PRIMĂRIA DOFTEANA

29967 Vizualizări
Dofteana
Tip: Comuna
Adresa: Păcii, nr. 19(Cod poștal: 607160), Județ: Bacau,Romania
Cuvântul primarului

Cititorule, primeşte te rog, această carte de vizită a comunei Dofteana, la începutul mileniului trei, ca pe o provocare la meditaţie şi cunoaştere dar şi ca pe un răspuns la necesitatea rezolvării problemelor cu care se confruntă comunitatea noastră.
Acest ghid se doreşte un instrument modern de provocare la comunicare rapidă şi eficientă între Primărie, cetăţenii comunei Dofteana dar şi pentru cei care doresc să ne cunoască, să înţeleagă modul nostru de viaţă.
Sunteţi martorii unor schimbări profunde în toate satele comunei Dofteana, prin proiectele cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală, care prin implementarea lor vor atrage fonduri europene ridicând localitatea la standarde europene.
Este important şi necesar să învăţăm să trăim în marea familie europeană, să conştientizăm care sunt adevăratele noastre nevoi şi cum să procedăm pentru satisfacerea lor.
Celor care vizitaţi comuna Dofteana prin intermediul acestui site vă adresez invitaţia de a deveni oaspeţi reali pentru a vă convinge de oportunităţile de dezvoltare ale comunităţii noastre.
Prezenţa noastră se face simţită în spaţiu şi timp doar dacă ne vom afla împreună pe un drum ascendant, ne vom uni aspiraţiile, idealurile şi competenţele fiecăruia dintre noi, spre obţinerea de rezultate cu impact pozitiv, durabile în timp, în dezvoltarea comunităţii.

Cu cele mai alese gânduri,
​Primar, Ec. Ioan Bujor

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Ec. Bujor Ioan
Viceprimar: Prof. Camară Dana
Secretar: Spoială Mariana
Contabil: Ec. Pintilie Aurica

  • Suprafață: 17398 ha
  • Intravilan: 738 ha
  • Extravilan: 16660 ha
  • Populație: 11298
  • Gospodării: 4600
  • Nr. locuințe: 3615
  • Nr. grădinițe: 6
  • Nr. școli: 6
Numele localităților aflate în administrație:

Dofteana, Cucuieţi, Larga, Bogata, Ştefan Vodă, Hăghiac, Seaca

Așezarea geografică:

Comuna Dofteana este aşezată în partea de vest a judeţului Bacău, în zona depresionară a Carpaţilor Orientali, la confluenţa Râului Trotuş cu Pârâul Dofteana, la o altitudine ce variază între 300 m (Lunca Trotuşului) şi 1468 m (Vârful Nemira).
Se învecinează:
- la nord cu oraşul Dărmăneşti; 
- la est cu comunele Berzunţi şi Bârsăneşti; 
- la sud cu oraşele Târgu Ocna şi Slănic Moldova; 
- la vest - cu judeţul Covasna.

Activități specifice zonei:

Exploatarea şi prelucrarea lemnului
Extracţie ţiţei
Creşterea animalelor
Agricultură din punct de vedere a suprafețelor ocupate și a producțiilor medii obținute
Activitatea agricolă pe teritoriul coumei Dofteana este slab reprezentată, datorită condițiilor agropedologice și de microclimat și se desfășoară numai în cadrul gospodăriilor individuale ale locuitorilor.

Activități economice principale:

Comuna Dofteana are o funcţie economică mixtă agroindustrială, o parte însemnată din forţa de muncă fiind antrenată atât în munca de exploatare forestieră, cât şi în cea de prelucrare a materialului lemnos.
În perimetrul comunei Dofteana funcţionează un număr de 163 agenţi comerț, economici, din care 71 S.R.L.-uri, 63 A.F.-uri, 28 P.F.-uri şi o societate comercială cu capital mixt.
Obiectele principale de activitate ale acestor agenţi economici sunt în ordine: producţia, comerţul, servicilei, import-exportul, construcţiile, etc.
De asemenea, în zonă sunt aproximativ 290 de sonde de foraj şi extracţie, 4 parcuri de ţiţei şi o staţie de dezbenzinare aparţinând O.M.V.. Petrom S.A. 
Firme reprezentative: 
Fabrica de mobilă BWN PRO MOBILA Dofteana

Obiective turistice:

