Practica implementarii sistemului de control intern managerial - OSGG Nr. 600/2018
Preț: Solicita oferta

 Modificarile aduse Codului controlului intern/managerial prin Ordinul nr. 600/2018 si implicatiile acestora asupra documentelor intocmite in domeniul controlui intern/managerial.

 Responsabilitatile conducatorilor entitatilor publice in domeniul CI/M prevazute in Codul controlului intern/managerial aprobat prin Ordinul nr. 600/2018.

 Organizarea si functionarea comisiei de monitorizare in entitate. Documente minimale privind functionarea comisiei; erori posibile privind organizarea si functionarea comisiei.

 Elaborarea Programului de dezvoltare a SCI/M; planificarea activitatilor pentru implementarea SCI/M; programul pentru dezvoltarea SCI/M; periodicitatea elaborarii programului de dezvoltare; erori posibile privind elaborarea programului pentru dezvoltare.

 Completarea situatiilor centralizatoare semestriale si anuale; Autoevaluarea SCI/M.

Analiza si dezbateri pe fiecare standard cu privire la probleme privind implementarea, in conformitate cu OSGG nr. 600/2018:

 Standardul 1, Etica si integritatea. Activitati necesare conducerii entitatii publice pentru a asigura un climat etic. Elaborarea procedurilor privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea si raportarea fraudelor, actelor de coruptie si semnalarea neregularitatilor.

 Standardul 2, Atributii, functii, sarcini. Intocmirea si actualizarea documentului privind misiunea entitatii. Cum trebuie elaborat corect un regulament de organizare si functionare. Legatura intre obiectivele entitatii, obiectivele specifice ale microstructurilor organizatorice si fisele postului; Necesitatea identificarii functiilor sensibile si modalitatea de analiza; planul de management al functiilor sensibile. Exemple practice.

 Standardul 3, Competenta, performanta. Evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor pe baza obiectivelor anuale individuale. Elaborarea planului de pregatire profesionala.

 Standardul 4, Structura organizatorica. Realizarea delegarii in entitate. Erori privind delegarea.

 Standardul 5, Obiective. Definirea obiectivelor generale si specifice. Tehnici de imbunatatire a obiectivelor pentru a deveni ”SMART”. Exemple de obiective in domeniul resurselor umane, salarizarii, contabilitatii, achizitii etc. Principalele deficiente si erori posibile in definirea obiectivelor. Stabilirea ipotezelor de planificare. Exemple privind definirea si legatura intre ipoteze si obiective.

 Standardul 6, Planificarea. Modele de planuri. Exemplu de plan completat. Erori privind planificarea.

 Standardul 7, Monitorizarea performantelor. Stabilirea indicatorilor de performanta. Evaluarea calitatii indicatorilor. Implementarea unui sistem coerent de monitorizare a performantelor. Raportul anual de monitorizare a performantelor. Exemple, deficiente si erori posibile;

 Standardul 8, Managementul riscului. Documente privind implementarea managementului riscului. Identificarea riscurilor semnificative. Catalog de riscuri pe domenii cu exemple de riscuri. Stabilirea cauzelor care pot conduce la aparitia riscului. Formularea riscurilor in consens cu buna practica in domeniu. Limita acceptabila a riscului. Evaluarea si prioritizarea riscurilor. Tehnici de evaluare a riscurilor. Cum trebuie aleasa scara de evaluare a riscurilor. Gestionarea riscurilor si registrul de riscuri. Planuri pentru implementarea masurilor de gestionare a riscurilor; model de registru al riscurilor in format electronic.

 Standardul 9, Proceduri. Avantajele elaborarii si aplicarii procedurilor operationale. Riscurile neaplicarii procedurilor operationale. Schema de elaborare/actualizare a procedurilor. Documentarea proceseler si realizarea diagramelor descriptive de proces. Exemple de proceduri cu diagrame descriptive de proces.

 Standardul 10, Supravegherea. Solutii privind realizarea de catre conducerea entitatii a unei bune supravegheri a activitatilor entitatii publice.

 Standardul 11, Continuitatea activitatii. Elaborarea planului de continuitate. Exemple practice.

 Standardul 12, Informarea si comunicarea. Stabilirea tipurilor de informatii pentru dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare.

 Standardul 13, Gestionarea documentelor. Circuitul documentelor in cadrul structurilor interne ale entitatii publice. Exemple practice.

 Standardul 14, Raportarea contabila si financiara. Analiza.

 Standardul 15, Evaluarea SCI/M. Modalitatea de realizare si etape necesare.

 Standardul 16, Auditul intern. Organizarea si functionarea unei functii de audit intern conform cerintelor legale.


*Nota 1: tematica se poate personaliza in functie de nevoile de formare profesionala.

**Nota 2: achizitia se poate face si din catalogul electronic SEAP – SICAP.

***Nota 3: cursul se poate organiza atat la sediul beneficiarului, cat si intr-o alta locatie.


Pentru detalii si oferta personalizata ne puteti contacta la numarul de telefon 0762.278.969 sau la adresa de e-mail training@focus-training.ro.

Va stam la dispozitie pentru a va oferi tot suportul necesar organizarii, in cele mai bune conditii, a sesiunilor de instruire.

Descarcati tematica in format pdf: : https://focus-training.ro/wp-content/uploads/2020/02/Oferta-curs_SCIM-OSGG-600.pdf

Mai multe produse ale FOCUS TRAINING SRL

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...