PRIMĂRIA DOBRIN

28900 Vizualizări
Dobrin
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 16(Cod poștal: 457120), Județ: Salaj,Romania
Cuvântul primarului

“Accesul liber la informaţie este un drept al fiecărui cetăţean, reglementat prin Constituţie. Tehnologia ne ajută acum să fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie să îi deservim şi cred că, pe această cale, vom reuşi să îmbunătăţim relaţia dintre administraţie şi cetăţean. Acest mijloc modern și eficient de comunicare vine în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi pe aceasta cale, internetul, oferim o fereastră deschisă, aflată permanent la îndemâna tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi. În numele locuitorilor comunei noastre, mulțumesc vizitatorilor din ţară şi din străinătate, pentru curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi și poate că vor descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, iar noi, membrii comunitații, sperăm că vă vor atrage și o să investiți în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale profesioniste, deschise şi transparente.”

Prezentarea Localității
b_109339_5ock35.jpeg

Persoane din institutie

Primar: Bogdán Ferenc István
Viceprimar: Tóth Alexandru
Secretar General: Végh Hajnal Juliana
Contabil: Puşcaş Viorica Cornelia

  • Suprafață: 4000 ha
  • Intravilan: 270 ha
  • Extravilan: 3730 ha
  • Populație: 1643
  • Gospodării: 780
  • Nr. locuințe: 860
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 4
Numele localităților aflate în administrație:

Dobrin, Doba, Deleni, Naimon, Sîncraiu Silvaniei, Verveghiu

Așezarea geografică:

Comuna Dobrin este amplasată în partea nordică a judeţului Sălaj, la o distanţă de 19 km faţă de Municipiul Zalău - reşedinţa de comună şi 14 km de cel mai apropiat oraş, Cehu Silvaniei.
Comuna Dobrin se învecinează astfel:
- în partea nordică cu comuna Sălățig
- în partea estică cu orașul Jibou și comuna Someș Odorhei
- în partea sudică cu comuna Crișeni și comuna Mirșid
- în partea vestică cu comuna Hereclean

Activități specifice zonei:

Așezarea geografica a zonelor de deal, măgura și terase precum și condițiile climaterice favorabile au permis populației să practice agricultura, zootehnia, apicultura, legumicultura, păstoritul și horticultura încă din cele mai vechi timpuri până azi. Un loc important din activitățile populației ocupă și: fabricarea produselor de patiserie, tâmplărie, construcțiile, distilarea fructelor, comerțul și îngrășarea suinelor și cultivarea ciupercilor champion. 
Datorita zonelor și locurilor pitorești împânzite de păduri de foioase, poieni cu fânețe și lunci, traversate de pârâul Valea Sălajului este conoscută ca zonă de vânătoare (fazani, caprioare, mistreti,vulpi) iar balțile din zonă pentru pescuit.

Activități economice principale:

Horticultură;
Zootehnie;
Apicultură;
Cultivarea ciupercilor Champion;
Construcții;
Tâmplărie;
Comerț;
Cultura mare (porumb, floarea soarelui, grâu, cartofi).
Firme reprezentative:
SC Kun Trans SRL
SC Fredy Building SRL
SC Ecopig Farm SRL
SC Ferma Lad-Any SRL
SC Tahogbal SRL

Obiective turistice:

