PRIMĂRIA VIDELE

30023 Vizualizări
Videle
Tip: Oras
Adresa: Republicii, nr. 2(Cod poștal: 145300), Județ: Teleorman,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Badanoiu Nicolae
Viceprimar:Şerban Silviu
Secretar:Ivan Corina Nicoleta
Contabil: Radu Virgil

  • Suprafață: 7996 ha
  • Intravilan: 782,05 ha
  • Extravilan: 7213,95 ha
  • Populație: 12015
  • Gospodării: 3280
  • Nr. locuințe: 3911
  • Nr. grădinițe: 7
  • Nr. școli: 8
  • Nr. licee: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Coşoaia

Așezarea geografică:

Oraşul Videle , cea mai nouă aşezare urbană din judeţ, este situat în partea de N-E a judeţului Teleorman
La 51 km de Bucureşti şi la 50 km de Alexandria, oraşul reşedinţă
Aşezat pe locul fostei comune Vida, în zona de contact dintre Câmpia Burnasului şi Câmpia Găvanu Burda, în marea unitate a Câmpiei Române a fost declarat oraş în anul 1968 prin unirea satelor Vida-Furculeşti, Vida-fotăcheşti, Vida-Cartojanca şi Vida-Tămăşeşti cu comuna Vida
Oraşul este străbătut în zona sudică de râul Glavacioc

Activități specifice zonei:

În rocile specifice zonei Videle se găsesc zăcămintele de petrol
Exploatrările petrolifere şi de gaze de sondă, puse în valoare începând din anul 1961 organizate în cadrul Schelei de Petrol Videle au avut o contribuţie esenţială la dezvoltarea oraşului
O activitate importantă o constituie agricultura, care se desfăşoară în sistem privat la nivel de microferme şi sub formă asociativă, în mică parte

Activități economice principale:

Activitate economică de tip industrial - exploatările petrolifere şi de gaze de sondă organizate în cadrul Schelei de Petrol Videle
Activitatea agricolă
Comerţ

Obiective turistice:

Biserica de lemn, construită în anul 1782 pe malul Glavaciocului care a fost considerată monument istoric şi reconstruită în anul 2008
Un monument al naturii întâmpină vizitatorii la intrarea în oraş. Este vorba de un stejar bătrân care ne convinge de existenţa îndepărtate pe aceste meleaguri a străvechilor codrii ai Vlăsiei. Documentele vremii ne transmit că la umbra lui s-a odihnit, împreună cu o parte din oştenii săi, domnitorul Mihai Viteazu, în timpul trecerii sale spre câmpul de bătălie de la Călugăreni, la 23 august 1595

Evenimente locale:

În fiecare an se sărbătoreşte yiua de 6 iunie 1968, data când a fost declarată oraş localitatea Videle
În cadrul Casei de Cultură Videle se organiyeayă expoziţii ale celor care vor să-şi promoveze arta

Proiecte de investiți:

Alimentarea cu energie electrică, apă şi canalizare în zona sere, zonă destinată construcţiei de locuinţe
Asfaltarea străzii Plantelor (de la Biserica din cartierul Tămăşeşti până la intersecţia cu strada Progresului)
Asfaltarea drumului din Cartier Pariseşti până în satul Coşoaia, sat Aparţinător al oraşului Videle
Reabilitarea Parcului CEntral al oraşului Videle, prin care se urmăreşte alinierea la normele şi prevederile Uniunii Europene în domeniul protecţiei şi părezervării mediului
Reactualizarea Planului Urbanistic General al oraşului Videle
Extindere corp clădire P+1 la Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 Videle
Modernizarea Pieţii II a oraşului Videle
Consiliul Local Videle în asociere cu Consiliul Judeţean Teleorman şi celelalte autorităţi de la nivelul municipiilor, sub coordonarea Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile implementează două proiecte care se completeaza unul pe celălalt
Primul proiect ISPA 2003/16/P/PA/012 - "Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a beneficiarilor finali ai măsurii ISPA în sectorul de apă/apă uzată" are ca scop înfiinţarea unui operator regional care să constituie garanţia unei dezvoltării instituţionale capabile să implementeze proiectele de investiţii propuse prin MasterPlan componentă a celuilalt proiect ISPA 2003/RO/16/P/PA/013-4 "Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul de apă/apă uzată, care are ca finalitate reabilitarea, moderniyarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare la nivelul oraşului Videle
Cu aceeaşi parteneri, Consiliul Local Videle implementează proiectul ISPA 2002RO/16/P/PE/024 "Sistem integrat de management al deşeurilor în Judeţul Teleorman" prin care se urmăreşte crearea unui sistem de management al deşeurilor durabil şi sigur, dar şi structuri de colectare, reciclare şi depunere a deşeurilor solide menajere de la locuitori şi societăţi comerciale, la fel de durabile
Realiyarea centurii estice a oraşului Videle cu finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 2, domeniul major de intervenţie "Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane, inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură"

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...