Principalele obiective turistice şi antropice, de interes major existente în comuna Dofteana, sunt:
A. MONUMENTE ISTORICE
Monumentul Făuritorilor României Mari căzuţi în războiul dintre anii 1916-1919 a fost inaugurat la 29 mai 1930 şi se află situat în partea de est a clădirii Primăriei Dofteana. A fost construit din piatră cioplită, având pe cele 4 laturi aplicată câte o placă de marmură, pe care se află inscripţionate numele eroilor din localitatea Dofteana căzuţi pe câmpul de luptă. La partea superioară se află montată o cruce.
B. CLĂDIRI CU VALOARE ISTORICĂ ŞI DE ARTĂ
Castelul Ghica - unul dintre cele mai frumoase şi mai impunătoare monumente de arhitectură din judeţul Bacău. Este situat într-un minunat decor natural, format dintr-un parc de aproximativ 11 ha.
Construit la sfârşitul secolului al XIX-lea, după planurile unui arhitect italian, castelul a aparţinut familiei Ghica din Comăneşti, servind ca reşedinţă, sediu administrativ şi pavilion de vânătoare.
Este o clădire P+2 şi cuprinde 40 de încăperi de diferite mărimi şi cu destinaţii diferite: dormitoare , camere de lucru, bibliotecă, etc. Interiorul este bogat ornamentat, holul de la intrare fiind placat cu lemn.
Staţia C.F.R. Dofteana- construită în perioada 1898-1899 şi dată în folosinţă odată cu inaugurarea tronsonului de cale ferată Târgu Ocna- Palanca.
C. CADRUL NATURAL- IZVOARE
Pe Valea Sărăriei, precum şi în zona Ciunget există izvoare puternic mineralizate; gradul şi tipul mineralizaţiei fiind diferite de la un izvor la altul. 
Au fost remarcate şi apreciate pe plan european prin calităţile lor terapeutice, în special în afecţiuni gastrice.
Comuna dispune de un potenţial turistic aparte , marcat şi de Parcul Dendrologic Dofteana care constituie o colecţie ştiinţifică dendrologică-silviculturală formată din peste 660 de specii şi varietăţi de arbori, ce se întinde pe o suprafaţă de 24 ha.
Întemeietorul acestui parc, inginerul silvic Iuliu Moldovan, este originar din Arad, a lucrat ca şef de ocol în Slovacia şi apoi ca inspector în administraţia Imperiului Austro-Ungar la Viena, după care, datorită patriotismului său a venit în România la începutul secolului XX, unde s-a împrietenit cu familia Brătianu, care domina viaţa politică la acea dată. Brătienii, mari iubitori de pădure i-au asigurat fondurile necesare creării acestui parc, unde s-au adus seminţe forestiere din America, Asia şi Europa.
Situarea parcului şi a izvoarelor într-o zonă de un pitoresc deosebit impune valorificarea şi darea acestora spre folosinţă turistică.
Rezervația Naturală Nemira- rezervație cu caracter floristic și forestier- Sit Natura 2000,
Ochiul Huitorii- barometru natural , care prevestește venirea ploii.

Evenimente locale:

Alături de activităţile cultural - educative iniţiate de şcoală şi biserică - Hramul Bisericii Bogata "Sfinții Împărați C-tin și Elena",
15 august - hramul bisericii "Adormirea Maicii Domnului"- Parohia Ortodoxă 1 Dofteana, 
Hramul bisericii "Nașterea Maicii Domnului" - 8 septembrie - Parohia Cucuieți,
Hramul Bisericii "Cuvioasa Paraschiva" - 14 octombrie - Parohia 2 Dofteana,
Hramul bisericii "Sfinții Mihail și Gavril" - Parohia Larga,
Hramul Bisericii romano-catolice Seaca "Coborârea Sfântului Duh",
Hramul Bisericii romano-catolice Bogata "Sfânta Cruce" 
Cele mai importante manifestări culturale se desfăşoară la iniţiativa Primăriei şi a Consiliului Local, cu ocazia Zilei Eroilor, a Zilelor Doftenii, Zilei de 1 Decembrie.
În fiecare an, în ziua de 31 decembrie se organizează "Festivalul de tradiții și obiceiuri de iarnă", festival care atrage un număr mare de persoane dornice să vadă "JOCUL URSULUI" urmat de "DANSUL IROZILOR".
Ursul reprezintă piesa de bază a fondului cinegetic, o mândrie pe plan local, dar şi naţional. Existând sursa de inspiraţie, locuitorii au lăsat libertate imaginaţiei şi au creat această tradiţie înfrumuseţând-o permanent. Dacă cu jumătate de secol în urmă cetele de urşi din satele comunei îşi disputau întâietatea prin forţă, acum spectacolul de datini din 31 decembrie se desfăşoară într-un cadru organizat, pe o scenă special amenajată în aer liber în curtea interioară a Primăriei.

