BILANȚ DE MANDAT 2016 - 2020: Bogdán Ferenc István, primarul comunei Dobrin din județul Sălaj

Ghidul Primariilor Care au fost principalele provocări pe parcursul mandatului dumneavoastră

de primar?
Bogd án Ferenc István
Provocarea principală a mandatului meu a fost modernizarea comunei Dobrin

care s-a putut realiza prin accesarea fondurilor de investiții naționale, dar și

ale Uniunii Europene și în măsura posibilităților buget local. Împreună cu

echipa mea ne-am concentrat pe implementarea proiectelor derulate prin

PNDL II - Programul Național de Dezvoltare Locală care reprezintă sursa

principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul

conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set

minim de servicii publice, în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare,

energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri,

salubrizare, cultură, culte, locuire și sport. În plus, am derulat proiecte și am

accesat fonduri prin PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală, dar și

fonduri ale Uniunii Europene - FEADR - Fondul european agricol pentru

dezvoltare rurală care sprijină politica europeană în domeniul dezvoltării

rurale.
G. P. Care au fost principalele realizări ale instituției în acești 4 ani?
Bogd án Ferenc István
Realizările mandatului meu se datorează faptului că am reușit să finalizez

proiecte locale prin valorificarea oportunităților de finanțare europeană

precum și pe cele puse la dispoziție prin Programele Naționale de Dezvoltare

Locală. Concret, au fost reabilitate și modernizate două școli din comună in

localitățile Dobrin și Doba, au fost modernizate, reabilitate și dotate două

cămine culturale în localitățile Doba și Verveghiu, am asfaltat o parte din

străzi și drumuri comunale și de legătură între comunele adiacente comunei

nostre, am amenajat stații pentru autobuze, am extins rețeaua de apă și

canalizare existentă pentru toate gospodăriile din comună. La Caminul

Cultural din localitate Dobrin din comună a fost amenajat un părculeț de joacă

modern și sigur, cu balansoare, topogane și leagăne. În localitatea Doba a

fost construită o Capela funerară din bugetul local.
G. P. Care sunt principalele proiecte de investiții aflate încă în derulare?
Bogd án Ferenc István
În acest moment avem în lucru foarte multe proiecte care au în vedere

continuarea procesului de modernizare a comunei:

- proiect in derulare „CONSTRUIRE SALĂ DE CEREMONII FUNERARE, ÎN

LOCALITATEA DOBRIN, COMUNA DOBRIN, JUDEȚUL SĂLAJ”

- proiect în derulare „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN

COMUNELE CRIȘENI, DOBRIN, SALAȚIG ȘI MIRȘID DIN JUDEȚUL

SĂLAJ”- proiect derulat prin ADI Valea Sălajului

- Proiect„ Înființare rețea de distribuție gaze naturale în Comunele Dobrin și

Sălățig, județul Sălaj”- proiect derulat prin ADI Valea Sălajului – proiect în faza

de SF.
G. P.
Ce vă propuneți să realizați în următorii patru ani?
Bogd án Ferenc István
Pe lângă finalizarea proiectelor la care am făcut referire mai sus, doresc

foarte mult să să finalizez proiectul „ Înființare rețea de distribuție gaze

naturale în Comunele Dobrin și Sălățig, județul Sălaj” și să realizez

modernizarea și dotarea Căminelor Culturale în localitatile Sincraiu Silvaniei,

Naimon și Deleni, să reabilităm și modernizăm iluminatul public prin

schimbarea becurilor existente cu lămpi cu leduri, să construim câte o capelă

funerară în fiecare localitate a comunei, să reînnoim infrastructura de drumuri

și străzi comunale prin reasfaltarea celor care au fost asfaltate în urmă cu

peste 12 ani.
G. P.
Care au fost principalele surse de finanțare pe care instituția dumneavoastră

le-a accesat pe parcursul mandatului.
Bogd án Ferenc István
Bugetul local s-a compus din cote și sume defalcate din impozitul pe venit,

alocări de sume de la bugetul de stat, venituri proprii (încasări impozite și taxe

de la populație), împrumut de la Fondul Roman de Garantare, subvenții

primite de bugetele locale de la APIA, finanțarea programelor de dezvoltare

locală – PNDL, fonduri europene – FEADR, PNDR.
G. P. Dacă aveți vreun regret referitor la acețti patru ani, o inițiativă care v-ar fi plăcut să o duceți la bun sfârțit și nu ați reușit
Bogd án Ferenc István
Cel mai mare regret al meu ar fi faptul că nu am reușit să realizez rețeaua de
distribuție gaze naturale în comună ceea ce ar fi fost extreme de benefic
locuitorilor comunei noastre, dar sper că, dacă voi fi reales ca primar, să
reușesc acest lucru.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...