Facilități oferite investitorilor

Terenuri pentru activităţi de producție și comerț în vederea creerii de locuri de muncă pentru cetățenii comunei , cu chirii minime.
​Comuna Grădinile are în toate cele trei sate componente rețea de apă (cu două puțuri forate la mare adâncime) pe o lungime de 15 km , rețea de canalizare pe lungime totala 18 km , 3 stații de pompare cît și statie epurarea apelor uzate
Străzile și ulițele sunt asfaltate în totalitate
Rețeaua de apă este administrată de Prest ADP
Grădinile cu prețuri minime la apă potabilă și menajeră

Proiecte de investiții

Proiecte 2016-2020
Proiecte de viitor
Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale - măsura 322, proiect integrat Comuna Grădinile cu cele cinci componente
Modernizare drumuri în comuna Grădinile, judeţul Olt (2,9 km)
Sistem de alimentare cu apă în comuna Grădinile, judeţul Olt
Sistem de canalizare în comuna Grădinile, judeţul Olt
Construcţie Centru social
Cămin cultural - reabilitare modernizare dotare
Măsura 125, submăsura 125 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de drumurile agricole şi de exploataţie în comuna Grădinile"-8.2 km
GAL Romula Malva cu doua componente
Dotare serviciu voluntar pentru situații de urgență cu buldoexcavator și miniîncărcător
Dotare cămin cultural cu costume populare și sistem de sonorizare
Modernizare drum comunal DC 139 GRĂDINILE –ROTUNDA în comuna Grădinile ,jud Olt-7,9 km
Baza sportiva tip 1 în comuna Grădinile -amenajare parc și scenă de spectacole zona primărie
Modernizare drumuri comunale prin ADI Studina –Grădinile –Brastavațu
Extindere rețea de apă și canalizare în satul Plăviceanca
Amenajare și doatare piață comunală și târg
Modernizare rețea publică de iluminat cu lămpi stardale tip LED
Sistem de supraveghere video
Modernizare străzi și ulite în comuna Grădinile- 10,9 km
​Proiecte de viitor:
Sala de sport
Realizare parc fotovoltaic
Extindere , modernizare și dotare școală nouă comuna Grădinile, județul Olt
Teren sintetic de sport în curtea șolii generale
Amenajare parc cu scena spectacole , teren de sport și spații de joacă în zona Pietriș
Amenajare bălți pentru pescuit și agerment
Rețea de gaze pe toate cele trei sate componente ale comunei

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...