Primăria Pădureni

Detalii (2020-03-17)

Proiecte de investiții:
Proiect integrat în comuna Pădureni – staţie tratare apă potabilă în sat Pădureni, comuna Pădureni, judeţul Vaslui şi extindere reţea canalizare menajeră în sat Pădureni”, Sursa de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Rurală- FEADR
Alimentare cu apă satele Văleni și Ivănești din comuna Pădureni, județul Vaslui. Sursa de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Locală
Reabilitare şi modernizare Cămin cultural Pădureni , judeţul Vaslui - Sursa de finanţare : Programul Național de Dezvoltare Locală
Achiziții costume populare, pentru activități culturale în comuna Pădureni, județul Vaslui - Sursa de finanţare : GAL – GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ MOLDO-PRUT PĂDURENI, JUDEȚUL VASLUI
Pod metalic punct pascal și botez în sat Văleni , Comuna Pădureni, județul Vaslui - Sursa de finanţare : GAL – GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ MOLDO-PRUT PĂDURENI, JUDEȚUL VASLUI
Centru de zi” pentru 30 de copii ce provin din familii aflate în dificultate- sat Pădureni, comuna Pădureni, județul Vaslui
Sistem de colectare selectivă și transport deșeuri în comuna Pădureni, județul Vaslui
Modernizare drum comunal de interes local DC51 Pădureni (DJ 244C) – Davidești- Capotești 4,122 KM, comuna Pădureni, județul Vaslui
​"Modernizarea drumurilor comunale și săteștiI în satele Ivănești și Văleni, comuna Pădureni, Județul Vaslui” „Înființare rețea de distribuție gazenaturale în comuna Pădureni și localitățile aparținătoare (Pădureni, Văleni, Davidești, Capotești, Ibănești, Leoști, Rusca)”, județul Vaslui

Share :  
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...