PRIMĂRIA BEREZENI

30708 Vizualizări
Berezeni
Tip: Comuna
Cuvântul primarului


Prezentarea Localității
b_123350_6x7fw.jpg

Persoane din institutie

Primar: Dima Toader

Viceprimar: Andon Mihai

Secretar General: Popa Vasile

Contabil: Prajica Lascar

  • Suprafață: 11296 ha
  • Intravilan: 664 ha
  • Extravilan: 10632 ha
  • Populație: 5619
  • Gospodării: 1715
  • Nr. locuințe: 1956
  • Nr. grădinițe: 7
  • Nr. școli: 6
Numele localităților aflate în administrație:

Berezeni, Satu Nou, Muşata, Rînceni, Stuhuleţ

Așezarea geografică:

Comuna Berezeni este situată în partea de sud- est a teritoriului judeţului Vaslui latitudine Berezeni: 46.3, longitudine Berezeni: 28.15, la interferența dintre zona de luncă a Prutului cu câmpia deluroasă a depresiunii Elan - Sărata, se încadrează în rândul comunelor foarte mari, fiind o comună de rangul II ce are în componenta cinci sate:

Berezeni, Satu Nou, Rânceni, Musata și Stuhuleț distribuite pe o distanță de 14 km de centrul comunei, satul Berezeni.

Activități specifice zonei:

Agricultură şi creşterea animalelor
 

Activități economice principale:

Agricultura 
Comerţ
Prestări servicii
Confecții
Firme reprezentative:
AGROIND SA
AGROVIN PROD SRL
SC MUSATINI SRL
SC AGROGRIG SRL
ECOPLANT SRL
MONGETEX
MILIARD SRL
SC ONALIX SRL
PROFI

Obiective turistice:

Parcul dendrologic Berezeni
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Berezeni

Evenimente locale:

Târg comunal - în fiecare duminică
 

Facilități oferite investitorilor:

Drum naţional DN 24 care face legătura între Bârlad și Husi; Galați și Iași
Teren agricol

Proiecte de investiții:

Proiect ”Modernizarea Școala cu clasele I-VIII Rânceni”
Proiect ”Modernizare Grădinița cu program normal Rânceni”
Proiect ”Modernizare Școala cu clasele I-IV Musata”
Proiect ”Modernizare Grădiniță cu program normal Musata”
Proiect ”Modernizare Consultanța Proiect ” Extindere și modernizare școala ”Anastasie Fatu” corp 2
Proiect ” Reabilitare și dotare Cămin cultural în comuna Berezeni, județul Vaslui
​Împrejmuire Cimitir în sat Berezeni, comuna Berezeni
Proiect ”Reabilitare, modernizare, extindere și dotare centru social în comuna Berezeni
Proiect ” Construire piață agroalimentară în comuna Berezeni, județul Vaslui
Proiect ”Înființare/Extindere sistem de distribuție gaze naturale în comuna Berezeni, județul Vaslui”
Proiect ”Suplimentarea sursei de apă potabilă prin captări de surse alternative pentru alimentare cu apă a comunei Berezeni
Proiect ” Împădurirea terenului degradat constituit în perimetrul de ameliolare Stuhuleț Miliare”
Proiect ”Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite UAT comuna Berezeni, județul Vaslui”
Proiect ”Cadastru general în comuna Berezeni, județul vaslui”
Proiect ”Modernizare druuri sătești în comuna Berezeni, județul Vaslui”
Proiect ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Berezeni, județul Vaslui
Amenajare trotuare prin pavare în comuna Berezeni, județul Vaslui
Proiect ”Pasarelă în comuna Berezeni, județul Vaslui”
Proiect ”Parcare auto în comuna Berezeni, județul Vaslui”
Proiecte realizate 2016 - 2020:
Amenajare trotuare prin pavare
Stații autobuz
Reabilitare fântâni publice
Înființare sisteme de canalizare

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...