SERVANT POMPIER - CURS DE CALIFICARE ACREDITAT ANC

Detalii (2020-02-24 - 2020-04-30)

Temei legal obligatoriu:   

art. 1, alin. (2) și (3) din Ordinul MAI nr. 96/14.06.2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă : ,,serviciile voluntare pentru situații de urgență se constituie, potrivit legii, în comune, oraşe şi municipii, în subordinea consiliilor locale iar serviciile private pentru situații de urgență, se constituie potrivit legii, la operatori economici şi instituţii”.


art. 34, alin. (1) din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, completată și modificată prin Legea nr. 170 / 2015 : ,,formarea, evaluarea şi certificarea competenţei profesionale a personalului serviciilor de urgenţă voluntare sau private se realizează de centre de formare şi evaluare abilitate prin lege, avizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență”.


COMPETENȚE:

1. Efectuarea activităţilor de pregătire pentru intervenţie în situaţii de urgenţă   

2. Desfăşurarea activităţilor premergătoare intervenţiei în situaţii de urgenţă   

3. Executarea intervenţiei în situaţii de urgenţă   

4. Intreţinerea mijloacelor tehnice de intervenţie din dotare   

5. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă   

6. Aplicarea normelor de protecţie a mediului   


Condiții de acces:

- absolvent învățămant minim obligatoriu ( 8 sau 10 clase)

- apt din punct de vedere medical

- aviz psihologic pentru serviciul de servant pompier


Preț : 800 lei, plata în 3 rate pană la finalul cursului.

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...