Viziune de Primar 2020-2024: Tomuța Daniel Sorin , primarul Orașului Santana , județul Arad

Ghidul Primăriilor Care credeți că sunt principalii factori care au contribuit la realegerea dumneavoastră ca primar?
Tomuța Daniel Sorin
Cel mai important factor este acela, că am reușit să câștig încrederea concetățenilor mei. Această încredere se bazează pe faptul că, nu m-am angajat în promisiuni deșarte și nu am făcut afirmații fără acoperire. Am încercat să duc la bun sfârșit toate proiectele pe care le-am promis concetățenilor mei. Unele au fost finalizate iar altele sunt în diverse etape de realizare. Nu am promis nimic din ceea ce știam că nu pot realiza. Am încercat să fiu corect, sincer și deschis, iar acest lucru a contribuit major la realegerea mea.Un alt element important este acela că am respectat calendarul investițiilor propuse, acestea reprezentând o continuă prioritate în cadrul strategiei locale de dezvoltare locală.
G.P. Care considerați că a fost cea mai importantă realizare a dumneavoastră ca primar în mandatul anterior?
Tomuța Daniel Sorin
Cea mai importantă realizare ca primar în mandatul anterior a fost modernizarea infrastructurii, un obiectiv dificil pe care l-am realizat, în cea mai mare parte în localitatea noastră.
G.P. Ce proiecte v-ați propus pentru următorii patru ani de mandat?
Tomuța Daniel Sorin
În primul rând ne propunem să accesăm  cât mai multe obiective din cadrul Programului Operațional Regional VEST 2021-2027.Obiectivele din cadrul acestui program sunt:
- OBIECTIVUL DE POLITICĂ 1 – O EUROPĂ MAI INTELIGENTĂ
Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice
Prioritatea 2 - O regiune cu orașe Smart și o administrație digitalizată
- OBIECTIVUL DE POLITICĂ 2 – O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea 3 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediul
- OBIECTIVUL DE POLITICĂ 3 – O Europă mai conectată
Prioritatea 4 - O regiune accesibilă
- OBIECTIVUL DE POLITICĂ 4 – O Europă mai social
Prioritatea 5 - O regiune educată
- OBIECTIVUL DE POLITICĂ 5 – O Europă mai aproape de cetățeni
Prioritatea 6 - O regiune atractivă
De asemenea, în anul 2021 se intenționează depunerea unui proiect prin Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ emis de către AFM. Prin intermediul acestui proiect se dorește reabilitarea termică a școlii din satul aparținător Caporal Alexa, modernizarea instalațiilor electrice din clădire și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice. Există și un proiect selectat pentru finanțarea documentației tehnico-economice prin POAT - Creșterea calității vieții în orașul Sântana prin investiții în regenerarea urbană a zonei istorice Zona de intervenție a proiectului se desfășoară între vatra veche a orașului Sântana, noul centru civic și zonele verzi adiacente si este poziționată în proximitatea str. Muncii, str. Mihai Eminescu și str. Mihai Viteazul.
Prin realizarea investiției se propune:
- modernizarea zonelor verzi de pe str. Muncii și Mihai Viteazul și transformarea lor in parcuri
- reconfigurarea străzilor str. Muncii, str. Mihai Viteazul și str. Mihai Eminescu în vederea încurajării mersului pe jos și cu bicicleta și reducerea numărului de mașini
- crearea de zone pietonale pe str. Muncii, str. Mihai Viteazul
- crearea de zone mixte/semi-pietonale, prin favorizarea pietonilor pe str. Muncii
- creșterea suprafeței de infrastructură verde prin valorificarea spațiilor verzi reziduale de la nivelul străzilor
- creșterea numărului de arbori
- achiziția a 2 stații de măsurare a calității aerului.
G.P. Care credeți că vor fi principalele provocari / obstacole în calea realizării acestora?
Tomuța Daniel Sorin
Întotdeauna, cea mai mare provocare, atunci când vrei să faci investiții, sunt banii. Avem planuri mari pentru comunitatea noastră, avem viziune pe termen lung, avem o strategie de dezvoltare locală bine fundamentată, însă acestea trebuie susținute financiar iar bugetul local, din păcate, nu este niciodată suficient. Drept urmare, prioritatea noastră o constituie accesarea de fonduri externe, fie fonduri europene nerambursabile, fonduri guvernamentale, fonduri structurale, etc.