Facilități oferite investitorilor:

D.N.12 A;
Drumuri comunale asfaltate;
Telefonie mobile și fixă;
Cablu TV și Internet;
Rețea de apă potabilă;
Sală de sport;
Centru Cultural Multifuncțional.

Proiecte de investiți:

Proiecte de viitor:
​1. Pe baza proiectului existent, în valoare de 5,8 milioane € (suma nerambursabilă) se va construi CANALIZAREA ŞI STAŢIA DE EPURARE A APEI UZATE din comuna Dofteana.
2. Construirea unei noi BISERICI ORTODOXE în PAROHIA DOFTEANA II.
3. În spațiul școlii Bogata se va înființa cu fonduri europene un centru medical dotat cu aparatură modernă și cu o ambulanță de serviciu.
4. Prin proiectul P.N.D.R., măsura 7.2 se va obţine finanţare nerambursabilă pentru asfaltarea unor drumuri vicinale din satele HĂGHIAC, DOFTEANA ŞI ŞTEFAN VODĂ.
5. Se va asfalta DRUMUL VICINAL VALEA LĂRGII şi se vor construi celor 2 PODURI din zona Timaru şi Guţeş Gh.
6. Se vor asfalta DRUMUL VICINAL VALEA CODRULUI din SATUL CUCUIEŢI şi DRUMURILE VICINALE din SATUL BOGATA.
7. ŞCOALA DOFTEANA va beneficia de Programul Operaţional Regional de extindere, modernizare şi dotare a spaţiilor didactice, prin construirea de laboratoare noi.
8. CĂMINUL CULTURAL din SATUL BOGATA va fi reabilitat şi dotat cu fonduri europene prin P.N.D.R., Măsura 7.6.
9. Se vor accesa fonduri europene pentru construirea şi înfiinţarea unui AZIL DE BĂTRÂNI.
10. Drumul de exploataţie PARC DENDROLOGIC - PÂRÂUL ADÂNC –SAT DOFTEANA va beneficia de lucrări de modernizare cu asfaltare.
11. S-au început demersurile pentru obţinerea finanţării în vederea construirii Bazinului de Înot prin Compania Naţională de Investiţii.
12. ÎNFIINŢAREA în cadrul CENTRULUI CULTURAL MULTIFUNCŢIONAL a CLUBULUI ELEVILOR – alternativă pentru petrecerea timpului liber al copiilor şi tinerilor cu vârste între 6 şi 16 ani, cu cercuri din diferite domenii de interes-muzică, desen, şah, sculptură, folclor. 
Realizări Primar și Consiliu Local Dofteana - mandate 2008-2012 și 2012-2016:
ŞCOLI ŞI OBIECTIVE CULTURALE DIN COMUNA DOFTEANA:
- S-au finalizat cele două obiective de investiţie care la începutul mandatului erau în derulare: Centrul Cultural Multifuncţional şi Grădiniţa cu Program Prelungit;
1. Reabilitarea atelierului, înfiinţarea bibliotecii şcolii, modernizarea arhivei la Şcoala Centru.
2. Construirea Sălii de Sport şi a Corpului A la Şcoala Dofteana.
3. Împrejmuirea școlilor cu gard nou, construirea grupurilor sanitare, interioare şi exterioare, racordareala rețeaua de apă potabilă, amenajarea depozitelor de lemne.
4. Înfiinţarea "Livezii şcolarului", a locurilor de joacă pentru copii, dotarea cu costume populare româneşti şi instrumente muzicale.
5. Reabilitarea totală a şcolilor şi a grădiniţelor din satele Cucuieţi, Larga, Hăghiac şi Ştefan Vodă.
LĂCAȘE DE CULT - COMUNA DOFTEANA:
1. PAROHIA ORTODOXĂ LARGA - reabilitarea totală a bisericii, împrejmuirea terenului cu gard nou şi construirea unei noi capele.
2. PAROHIA ORTODOXĂ BOGATA - reabilitarea bisericii, a casei praznicale, construirea casei parohiale şi împrejmuirea terenului cu gard nou.
3. PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ BOGATA - reabilitarea casei parohiale, sprijin material și financiar pentru extinderea bisericii.
4. PAROHIA ORTODOXĂ CUCUIEŢI - construirea unui nou lăcaş de cult împreună cu enoriaşii satului şi a unui grup sanitar nou.
5. PAROHIA ORTODOXĂ I DOFTEANA - lucrări de reabilitare a casei praznicale, achiziționarea unei centrale termice, construirea de alei pietonale, înlocuirea gardului.
