BILANȚ DE MANDAT 2016 – 2020: Victor - Cătălin Turturică, primarul comunei Bălilești, județul Argeș

Invitatul de astăzi al Rubricii “Bilanț de Mandat” este domnul Victor - Cătălin Turturică, primarul comunei argeșene Bălilești situată la 27 km de Pitești (30 min.), la 141 km de București si la 49 km de Curtea de Argeș. Acesta menționează în interviul de mai jos cele mai importante realizări ale mandatului 2016 – 2020 pentru cele șapte sate care alcătuiesc comuna (Băjești, Bălilești (reședința), Golești, Poienița, Priboaia, Ulita și Valea Mare-Bratia), prezintă planurile de viitor ale comunei și impactul acestora pentru cei aproximativ 4045 locuitori, inclusiv planurile de dezvoltare turistică. De asemenea, primarul Victor - Cătălin Turturică critică lipsa unei strategii naționale de dezvoltare pentru crearea unei societăți sănătoase și solide, cu obiective pe termen lung, plecând de la sate, comune, orașe, până la județe și regiuni.Ghidul Primăriilor: Care au fost principalele provocări pe parcursul mandatului dumneavoastră de primar?

Victor - Cătălin Turturică: Principalele provocări ale mandatului meu de primar au fost asigurarea utilităților publice pentru toate gospodăriile, în vederea îmbunătățirii condițiilor de trai, modernizarea spațiilor pentru un sistem de educație adecvat cerințelor actuale, modernizarea spațiilor unde se desfășoară actul medical și crearea unei viziuni și unui plan de lansare și dezvoltare economico-socială a comunei noastre. 

G.P: Care au fost principalele realizări ale instituției în acești 4 ani?

Victor - Cătălin Turturică: Principalele realizări ale instituției pe care am condus-o în ultimii 4 ani au fost: construirea unei gradinițe cu program prelungit pentru un număr de 50 copii - investiție finalizată în prezent, construirea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și înființare sistemului centralizat de canalizare în comună - investiție realizată în proporție de 70%, alimentarea comunei cu rețea de gaze naturale - investiție aflată în faza de proiectare tehnică și înființarea societății Servicii Edilitare Bălilești, având Consiliul Local drept acționar 100%.De asemenea, s-au executat reabilitarea și extinderea dispensarului uman din satul Băjești și satul Poienița, reabilitarea cabinetelor medicale școlare din cadrul școlilor din comună, reabilitarea tuturor școlilor din comună, a grădiniței din satul Poienița, extinderea acestora cu grup sanitar modern. S-au realizat izvoare cu apă potabilă pentru locuitorii comunei, au fost amenajate 21 de stații pentru călători, școlile au fost dotate cu două microbuze școlare, s-au amenajat rețele de iluminat public în satele Ulita, Priboaia, Golești și Poienița și s-a realizat drumul de acces și infrastructură la monumentul istoric “Curțile Fortificate Mareș Băjescu” din satul Băjești.

G.P: Aveți vreun regret referitor la acești patru ani, o inițiativă care v-ar fi plăcut să o duceți la bun sfârșit și nu ați reușit?

Victor - Cătălin Turturică: O inițiativă pe care o am în vedere pentru mandatul următor este tranzitarea apei printr-o conductă de la nordul la sudul comunei pentru irigarea terenurilor fertile în vederea punerii bazelor unui sistem centralizat de irigații cu acumulări de apă pentru piscicultură și dezvoltarea turismului local.


G.P: Care sunt principalele proiecte de investiții aflate încă în derulare?


Victor - Cătălin Turturică: Principalele proiecte de investiții ale comunei noastre aflate încă în derulare sunt:

1. Înființare rețea de alimentarea cu gaze în toată localitatea;

2. Alimentarea cu apă și canalizare pe arterele laterale ale comunei;

3. Construirea dispensarului uman în satul Valea Mare - Bratia;

4. Modernizarea rețelei de iluminat public prin dotarea cu lămpi LED;

5. Producerea de energie electrică cu 3 centrale cu panouri fotovoltaice pentru alimentarea stațiilor de pompare a apei în rețeaua de alimentare cu apă și pentru alimentarea cu energie electrică a școlilor din comună;

6. Asfaltarea străzilor comunei după implementarea proiectelor de apă, canalizare și gaze;

7. Înființarea unui sistem centralizat de irigații cu acumulări de apă pentru piscicultură și turism rural;

8. Susținerea înființării unei cooperative de producători autohtoni, depozite de legume și fructe și comerț centralizat al produselor agricole.

G.P: Ce vă propuneți să realizați în următorii patru ani?

Victor - Cătălin Turturică: Obiectivele pe care mi le-am stabilit pentru următorii 4 ani sunt: finalizarea racordării la utilitățile publice (apă, canalizare centralizată și gaze), irigarea terenurilor arabile cu sistem centralizat de irigații, dispensarul uman din satul Valea Mare - Bratia și asfaltarea străzilor în toată comuna.


G.P: Care au fost principalele surse de finanțare pe care instituția dumneavoastră le-a accesat pe parcursul mandatului?

Victor - Cătălin Turturică: Principalele surse de finanțare pe care le-am accesat pe perioada mandatului au fost fondurile guvernamentale prin PNDL, fondurile europene prin AFIR, dar și fonduri proprii.

G.P: Aveți vreun moment anume de pe parcursul mandatului care v-a rămas întipărit în minte?

Victor - Cătălin Turturică: Momentul care m-a impresionat și mi-a rămas întipărit în minte a fost resfințirea Bisericii Băjești cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la atestarea istorică a lăcașului de cult-monument istoric, Curțile Fortificate Mareș Băjescu.


G.P: Sunt aspecte pe care ați mai vrea să le adăugați față de răspunsurile la întrebările de mai sus?

Victor - Cătălin Turturică: Direcțiile de dezvoltare ar trebui bine stabilite, cu coordonate clare și mod de acțiune bine definit pentru a fi aplicate măcar la nivel de regiune, dacă nu se poate de la început la nivel național. În prezent, nu avem o politică și o strategie de dezvoltare pentru crearea unei societăți sănătoase și solide, nu avem puse bazele unei dezvoltări consolidate începând de la sate, comune și orașe până la județe și regiuni, ci se acționează prin abordarea situațiilor și problemelor pe termen scurt, nu pe termen mediu și lung, așa cum ar fi normal într-o societate cu viziune de dezvoltare macroeconomică modernă, la același nivel cu celelalte state europene.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...