ANUNT EXAMEN PROMOVARE F.P.

Detalii (2011-07-08)
ROMANIA Judetul CLUJ PRIMARIA COMUNEI SAVADISLAA N U N Ţprivind organizarea examenului de promovare în gradul profesional superior , a unui funcţionar public de execuţie – Compartimentul Urbanism, Achizitii Publice si Investitii din cadrul aparatului de specialitate al primaruluiPrimăria comunei Savadisla - judeţul Cluj organizează în baza prevederilor art.63-65 din Legea nr.188/1999 – şi a art. 125 din H.G.R. nr. 611/2008 – cu modificarile si completarile ulterioare , examen de promovare în GRAD PROFESIONAL , a unui funcţionar public de execuţie din aparatul de specialitate al primarului comunei Savadisla. 1.Probele stabilite pentru examen : -probă scrisă -interviu2.Condiţiile de desfăşurare a examenului : -data până la care se poate depune dosarul de înscriere la examen – 19.07.2011 -data, ora şi locul organizării probei scrise : 08.08.2011 la sediul Primăriei comunei Savadisla, judeţul Cluj , ora 10,00. -interviul se va susţine cu respectarea prevederilor art.56 alin.1 din HGR nr. 611/2008- cu modificarile si completarile ulterioare. 3.Dosarul de examen : In vederea participării la examen ,candidatul depune dosarul de examen la sediu Primariei Comunei Savadisla , care va conţine obligatoriu : 1.Formular de înscriere ( se pune la dispoziţia candidatului de către secretarul comisiei) 2.Copie de pe carnetul de munca 3.Copiile de pe Rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.4.BibliografieLegea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,actualizată Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare Legea 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare5) a) Se propun ca membri ai comisiei de examen: 1 MOLDOVAN DUMITRU – secretarul comunei 2 ILEA EVA – consilier I – gradul Principal 3 Reprezentant A.N.F.P. Secretarul comisiei SERES GIZELLA - referent III, grad Superiorb) Se propun ca membrii ai comisiei de solutionare a contestatiilor 1 FULOP VIORICA – CONSILIER I , gradul SUPERIOR 2 MATYAS ERIKA – CONSILIER I , gradul PRINCIPAL 3 Reprezentant A.N.F.P. Secretarul comisiei IGNAT DINA - referent III, grad Superior Relaţii suplimentare : Moldovan Dumitru –secretar comună tel.0265-374271; tel 0769095102PRIMAR TAMAS GEBE ANDREI
Data începerii: 2011-07-08
Data terminării: 2011-07-08
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...