6. PAROHIA ORTODOXĂ II DOFTEANA - achiziţionarea terenului pentru construirea unui nou lăcaş de cult şi achiziţionarea proiectului tehnic pentru executarea lucrărilor de construire.
7. PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ SEACA - achiziţionarea centralei termice pentru crearea unor condiţii decente în derularea procesului liturgic.
8. Acordarea de sprijin financiar şi material pentru BISERICA PENTICOSTALĂ MARANATA – Dofteana şi BISERICA PENTICOSTALĂ LARGA.
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ:
1. Au fost construite punţi pietonale şi podeţe peste pârâurile din comună pentru a facilita accesul cetăţenilor la proprietăţile personale.
2. Au fost asfaltate drumurile principale de acces din satele Cucuieţi, Larga, Seaca şi Ştefan Vodă. Au fost consolidate malurile abrupte ale pârâuluiDofteniţa din zona Pod Mihăieş.
3. S-au început lucrările de construire a PODULUI PESTE RÂUL TROTUŞ din satul LARGA, precum şi asfaltarea DRUMULUI COMUNAL DIN SATUL BOGATA.
4. Se află în curs de emitere Ordinul de începere a lucrărilor ASFALTARE DRUM AGRICOL DE EXPLOATAŢIE în câmpul Dofteana cu finanţare din fonduri europene nerambursabile pe o lungime de 3 km.,
5. S-au montat 4 grupuri de pompare apă pe traseul conductelor de furnizare a apei potabile în satele LARGA, CUCUIEŢI, DOFTEANA ŞI ŞTEFAN VODĂ, pentru crearea unei presiuni mai mari în anumite zone, încât tot mai mulţi cetăţeni să beneficieze de apă potabilă.
6. Au fost amenajate rezervoare de apă pe izlazul comunal în PODEI DOFTEANA şi uluce de stocare a apei potabile pentru animale.
7. Reţeaua de apă potabilă a fost extinsă în toate satele din comună, însumând peste 50 km şi drumurile comunale au fost reabilitate cu piatră concasată pentru a facilita transportul în comună.
8. Căminul Cultural din satul Cucuieţi a fost reabilitat total, dotat cu veselă, mobilier, aparatură audio şi s-a achiziţionat un sistem de încălzire .
9. S-a construit Parcul de Agrement în satul DOFTEANA, cu fonduri europene nerambursabile, a fost amenajat spaţiul verde din faţa primăriei cu plante decorative, aleile pietonale cu pavele şi s-a betonat curtea primăriei şi a dispensarului.
10. S-a construit o nouă scenă pentru desfăşurarea datinilor şi obiceiurilor locale, s-a reabilitat clădirea primăriei, dispensarul medical uman şi gardul care le împrejmuieşte.
11. A fost achiziţionată suprafaţa de 6250 m.p. pe care s-a construit cu fonduri europene Piaţa Zonală Dofteana dotată cu spaţii moderne de expunere, vânzare şi depozitare .
12. S-a acordat sprijin pentru înfiinţarea a trei farmacii umane, a laboratorului de analize medicale din centrul comunei şi pentru înfiinţarea a 2 farmacii veterinare.
13. S-a acordat sprijin pentru buna desfăşurare a activităţii celor 6 medici de familie şi a medicului stomatolog.
14. Primăria Dofteana a beneficiat de dotarea parcului auto cu:
- 3 microbuze şcolare pentru transportul elevilor;
- Maşină de pompieri cu echipament modern;
- Basculă de 7,5t. Mercedes şi camionetă Ford pentru activităţile gospodăreşti.
- Dacia LOGAN pentru intervenţiile Poliţiei Locale Dofteana;
- Dacia DUSTER pentru intervenţii S.V.S.U.;
- Cu fonduri europene s-a reuşit achiziţionarea unui Buldoexcavator CATERPILLAR cu multiple dotări şi a unui UTILAJ MULTIFUNCŢIONAL cu freză pentru zăpadă.
- A fost creată o arhivă modernă la Primăria Comunei Dofteana.
- S-a extins reţeaua de iluminat public din toată comuna care este supravegheată permanent şi s-a acordat sprijin pentru asigurarea transportului în comun pentru toţi cetăţenii din comună.  

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...