoran
Viceprimar: Negrea Daniel
Secretar General: Adina Zavragiu
Şef birou: Eugenia Ţibea

  • Suprafață: 24065 ha
  • Intravilan: 915 ha
  • Extravilan: 23150 ha
  • Populație: 8612
  • Gospodării: 2969
  • Nr. locuințe: 3508
  • Nr. grădinițe: 7
  • Nr. școli: 8
  • Nr. licee: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Feneş, Galaţi, Valea Mică, Pătrângeni, Podu lui Paul, Pârâu Gruiului, Pirita, Trîmpoiele, Dealu Roatei, Izvoru Ampoiului, Boteşti, Budeni, Dumbravă, Dobrot, Ruşi, Vîltori, Runc, Suseni

Așezarea geografică:

Judeţul Alba
Oraşul Zlatna se află situat în partea de vest a judeţului Alba: la vest de municipiul Alba Iulia, la 36 km distanţă
Altitudine 415 m

Activități specifice zonei:

Prelucrarea lemnului
Creşterea animalelor
Mică industrie
Comerţ
Servicii

Activități economice principale:

Mica industrie
Comerţ
Servicii

Obiective turistice:

Oportunităţi:
Resurse naturale
Principala bogăţie o reprezintă pădurile care ocupă 58,25% din teritoriul administrativ al oraşului Zlatna
Zona Zlatna se înscrie în aşa numitul "Patrulater aurifer", bogăţiile minerale din zonă fiind cunoscute din cele mai vechi timpuri
Potenţial turistic şi de agrement:
Biserica "Sf. Nicolae - Naşterea Maicii Domnului" cu indicativul 01B298 - monument de importanţă naţională excepţională - categoria A construită în anul 1424
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" cu indicativul 01B297 monument de importanţă naţională excepţională - categoria B construită în anul 1630
Aşezare din epoca bronzului "La Bulbuci" cu indicativul 01A036
Zone de importanţă arheologică aparţinând culturii Coţofeni
Vegetaţia rezervaţiei complexe "Cheile Caprei"
Rezervaţia naturală "Calcarele de la Valea Mică"
Rezervaţia naturală "Cheile Caprei"
Rezervaţia naturală "Piatra Bulbuci"
Rezervaţia naturală "Poiana Narciselor" - cu acces din Valea Feneşelui
Bustul lui Avram Iancu şi Petre Dobra în centrul oraşului Zlatna
Monumentul eroilor din primul război mondial
Potenţial cultural şi ecumenic:
Casa de Cultură a oraşului Zlatna (Conacul Kendeffi - Horvath)
Biserica Reformată
Biserica Romano-Catolică
Mănăstirea de la Negraia - Pătrângeni
Căminele culturale în satele: Feneş, Izvoru Ampoiului, Galaţi Pătrângeni, Pirita, Vâltori, Valea Mică
Biblioteca Orăşenească care funcţionează în incinta Casei de Cultură Zlatna
Situri arheologice aparţinând culturii Coţofeni, epocii romane, bronzului timpuri în localităţiile: Feneş, Izvoru Ampoiului, Galaţi Pătrângeni, Zlatna

Evenimente locale:

Sărbătoarea Câmpenească de la Negraia în luna mai
Tradiţii şi obiceiuri legate de oierit
Festivalul de romanţe "Te aştept pe acelaşi drum..."

Facilități oferite investitorilor:

Oraşul Zlatna este declarat zonă devaforizată, de aici decurgând toate facilităţile oferite de aceasta:
Zona teritoriului administrativ al oraşului Zlatna oferă facilităţi şi înlesniri investitorilor din zonă în conformitate cu OG nr. 27/1996, Legea 571/2003, OUG 24/1998, HG 323/1996 (privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării")
Gradul de calificare al forţei de muncă din zonă (mediu şi superior)
Preţuri de vânzare ale terenurilor şi locuinţelor scăzute în comparaţie cu preţurile practicate în restul ţării
Ţinându-se cont că zona se află în munţii Metaliferi, conţine în subsol resurse naturale de metale neferoase, se poate relansa mineritul
Datorită zonei muntoase şi a punctelor de atracţie turistică în zonă şi a lipsei spaţiilor de cazare turistică, se poate dezvolta turismul în zonă prin construirea de spaţii de primire şi cazare
Datorită existenţei zonei împădurite din Munţii Apuseni şi tradiţiei în prelucrarea lemnului, se poate dezvolta industria prelucrării lemnului şi a mobilei
Locuitorii sunt deschişi la ofertele de reconversie profesională oferite de potenţialii investitori

Proiecte de investiții:

1. Programul pilot de reabilitare a zonelor fierbinţi Zlatna şi Copşa Mică - subprogramul reabilitarea zonelor fiebinţi Zlatna. Acest program este în derulare, este finaţat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi cuprinde următoarele obiective de investiţii:- Amenajarea râului Ampoi şi a afluenţilor săi, în zona oraşului Zlatna
- Reabilitarea sistemului de salubrizare a oraşului Zlatna şi construire staţie de transfer deşeuri menajere
- Ecologizarea şi înlăturarea efectelor poluării în zona industrială dezafectată
- Reabilitare şi extindere canalizare oraş Zlatna
- Reabilitarea ecosistemului în zonele grav afectate de poluare
- Extinderea reţelei de apă potabilă pe teritoriul administrativ al oraşului Zlatna
- Reabilitarea fostei albii a râului Ampoi
2. Centru Social de zi pentru persoane în vârstă - finanţat prin Fondul Român de Dezvoltare şi contribuţia Consiliului Local al oraşului Zlatna în parteneriat cu Asociaţia "Filantropia Ortodoxă" Alba Iulia, proiect finalizat în noiembrie 2006
3. Reabilitarea şi împietruirea drumului comunal Izvoru Ampoiului-Carpeni, finanţat de Fondul Român de Dezvoltare şi Contribuţia comunităţii locale, proiect în curs de execuţie
4. Centru multifuncţional Zlatna, finanţat prin Fondul Român de Dezvoltare şi contribuţia Consiliului Local al oraşului Zlatna în parteneriat cu Asociaţia "Sprijiniţi Copii" Alba Iulia, proiect finalizat în septembrie 2006
5. Reabilitarea şi reamenajarea Centrului Comunitar Zlatna, finanţat prin Fondul Român de Dezvoltare şi contribuţia comunităţii locale, proiect în curs de execuţie
6. Parteneriat public -privat în vederea realizării unei fabrici de regenerare a uleiurilor uzate, proiect aflat în derulare
7. Reabilitarea unităţiilor de învăţământ Grup Şcolar "Avram Iancu" Zlatna, Şcoala cu clasele I-VIII Feneş, Grădiniţele nr. 1 şi nr. 2 din Zlatna, Şcoala cu clasele I-IV Pirita, proiecte aflate în diferite stadii de finalizare
8. Amenajarea domeniului schiabil Zlatna, obiectiv aflat în stadiul de studiu de fezabilitate în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Turism
9. Reabilitarea zonei industriale Zlatna în vederea înfinţării unui parc industrial
10. Proiectul "Economia bazată pe cunoaştere"

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...