Pe teritoriul comunei Dobrin pot fi vizitate urmatoarele obiective turistice:
Biserica de lemn Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavril din satul Doba - se află în localitatea Doba din judeţul Sălaj şi a fost ridicată cel mai devreme în veacul al 17-lea. Conform tradiţiei, ea a fost adusă din satul vecin Chilioara, aceasta este una dintre cele mai mici biserici de lemn din Transilvania, deasemenea in curtea bisericutei se afla mormantul soldatului necunoscut cazut la datorie in 1918 in cel de al doilea razboi mondial dar numele lui s-a pierdut in negura istoriei.
- Biserica de lemn Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavril din satul Dobrin, 
Biserica din lemn a fost tarnosita în anul 1720, ceea ce înseamnă că lucrarea a fost începută mult mai devreme. 
Se urmărește încadrarea într-un circuit turistic a celor două monumente de arhitectură şi artă, de care conducerea comunei s-a îngrijit să le ocrotească prin reparaţii şi refacere, în anul 1998, Biserica ortodoxă de lemn cu hramul Sfinţii Arhangheli, sec. al XVI-lea din Doba şi în anul 2000, cea construita în 1720, de la Dobrin, pentru a putea folosi circuitul pentru un popas al vizitatorilor şi la alte locuri turistice pe lângă care s-ar putea dezvolta pensiuni unde tradiţia artei culinare a localnicilor şi vinul bun să poată fi puse în valoare.
În anul 1999, la Naimon, s-a inaugurat Casa Memorială "Marton Gyula" Márton Gyula (1916 - 1976) – lingvist, profesor universitar, cercetător dialect, născut în satul Naimon, Comuna Dobrin unde se găsesc însemnate publicaţii din operele sale, precum şi unele manuscrise nepublicate. 
Biserica reformată din Sâncraiu Silvaniei, despre care se presupune că a fost construită în anul 1347 
- zonele pitorești, peisajele și aerul nepoluat curat, codrii din împrejurimi sunt o binecuvântare, o adevarată bogație 
- Elemente de patrimoniu 
- Situl arheologic de la Naimon, punct "Balvanyos" Sat Naimon, Comuna Dobrin "Balvanyos" Așezare Sat Naimon, Comuna Dobrin "Balvanyos" la 800 m NNE de sat Neolitic 
- Așezare Sat Naimon, Comuna Dobrin "Balvanyos" la 800 m NNE de sat Hallstatt
- Așezare Sat Sâncraiu Silvaniei, Comuna Dobrin "Barázdahát" la capătul satului spre Cehu Silvaniei Epoca bronzului, Cultura Suciu de Sus 
- Situl arheologic de la Sâncraiu Silvaniei, punct "Laz" Sat Sâncraiu Silvaniei, Comuna Dobrin "Laz" la cca 1 km ENE de sat, în dreapta Văii Sălajului 
- Așezare Sat Sâncraiu Silvaniei, Comuna Dobrin "Laz" la cca 1 km ENE de sat, în dreapta Văii Sălajului Epoca medievală timpurie 
- Așezare Sat Sâncraiu "Laz" Sec. II – III p.Chr. Silvaniei, Comuna Dobrin 
- Așezare Sat Sâncraiu Silvaniei, Comuna Dobrin "Laz" la cca 1 km ENE de sat, în dreapta Văii Sălajului Epoca bronzului, Cultura Suciu de Sus 
- Biserica de lemn "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril" Sat Doba Mică, Comuna Dobrin Sf. Sec. XVI 
- Biserica de lemn "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril" Sat Dobrin, Comuna Dobrin 
Vestigii arhelogice descoperite pe raza satului Doba 
- Tetradrahmă 
Solidus (monetă din aur) emisa în anul 444 de Theodosius II (408 – 450), descoperită întâmplător de Gál Adalbert în hotarul satului Doba Mare la locul numit Liget. Moneta a fost descoperită în anul 1958 şi se află în patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău. 
- Tetradrahmă (monetă de epocă dacică din argint) emisă la sfârşitul secolului III înainte de Christos – prima jumătate a secolului II înainte de Christos, descoperită întâmplător de Gál Carol în hotarul satului Doba Mare la locul numit Gogyon. Moneta a fost descoperită în anul 1958 şi se află în patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău.

Evenimente locale:

Ziua satului Doba 21-22 noiembrie
Ziua satului Vervechiu 5-6 septembrie
Fiii satului Dobrin 22-25 noiembrie

Facilități oferite investitorilor:

- Sprijinirea investitorilor de către autoritățile locale 
- Infrastructură corespunzătoare: apă, canalizare, electricitate, farmacie, telefonie fixă și mobile, cabinet medical uman, cabinet medical veterinar, poștă.
- Posibilități de achiziționare produse agricole, produse tradiționale (miere de albine, brânzeturi și lactate ( de oaie, capra, vacă) palincă, animale și pasări pentru crescut sau sacrificat 
- Forță de muncă, resurse umane
Oportunități:  
- existența a 2.000 ha teren arabil de bună calitate;
▪ terenuri propice dezvoltării plantațiilor pomicole și a viței de vie;
▪ tradiție pentru pomicultură, viticultură și creșterea animalelor;
▪ existența pălincăriilor;
▪ existența pășunilor și fânețelor naturale;
▪ amplasare teritorială favorabilă în ceea ce privește accesibilitatea;
▪ diversitatea domeniilor economice reprezentată de agenți economici activi;
▪ infrastructură de învățământ satisfăcătoare;
▪ existența Școlii Gimnaziale la Dobrin, Școli Primare la Doba (renovată), Sâncraiu Silvaniei și Verveghiu;
▪ existența Grădinițelor cu program normal în Dobrin, Doba, Verveghiu, Sâncraiu Silvaniei;
▪ existența bibliotecii școlare cu un volum de carte de 6493 unități;
▪ cadre didactice calificate, titulare;
▪ Existența Bibliotecii Publice care este dotată cu infrastructura IT moderna și 11045 VOLUME cărți pe suport fizic și o carte electronica cu peste 300 de titluri ;
▪ Existența Centrului de informare și marketing turistic
▪ Casa Memorială Marton Gyula la Naimon;
▪ existența clădirii școlii vechi din Dobrin care prin reabilitare i se poate da o altă destinație;
▪ Căminul Cultural Dobrin a fost reabilitat în 2013;
▪ existența celor două biserici de lemn cuprinse în patrimoniu național ca monumente istorice clasa A "monumente de interes național";
▪ existența multiculturalității religiilor;
▪ existența lăcașurilor de cult ortodox, romano-catolic, reformat, baptist, adventist, penticostal
▪ cadrul natural propice dezvoltării agroturismului;
▪ existența celor două biserici din lemn declarate monument istoric ca obiective turistice
▪ instituirea unor programe de consiliere a copiilor și părinților în ceea ce privește abandonul școlar și în cazurile copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate;
▪ diversificarea activităților în domeniul extrașcolar și crearea de ateliere educaționale;  
▪ asigurarea unor locuințe de serviciu pentru cadrele didactice și, în general, pentru specialiști;
▪ deschiderea școlilor de duminică în cadrul parohiilor;
▪ accesarea de programe pentru dezvoltarea infrastructurii școlare, dotare;
▪ valorificarea tradițiilor culturale și meșteșugărești;
▪ inițierea unor programe de reconversie profesională;
▪ reabilitarea clădirilor monument istoric;
▪ extinderea și modernizarea Bibliotecii
▪ existența unui cabinet de medicină de familie deservit de un medic de familie;
▪ existența unui spațiu unde se poate amenaja un cabinet stomatologic și farmacie;
▪ existența Centrului de zi și a bazei sportive în Doba.
- existent grădiniței și Centru de zi, After School la Verveghiu
- acces la farmacie,cabinet medic de familie
- modernizarea și diversificarea serviciilor de sănătate și asistență socială;
▪ atragerea fondurilor europene pentru dezvoltarea serviciilor medicale și de asistență socială;
▪ atragerea ONG-urilor în domeniul asistenței sociale, încheierea de parteneriate, promovarea voluntariatului.

