OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES RA
Sangeorz-Bai
Despre OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES RA

Prezentare generală

Ocolul Silvic Cormaia-Anieş, a fost constituit în urma Hotărârii Consiliului Local al Primăriei Oraşului Sângeorz-Băi, nr. 44/23.09.2003 ca serviciu autofinanţat în cadrul Primăriei Oraşului Sângeorz-Băi şi a fost autorizat pentru funcţionare de Direcţia de Regim Silvic a M.A.P.A.M. ( Autorizaţia nr. 52/07.10.2003)  în luna octombrie 2003, administrând o suprafaţă de 7235,3 ha.

Prin HCL nr. 12/2009  Ocolul Silvic Cormaia-Anieş a primit statut de regia autonoma cu denumirea "Ocolul Silvic Cormai-Anieş RA", fiind autorizat pentru functionare cu Autorizația nr.72/2009 pe suprafață de 7235,3 ha și având ca obiectiv de bază gestionarea durabilă în regim silvic a suprafețelor de padure ale orașului Sîngeorz- Băi.

Suprafața de pădure pe care o administrează Ocolul Silvic Cormaia-Anieș RA, se găsește în UP I SÎNGEORZ- BĂI în partea de N-E a județului Bistrița–Năsăud, fiind constituită în principal din padurile din jurul Orașului Sângeorz-Băi, amplasate în bazinul Râului Someș (cu afluenții Cormaia și Anieș), 277.7 ha amplasate la Izvorul Bistriței Aurii (Pârâul Putredul), precum și 354.58 ha pe teritoriul județul Suceava.

Sub aspect stațional fondul forestier al Ocolului Silvic Cormaia-Anieș RA face parte din clasa stațiunilor forestiere montane și premontane, peste 70% din suprafața fiind stațiuni din etajul molidișurilor, iar restul fiind constituite din amestecuri de fag și rășinoase și din făgete pure.

Ocolul Silvic Cormaia-Anieș RA execută paza și administrarea fondului forestier al Primăriei Orașului Sîngeorz-Băi, iar pe terenurile forestiere aparținând persoanelor fizice (170 ha) execută pază, lucrări de punere în valoare precum și controlul materialului lemnos.

 

Principalele activități ale ocolului

Structura organizatorică și de personal

Ocolul Silvic "Cormaia-Anieș RA" funcționează cu un numar de 7 specialiști în centrala ocolului:

șef ocol: Dr. ing. POP MIHAI MARIUS

responsabil fond forestier: ing. BOTA COSTEL DANIEL

responsabil protecția pădurilor, cultura și refacerea pădurilor: ing. TOMI TUDOR CORNELIU

responsabil paza, protecția muncii și depozit: ing. HOZA FILIP

contabil șef: ec. OLAR SAVETA

economist resurse umane: ec. BOTA LAURA ALINA

responsabil plan-normare, fond forestier persoane fizice, mecanizare, DAF, SEAP: teh. FLAMÎND-PRELUCA MIHAI

si 2 brigăzi silvice conduse de 2 ingineri silvici cu 7 pădurari.

In cadrul ocolului mai sunt angajați 8 muncitori care deservesc Serele Orașului Sîngeorz-Băi, precum și un șofer autocamion și o îngrijitoare sediu ocol.

 

Activitatea de cultura padurilor

Protecția pădurilor, cultura și refacerea pădurilor, ing. TOMI TUDOR.

Anual, Ocolul Silvic "Cormaia-Anieș RA" realizează lucrări de împădurire pe o suprafață medie de 10 ha și completări pe 1.5 ha utilizând puieți de molid, brad, paltin, larice, produși în pepiniera proprie Lunca Mare. Se efectuează, pe toată perioada de vegetație, lucrări caracteristice de întreținere a culturilor tinere: mobilizarea solului, descopleșirea puieților, atât pentru culturile din anul curent cât și pentru cele din anii precedenți, care nu au realizat starea de masiv, pe o suprafata medie de 50 ha.Totodata, în pepiniera Lunca Mare se efectuează lucrări curente de semănat, repicat, plivit etc.

Ocolul Silvic "Cormaia-Anieș RA" administrează și Serele încalzite ale Orașului Sîngeorz-Băi în suprafață de 500 mp, unde se cultivă material forestier pentru repicat și floricol.

 

Activitatea de fond forestier

responsabil: ing. BOTA COSTEL DANIEL

Volumul anual de masă lemnoasă destinată exploatării este de circa 18.495 mc și necesită lucrări de evaluare și punere în valoare. De asemenea se execută anual lucrări de îngrijire a arboretelor tinere: degajări, curățări, rărituri și elagaj, precum și lucrări de ajutorarea regenerării naturale .

Prin aplicarea tratamentelor care promoveaza regenerarea naturală: tăieri principale, tăieturi de conservare dar și a tăierilor de produse secundare - se valorifică în faza pe picior prin licitații publice o cantitate de 18.495 mc din speciile: molid, brad, fag, diverse tari (paltin, frasin) și diverse moi (salcie). Lemnul provenit din tăieri de igienă și produse accidentale se valorifică în faza fasonat la cioată, platforma primară și depozit circa 3000 mc la populația din zonă, circa 2400 mc la încălzirea obiectivelor sociale: primării, școli, grădinițe, etc., iar diferența de masă lemnoasă se valorifica prin licitații/ negocieri către agenții  economici. 

Galerie

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...