Stiri

Primaria Doba

Publicat: 2019-06-19

Proiecte de investiții: Modernizarea străzilor din comuna Doba Modernizarea Căminelor Culturale Înființarea Rețelelor de distribuire a gazelor naturale Canalizare ... Citeste stirea

Primaria Dealu Morii

Publicat: 2019-06-19

1. Reabilitare, modernizare și dotare școala cu clasele I-IV, sat Negulești. Comuna Dealu Morii, județul Bacău 2. Reabilitare , consolidare , modernizare și extindere Școala Dealu Morii, județul Bacău 3. Construire dispensar și asigurarea utilităților, sat Dealu Morii , Comuna Dealu... Citeste stirea

PRIMĂRIA BĂIŞOARA

Publicat: 2019-06-18

1. Modernizare străzi de pămant în Stațiunea Muntele Baișorii, comuna Baișoara, Județul Cluj 2. Rețele de canalizare menajeră și canal colector Săcel Baișoara, în localitatea Săcel comuna Baișoara, județul Cluj 3. Reabilitarea și dotarea Dispensarului uman din comuna Bai... Citeste stirea

Proiecte de investitii:Primaria Sarmizegetusa

Publicat: 2019-06-18

1.Alimentare cu apă și canalizare în satele Păucinești și Zeicani, comuna Sarmizegetusa, județul Hunedoara 2.Înființare canalizare în localitățile Hobița –Grădiște , Sarmizegetusa și Breazova, comuna Sarmizegetusa. 3.Reabilitare, modernizare și dotare cămine c... Citeste stirea

Primaria Tiream

Publicat: 2019-06-05

Sacii galbeni, verzi şi albaştri sunt Gratuiţi pentru populaţia din comuna! ​Din data de 20 iunie 2019 colectarea deşeurilor se va face selectiv în saci, în fiecare a 2- a săptămână! ... Citeste stirea

PRIMĂRIA CORBU

Publicat: 2019-06-03

1. Extindere rețea alimentare cu apă potabilă în comuna Corbu 2. Modernizare drumuri comunale în comuna Corbu, județul Harghita 3. Modernizare și reabilitare drum județean 174 B 4. Modernizare drumuri de interes local- Dâmbul lui Bălan, Pârâul Savului, Str... Citeste stirea

Primaria Tulghes -Proiecte de investitii:

Publicat: 2019-06-03

Modernizare drum communal DC 260 ( Poiana-Veche)-PNDL Modernizare infrastructură rutieră Modernizare drumuri comunale in comuna Tulgheș-PNDL Construire grădinițe cu program prelungit cu 4 săli de grupă-PNDL Înființare grădiniță cu program normal-FEADR Reabilitare și mode... Citeste stirea

PRIMĂRIA TRAIAN-OLT

Publicat: 2019-05-30

Proiecte de investitii Apă şi canalizare -contract semnat Asfaltare străzi- continuare Pietruire drumuri expoatație agricolă și centrală fotovoltaică- proiect Proiecte realizate 2016-2020 Asfaltare străzi- parțial Pietruire drumuri Extindere cămin cultural ​Reabilitare ... Citeste stirea

PRIMĂRIA BROŞTENI

Publicat: 2019-05-30

Proiecte de investitii: Înfințare grădiniță în satul Broșteni Modernizare drumuri Construcție infrastructură de apă și apă uzată ​Reabilitare târg săptămânal ... Citeste stirea

PRIMĂRIA UIVAR

Publicat: 2019-05-29

Proiecte de investiții: Asfaltare străzi în localitățile Uivar, Pustiniș, Răuți și Sâmartinu Maghiar Reamenajare trotuare în localitațile Uivar, Răuți,Pustiniș și Sâmartinu Maghiar ​Construire capela în localitatea Pustiniș ... Citeste stirea

PRIMĂRIA FÂNTÂNELE

Publicat: 2019-05-29

Proiecte de investitii: Proiect apă canal- FEADR Autoturism UAT Troiță Stamate Studii de fezabilitate Pavaj Fântânele Grupuri sanitare profesori Cofinanțare dispensar Camere supraveghere Dotări școli - grădinițe Gard școala Fântânele Gard cimit... Citeste stirea

PRIMĂRIA MĂRAŞU

Publicat: 2019-05-23

Proiecte de investitii: Înființarea sistemului de alimentare cu apă în toate satele componente Asfaltarea a 16,5km. de străzi și drumuri comunale în comuna Marașu, Județul Brăila Realizare instalație de încălzire termică la școala gimnazială- Nicolae Grigor... Citeste stirea

PRIMĂRIA SAGNA

Publicat: 2019-05-23

Proiecte de investiții: Alimentare cu gaze naturale în comuna Sagna Extindere rețea electrică de distribuție publică în localitatea Sagna Modernizare drumuri comunale și sătești in comuna Sagna Covor asfaltic pe drum communal DC65 Km 0+000 – 4+355 și modernizare d... Citeste stirea

Primaria Polovragi

Publicat: 2019-05-22

Proiecte de investiti Înființare rețea cu apă în cătunul Rudărie, sat Polovragi şi înfiinţare sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în satul Racoviţa şi Polovragi, comuna Polovragi, judeţul Gorj. PNDR Înfiinţare Grădiniță cu p... Citeste stirea

Primaria Stefan cel Mare

Publicat: 2019-05-15

Proiecte de investitii: “Modernizare drumuri de interes local în comuna Ștefan Cel Mare, Județul Bacău” - proiect derulat prin PNDR, valoare 1.185.071 euro “Construire grădiniță cu program normal, sat Negoiești, comuna Ștefan Cel Mare, Județul Bacău” - pr... Citeste stirea

PRIMĂRIA DEZNA

Publicat: 2019-04-24

Proiecte de investitii: Casă mortuară în localitatea Dezna Asfaltare străzi în Buhani ​Sistem de producere energie termică cu biomasă ... Citeste stirea

PRIMĂRIA BOIŢA

Publicat: 2019-04-24

Alimentare cu apă potabilă sat Boița, comuna Boița, județul Sibiu Reabilitare străzi sat Boița Construire bază sportivă sat Boița Moderaizare drumuri forestiere ​Reabilitare drumuri comunale. ... Citeste stirea

PRIMĂRIA BORŞ

Publicat: 2019-04-23

Proiecte de investitii: Canalizare Centru de bătrâni Modernizare cămin cultural ​Reabilitare şi mansardare primărie ... Citeste stirea

PRIMĂRIA RĂCOASA

Publicat: 2019-04-23

Proiecte de investitii: Amenajare piste de biciclete sat Răcoasa Construire centru de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc Construire grădiniţă cu două săli de grupa sat Răcoasa ​Construire cămin cultural Răcoasa ... Citeste stirea

PRIMĂRIA URZICENI

Publicat: 2019-04-22

Proiecte de investitii: Proiect integrat: canalizare, prelungire conductă apă, reabilitare DC 47, modernizare cămin cultural Reabilitarea casei rromilor Asfaltare drumului in cartierul rromilor Pietruire drumuri agricole Pistă de biciclete - transfrontalieră Înființare par... Citeste stirea

Comanda GRATUIT editia tiparita Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management Sistem. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.