Proiecte de investiții:

- Proiectul „Construire capelă mortuală, în localitate Doba, județul Sălaj, ” – proiect în derulare (execuție) , Valoare proiect: 174.734,17 lei fara TVA , Cod CPV: 45212360-7 - Lucrări de construcţii de clădiri religioase(Rev.2); Sursa de finanţare: Fonduri bugetare – Bugetul local al comunei Dobrin
- Proiectul „Construire sală de ceremonii funerare , în localitate Doba, județul Sălaj” – proiect în fază de PT, Valoare proiect: 264.420,45 lei fara TVA ,Cod CPV: 45212360-7 - Lucrări de construcţii de clădiri religioase(Rev.2); Sursa de finanţare: PNDR- proiect derulat prin „GAL TOVISHAT”
- Proiectul „Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă și extindere rețea de canalizare menajeră în localitășile Dobrin, Doba, Sâncraiu Silvaniei, Verveghiu, Naimon și Deleni, comuna Dobrin, județul Sălaj ”- proiect în derulare (execuție) ,Valoare proiect: 4.934.265,00 lei fara TVA, Cod CPV: 45231300-8 Lucrări de construcții de conducte de apă și de canalizare a apelor reziduale la mare distanța (Rev.2); Sursa de finanţare: PNDL- subprogramul Modernizarea satului românesc
- Proiectul „Modernizare și dotare cămine culturale, comuna Dobrin, județul Sălaj”- proiect în derulare(execuție) Valoare proiect: 316.552,42 lei fara TVA Cod CPV: 45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2); Sursa de finanţare: FEADR
- Proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea și dotarea școlii gimnaziale NR. 1 Dobrin, comuna Dobrin, județul Sălaj”- proiect în fază de ofertare Valoare proiect: 614.388,00 lei fara TVA Cod CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare (Rev.2) Sursa de finanţare: PNDL- subprogramul Modernizarea satului românesc
-Proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea și dotarea școlii primare Doba din comuna Dobrin, județul Sălaj”- proiect în fază de ofertare Valoare proiect: 627.712,00 lei fara TVA Cod CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare (Rev.2) Sursa de finanţare: PNDL- subprogramul Modernizarea satului românesc
- Proiectul „Modernizarea infrastructurii de drumuri în comunele Crișeni, Dobrin, Sălățig și Mirsid din județul Sălaj”- proiect derulat prin ADI Valea Sălajului – proiect în faza de ofertare Locul de executare: ADI Valea Salajului – teritoriile administrative ale comunelor componente Crișeni, Dobrin, Sălățig și Mirșid din judetul Sălaj Valoare proiect: 17110568.44 lei fara TVA Cod CPV: 45233120-6 Lucrări de construcții de drumuri (Rev.2) Sursa de finanţare: PNDR
Proiecte realizate 2016 – 2020 :
- Proiect „ Înființare grădiniță și centru de After School în satul Verveghiu, comuna Dobrin, județul Sălaj” - proiect finalizat Valoare proiect: 375.268,00 lei fara TVA Cod CPV: 45210000-2 Lucrări de construcții de clădiri (Rev.2); Sursa de finanţare: FEADR
- Proiect: „Înființarea unui centru de informare și promovare turistică comuna Dobrin, județul Sălaj”  Valoare proiect: 236.353,29 lei fara TVA Cod CPV: 45210000-2 Lucrări de construcții de clădiri (Rev.2); Sursa de finanţare: PNDR
Localităţi înfrăţite:
localitatea Doba (Romania) cu localitatea Doba (Ungaria)
​localitatea Verveghiu (Romania) cu localitatea Tabdi (Ungaria)

Galerie
bgallery_primaria Dobrin.JPG
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...