G.P. Ce surse de finanțare plănuiti să accesați pentru proiectele pe care le aveți în plan?
Tomuța Daniel Sorin
Așa cum am menționat, vom încerca să accesăm cât mai multe fonduri nerambursabile dar, vom derula și proiecte în coparticipare investițională pentru sectoarele pe care dorim să le îmbunătățim și/sau dezvoltăm.
G.P. Cum vă propuneți să atrageți noi investiții în comunitate?
Tomuța Daniel Sorin
O comunitate dezvoltată înseamnă prosperitate, un standard de trai decent, oportunități pentru toți cetățenii. Pe de-o parte, e nevoie de investiții în infrastructura de bază (drumuri, apă, canalizare etc.), pentru a permite oamenilor să se concentreze pe activitățile lor productive. Pe de altă parte, creșterea productivității individuale necesită investiții cu valoare adăgată mare, inovare tehnologică și investiții în capitalul uman (educație, învățământ etc.). O productivitate mai mare înseamnă rezultate mai bune, deci venituri mai mari. În special investițiile străine au potențialul de a aduce la nivel local cele mai noi tehnologii și procese de produc ție. Noi locuri de muncă și o piață mai competitivă înseamnă perspective de creștere a salariilor și o piață de consum mai mare. Mai mulți oameni prezenți în comunitate, ca rezidenți sau ca navetiști, înseamnă cerere mai mare pentru produse și servicii diversificate (de la restaurante la activități de divertisment și recreere). Investițiile străine directe asigură accesul produselor locale la rețele globale de distribuție, atât direct cât și indirect, prin know-how privitor la modul în care pot fi deserviți clienții de pe alte piețe. Totodată, investitorii străini aduc cu ei un nou mod de a face business, practici corporative profesioniste, programe inovatoare de formare a forței de muncă și standarde de calitate înalte pentru furnizorii și clienții de pe piața locală.
În esență, investițiile străine directe sunt cea mai rapidă metodă de a moderniza și a crește o economie. Beneficiile sunt multiple și în ceea ce privește creșterea expertizei, pregătirii și productivității la nivel local – elemente esențiale pentru asigurarea creșterii economice pe termen lung, motiv pentru care, încercăm în mod constant să asigurăm un  mediu atractiv pentru investitori.
G.P. Care din proiectele pe care vă propuneți să le finalizați sunt proiecte începute în mandatul trecut?
Tomuța Daniel Sorin
Următoarele proiecte au fost începute în mandatul trecut și se află în diverse etape de execuție:
- Creșterea eficienței energetice la clădiri rezidențiale în orașul Sântana județul Arad – termen finalizare 31.01.2021
- Amenajare piste de biciclete în orașul Sântana – termen finalizare 30.09.2021
- Restaurarea Urbarialhaus (Casa urbariala) și adaptarea ei la nevoile culturale ale comunității – termen finalizare 31.05.2022
- Realizare locuințe colective sociale pe str. Unirii în orașul Sântana.
- Amenajare parc Europa in orasul Santana – termen finalizare 30.06.2022
Pentru următoarele proiecte se așteaptă semnarea contractelor de finantare:
- Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în orașul Sântana - lot 1 - proiectul a fost depus în iulie 2020.
- Sistem centralizat de furnizare a energiei termice, utilizând energie geotermală în Orașul Sântana - proiectul a fost depus în decembrie 2019.
G.P. Care sunt inițiativele pe care vă doriți să le începeți în acest nou mandat?
Tomuța Daniel Sorin
Am început acest nou mandat cu, continuarea modernizări  localității din punct de vedere a infrastructurii,  modernizarea și digitalizarea clădirile școlare, inițiativa noastră îndreptându-se spre creearea unor zone industriale mai atractive pentru atragerea unor noi investitori și constituirea mai multor locuri de muncă pentru cetățeni cât și realizarea unor centuri ocolitoare a Orașului Sântana.
G.P. Care sunt principalele învățăminte din mandatul trecut cu care începeți acest nou mandat?
Tomuța Daniel Sorin
Prin muncă, perseverență, printr-un raport serios de colaborare bazat pe respect reciproc am demonstrat că se pot implementa obiective importante și realizabile pentru comunitatea locală.
                                          Realizările mărețe sunt definite prin munca în echipă.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...