BILANȚ DE MANDAT 2016 - 2020: Luța Gheorghe, primarul comunei Dornești din județul Suceava

BILANȚ DE MANDAT 2016 - 2020: Luța Gheorghe, primarul comunei Dornești din județul Suceava

Ghidul Primăriilor Care au fost principalele provocări pe parcursul mandatului dumneavoastră de primar?
Luța Gheorghe
Pe parcursul mandatului meu am urmărit-creșterea nivelului de trai al cetățenilor comunei prin încurajarea încadrării pe piața muncii în diverse sectoare de activitate și sprijinirea investițiilor în zonă, concomitent cu scăderea numărului de asistați sociali
-scăderea abandonului școlar și creșterea nivelului de educație prin asigurarea de burse școlare, dar și a dotărilor din școli și grădiniță prin reabilitările efectuate asupra clădirilor, dar și prin dotările cu echipamente performante
G.P Care au fost principalele realizări ale instituției în acești 4 ani?
Luța Gheorghe
- Modernizare drumuri de interes local prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dornești –Musenita-Frătăuții Noi, județul Suceava prin care s-au realizat 18,5 km drum;
-Extindere, reabilitare, modernizare și dotare pentru cele doua școli ale comunei și a grădiniței, precum și împrejmuirea acestora;
-Achiziționarea unui buldoexcavator pentru dotarea compartimentului de gospodarire și întreținere;
-Lucrări cadastrale pentru înscrierea sistematică în Cartea Funciară a imobilelor pe sectoare cadastrale în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciara- 5 sectoare;
-Racorduri de canalizare și branșamente apă în localitate;
-Sistem de supraveghere video pentru Primărie, stație de epurare, stația de tratare apă și stația de pompare;
-Sistem de supraveghere video pentru scoli si gradinita comunei;
-Întreținere drumuri Agricole și comunale în perioada 2017-2020.
G.P Dacă aveți vreun regret referitor la acești patru ani, o inițiativă care v-ar fi plăcut să o duceți la bun sfârșit și nu ați reușit.
Luța Gheorghe
Racordurile de canalizare și branșamentele apă să fie pentru toate locuințele din comună(în prezent fiind realizat doar aproximativ 25%), acest aspect constituind pentru mine o provocare și un proiect foarte important pentru mandatul viitor.
G.P Care sunt principalele proiecte de investiții aflate încă în derulare?
Luța Gheorghe
Principalele proiecte de investiții aflate încă în derulare sunt
-Racorduri de canalizare și branșamente apă în localitate
- Amenajare intersecție sens giratoriu din centrul localității;
- Modernizare și extindere drumuri comunale din satele Dornești și Iaz;
- Modernizare, renovare și dotare cămin cultural Dornești;
- Lucrări cadastrale pentru înscrierea sistematica în Cartea Funciară a imobilelor.
G.P Ce vă propuneți să realizați în următorii patru ani?
Luța Gheorghe
Pentru următorul mandat, cele mai importante proiecte pe care intenționez sa le implementez cu sprijinul Consiliului Local și cetățenilor comunei sunt:
-Alimentare cu gaze în comuna----proiect depus în stadiu de verificare în vederea finanțării;
-Modernizare și extindere rețea apă din zonele Perdele și Saha din localitatea Dornești;
-Înființare sală de sport în comuna Dornești---proiect în curs de verificare pentru finanțare de către Compania Națională de Investiții---în vederea încurajării activităților sportive desfășurate în sală;
-Reabilitare și îndiguire pârâu Ruda, îndiguire rậu Suceava pentru zona construibilă pentru a preveni inundații în  sectoarele învecinate;
-Amenajare trotuare și șanturi;
-Racorduri de canalizare și branșamente apă în localitate;
-Reabilitare clădire Primărie și împrejmuire teren aferent;
-Supraveghere video comună pentru asigurarea siguranței cetățenilor și a bunurilor acestora;
-Extindere rețele electrice conform noului PUG al localității;
-Întocmire P.U.Z-uri pentru teren intravilan în vederea asigurării dezvoltării urbanistice a zonei în corelare cu noul PUG;
-Reabilitare, modernizare Dispensar Uman și asigurarea unor spații/cabinete moderne pentru diferite secții medicale în vederea oferirii unor servicii medicale de calitate cetățenilor comunei;
-Iluminat public pe podul pasarela pentru siguranța circulației rutiere și a locuitorilor comunei;
-Igienizarea râului Suceava pe raza UAT Dornești în vederea prevenirii colmatarii albiei râului și  producerii de inundatii;
-Campanie de conștientizare a populației pentru adunarea selectivă a gunoiului menajer și dotarea cu europubele;
-Acțiuni de plantare puieți pe teren degradat(pășuni) în vederea stabilizării solului și a combaterii eroziunii;
-Înființarea unei piețe agroalimentare pentru încurajarea fermierilor locali și asigurarea comercializării produsele agricole.
G.P Care au fost principalele surse de finanțare pe care instituția dumneavoastră le-a accesat pe parcursul mandatului?
Luța Gheorghe
Proiectele implementate pe parcursul mandatului au fost finanțate prin PNDL, FEADR, PNDR-GAL, dar și prin intermediul bugetului local al comunei.
G.P Dacă aveți vreun moment anume de pe parcursul mandatului care v-a rămas întipărit în minte?
Luța Gheorghe
Îmi amintesc, din păcate, de daunele produse de grindina din vara anului 2016 când o bună parte a culturilor agricole a fost compromisă.
De asemenea, sunt în continuare îngrijorat de efectele pandemiei cu virusul CORONAVIRUS, chiar daca la nivelul comunei nu au fost multe cazuri, trebuie sa fim foarte precauti cu toții și conștienți că pericolul înca nu a trecut.

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...