PRIMĂRIA VICTOR VLAD DELAMARINA

27489 Vizualizări
Victor Vlad Delamarina
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 127(Cod poștal: 307460), Județ: Timis,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Cardaș Ioan Cristian
Viceprimar: Sima Ioan
Secretar: Lazăr Sabin Valentin
Contabil: Franţ Ionel Cristian

  • Suprafață: 13361 ha
  • Intravilan: 523 ha
  • Extravilan: 12838 ha
  • Populație: 2829
  • Gospodării: 1100
  • Nr. locuințe: 1090
  • Nr. grădinițe: 4
  • Nr. școli: 4
Numele localităților aflate în administrație:

Victor Vlad Delamarina, Honorici, Pădureni, Herendeşti, Petroasa-Mare, Visag, Pini

Așezarea geografică:

Istoricul localitaţii Victor Vlad Delamarina
Comuna Victor Vlad Delamarina făcea parte în anul 1890 din Comitatul Caraş Severin, districtul Lugoj, ca reşedinţă de comună cu 616 locuitori.
Localitatea îşi deapănă firul existenţei din timpuri străvechi. Prima atestare documentară datează de la 1717, sub denumirea de Satu Mic, după numele unei persoane de sex feminin Mica, care, la un moment dat a strămutat satul de pe vatra veche aflată pe un loc inundabil. Aceasta a cedat o parte din terenul pe care îl deţinea pentru a reaşeza localitatea.
Cu ocazia reorganizării teritoriale din 1968, localitatea primeşte numele de Victor Vlad Delamarina, în memoria primului poet dialectal al României, născut aici în 1870, trecut la cele veşnice mult prea devreme la doar 27 ani. În semn de recunoştiinţă şi preţuire, în anul 2009 a fost inaugurat un punct muzeistic înscriind comuna pe harta manifestărilor culturale legate de Festivalul poeziei în grai.
Dezvoltarea comunei este strâns legată de exploatarea minieră de suprafaţă din localitatea Visag, ale cărei urme se mai pot zări şi azi.
Prezentarea cronologică:
1717 - prima menţionare documenatră a comunei, ca având 30 de case sub numele de "Satumik"
1769 - Petroasa Mare este intemeiată de colonişti germani, sub numele de Morgensten (Steaua Dimineţii)
1811 - Satu Mic este proprietatea contelui de origine spaniolă Francisc Soro
1870 - s-a născut poetul Victor Vlad Delamarina în Satu Mic (decedat în 1896)
Satul Herendeşti este cumpărat de contele Augustin Kinsky care îl deţine până în perioada interbelică
1890 - Satu Mic este reşedinţa de comuna cu 616 locuitori
1924 - aşezarea avea 650 locuitori
1964 - comuna primeşte numele de Victor Vlad Delamarina
2002 - ucrainienii devin principala comunitate în urma unor colonizări repetate
Prezentare geografică
Comuna Victor Vlad Delamarina este situată în partea estică a judeţului Timiş, la graniţa cu judeţul Caraş Severin, la o distanţă de 62 de km de Timişoara si la 5 km de Municipiul Lugoj. 
Forma de relief dominantă este cea de câmpie- deal.
Clima zonei aparţine tipului temperat continental, cu cele mai favorabile condiţii climaterice pentru dezvoltarea agriculturii. Verile sunt destul de calde (22-23 o media temperaturii în luna iulie), iar iernile nu sunt prea grele. Ploile în schimb sunt destul de abundente (peste 800 mm anual).
Solurile
Invelişul de sol, rezultat al interacţiunii factorilor fizico- geografici se prezintă destul de divers. Solurile se împart în mai multe unităţi zonale şi intrazonale care constituie potenţialul pedologic valorificat ca bază de dezvoltare a biocenozelor şi a diverselor culturi în raport cu condiţiile mediului înconjurător.
Solurile comunei V.V. Delamarina oferă condiţii favorabile pentru cultura plantelor agricole şi pentru cultura pomilor fructiferi.
Vegetaţia
Este caracteristică silvostepei predomină pădurile de brad, molid şi fag. Zona de câmpie este folosită pentru diverse culturi precum grâu, cartof, orz, porumb, livezi de pomi fructiferi 
Fauna
Fauna comunei este bogată şi caracteristică zonelor de deal. Dintre animalele cele mai răspândite în această zonă amintim: mistreţi, iepuri, fazani, capre, etc.
Organizarea spaţială
Din teritoriul administrativ al comunei fac parte localitaţile: V.V Delamarina, Honorici, Pădureni, Visag, Petroasa Mare, Herendeşti şi Pini.
Comuna se întinde pe o suprafaţă de 13.361 ha din care 11700 ha reprezinta fondul cinegetic al comunei, pe care se regăsesc mai multe categorii de vânat, iar înainte de 1989 comuna era cunoscută ca şi un important bazin horticol, care se întindea pe o suprafaţă de aproximativ 2300 ha de plantaţii de meri, pruni şi alţi pomi fructiferi.
Structura populaţiei
​Populaţia stabilă la 1 ianuarie2018 era de 2829 persoane.

Activități specifice zonei:

Agricultură
Creșterea animalelor

Activități economice principale:

Comerț
Panificație
Firme reprezentative
Sc Crosswind Srl
Sc Green Gate Srl
Sc Agromec Srl
Sc Simpel Srl
Sc Davido Srl
Oportunități
Infrastructură
Existența rețelelor de utilități ( apă, canal, energir electrică)
Forță de muncă

Obiective turistice:

Mănăstirea "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril"- Petroasa Mare
Casă memorială și muzeu Victor Vlad Delamarină

Evenimente locale:

Ruga Bănăţeană - desfășurată în fiecare localitate la Hramul Bisericiilor

Facilități oferite investitorilor:

Infrastructură
Existența rețelelor de utilități (apă, canal, energie electrică)
Forță de muncă

Proiecte de investiți:

Asfaltare străzi Herendești Petroasa
Canalizare în satele Honorici și Pădureni
Asfaltare DC 135 și străzile din Vișag
Proiecte realizate 2016 – 2020
Canalizare în localitățile Herendești și Petroasa Mare
Realizare terenuri de sport în localitățile Petroasa Mare, Herendești și Victor Vlad Delamarina
Construire cămin cultural în Victor Vlad Delamarină
Pietruire străzi
Reabilitare cămine cultural
​Schimbat lămpile de la iluminatul public

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...