Stiri

PRIMĂRIA DEZNA

Publicat: 2019-04-24

Proiecte de investitii: Casă mortuară în localitatea Dezna Asfaltare străzi în Buhani ​Sistem de producere energie termică cu biomasă ... Citeste stirea

PRIMĂRIA BOIŢA

Publicat: 2019-04-24

Alimentare cu apă potabilă sat Boița, comuna Boița, județul Sibiu Reabilitare străzi sat Boița Construire bază sportivă sat Boița Moderaizare drumuri forestiere ​Reabilitare drumuri comunale. ... Citeste stirea

PRIMĂRIA BORŞ

Publicat: 2019-04-23

Proiecte de investitii: Canalizare Centru de bătrâni Modernizare cămin cultural ​Reabilitare şi mansardare primărie ... Citeste stirea

PRIMĂRIA RĂCOASA

Publicat: 2019-04-23

Proiecte de investitii: Amenajare piste de biciclete sat Răcoasa Construire centru de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc Construire grădiniţă cu două săli de grupa sat Răcoasa ​Construire cămin cultural Răcoasa ... Citeste stirea

PRIMĂRIA URZICENI

Publicat: 2019-04-22

Proiecte de investitii: Proiect integrat: canalizare, prelungire conductă apă, reabilitare DC 47, modernizare cămin cultural Reabilitarea casei rromilor Asfaltare drumului in cartierul rromilor Pietruire drumuri agricole Pistă de biciclete - transfrontalieră Înființare par... Citeste stirea

PRIMĂRIA TOTEŞTI

Publicat: 2019-04-22

Proiecte de investitii: Construirea infrastructurii de acces agricole în comuna Totești, județul Hunedoara Reabilitare camin cultural în localitatea Totești, județul Hunedoara Extindere canalizare pentru comuna Totești, județul Hunedoara ​Realizarea rețelei de aliment... Citeste stirea

PRIMĂRIA CÂRLIBABA

Publicat: 2019-04-18

Proiecte de investitii: a) Modernizare și dotare cămin cultural din comuna Cârlibaba, județul Suceava b) Modernizare școala gimnazială ,,Ștefan cel Mare" și grădinița cu program normal Cârlibaba c) Înființare centru comunitar multifuncțional în comuna C... Citeste stirea

Primaria Predesti

Publicat: 2019-04-18

Proiecte de investitii: Alimentare cu apă Canalizare Asfaltare drumuri ​Construire grădiniţă ... Citeste stirea

PRIMĂRIA PONOR

Publicat: 2019-04-17

Proiect ,,Modernizare DC 62-Dupa Deal si DC 106 Geogel”- Comuna Ponor,Jud. Alba prin P.N.D.L. Proiect ''Pietruire drum comunal 106 Valea Bucurului - Geogel- A.F.I.R. Proiect ,,BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio- medicale pentru persoane vârstnice ​Proiect ,... Citeste stirea

Primaria Ceplenita

Publicat: 2019-04-17

Asfaltare DJ 281 D Înfiinţare sistem de canalizare şi epurare în satele Buhalniţa şi Poiana Mărului Realizare reţea de alimentare cu apă în satele Buhalniţa şi Poiana Mărului Reabilitare şcoli şi gradiniţe Construire parc comunal - spaţii verzi şi bază spor... Citeste stirea

PRIMĂRIA APOLDU DE JOS

Publicat: 2019-04-12

Reţele de canalizare şi staţie de epurare Alimentare cu apă Asfaltare străzi ​Parc industrial ... Citeste stirea

PRIMĂRIA POLOVRAGI

Publicat: 2019-04-12

Înființare rețea cu apă în cătunul Rudărie, sat Polovragi și înființare sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în satul Racovița și Polovragi, comuna Polovragi, județul Gorj. PNDR Înființare Grădiniță cu program prelungit, prin m... Citeste stirea

PRIMĂRIA FĂGET

Publicat: 2019-04-08

-"Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş - aglomerarea Făget". -"Modernizarea drumurilor agricole de exploatare DE 2222 și DE 2239". -"Construire grădiniță cu trei grupe în orașul Făget, strada M... Citeste stirea

PRIMĂRIA RĂCHITOVA

Publicat: 2019-04-08

Modernizare drumuri comunale Introducere apă potabilă şi canalizare în satele: Boita, Ciulea Mare, Ciulea Mică, Valioara Modernizare sediu primărie ​Modernizare cămine culturale în satele: Cilea Mică şi Răchitova ... Citeste stirea

Primaria Ocna Sibiului

Publicat: 2019-04-04

Reabilitarea zonei lacurilor sărate Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de turism Reabilitarea parcului balnear ​Introducerea canalizării ... Citeste stirea

Proiecte Primaria Doba

Publicat: 2019-04-04

Modernizarea străzilor din comuna Doba Modernizarea Caminelor Culturale Înfiintarea Retelelor de distribuire a gazelor naturale ​Canalizare ... Citeste stirea

Proiecte de investitii

Publicat: 2019-04-01

Program PHARE 2006 - Extindere și Reabilitare Rețea Distribuție Apă în comuna Roseți, județul Călărași FEADR Mas 1.2.5- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere agricole prin modernizarea drumului de acces Amzaua la exploatațiile agricole din Roseți PNDR Mas 3.2. - Reabil... Citeste stirea

Proiecte de investitii

Publicat: 2019-04-01

1. Creare parc în zona blocurilor ANL, modernizare parc zona gării strada Siret, spații verzi pe aliniamentele DN 2 și DN 11 A și străzi orășenești 2. Modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului de specialitate al Spitalului Municipiului Adjud 3. Crearea și modernizare... Citeste stirea

PRIMĂRIA GURGHIU

Publicat: 2019-03-28

Reabilitare şi modernizare drum comunal DC 10 Gurghiu - Comori Reabilitare şi modernizare reţea stradală, satul Gurghiu şi satele aparținătoare Reparaţii străzi şi trotuare din comuna Gurghiu Reabilitarea şi modernizarea drumurilor forestiere, a drumurilor de câmp şi altor c... Citeste stirea

Proiecte Primaria Traian

Publicat: 2019-03-28

Alimentare cu apă în localitatea Silistraru și Căldărușa Modernizare drumuri în comuna Traian Reabilitare străzi în localitatea Traian și Uleasca, comuna Traian Reabilitare cămin cultural în localitatea Urleasca ​Extindere și reabilitare sediu Primărie ... Citeste stirea

Afaceri Locale

Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management Sistem. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.