Primăria Drăgănești Olt

Proiecte de investiții:
Proiecte în curs de desfășurare:
1. Proiectul: ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT, JUDEȚUL OLT” finanțat din bugetul local al U.A.T. Drăgănești-Olt și din fonduri guvernamentale. Străzile reabilitate și modernizate prin acest proiect sunt: Strada Foișor – 0,850 km; Strada General Aldea Aurel – 0,840 km; Strada Banu Mihai – 1,120 km; - comunitate romă Strada Hotarului – 0,380 km; Strada Livezilor – 0,650 km; Strada Zorilor – 0,800 km; Strada Dumbrava – 0,430 km; Strada Săliștea – 0,800 km; Strada Boianului – 0,800km; Strada Eroilor – 0,860 km; Strada Podgoria – 0,450 km. Suprafață totală: 7,980 km.
2. Proiectul: ”ACHIZIȚIE UTILAJ ȘI ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA S.V.S.U. DRĂGĂNEȘTI-OLT” în cadrul Fondului Europen Agricol pentru Dezvoltare Rurală(FEADR), implementat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală(P.N.D.R.) 2014-2020, submăsura 19.2, măsura M7/6B ”Dezvoltarea satelor”, din cadrul G.A.L. VEDEA-GĂVANU-BURDEA
3. Proiectul: ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CLĂDIRI REZIDENȚIALE ÎN ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT, JUDEȚUL OLT”, prin Axa Prioritară 3.1, Opțiunea A – Clădiri rezidențiale – POR/2017/3/3.1/A/SUERD/1 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 ce vizează reabilitarea termică a blocurilor: Bl. 3AB(str. Dudești, nr. 27), Bl. D12(str. N. Titulescu, nr. 156), Bl. D13(str. N. Titulescu, nr. 154), Bl. D14(str. N. Titulescu, nr. 152), Bl. D3(str. N. Titulescu, nr. 120), Bl. D4(str. N. Titulescu, nr. 122), Bl. D5(str. N. Titulescu, nr. 124), Bl. D6(str. N. Titulescu, nr. 126), Bl. D7(str. N. Titulescu, nr. 128), Bl. E5(str. Păltiniș, nr.2)
4. Proiectul: ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CLĂDIRI REZIDENȚIALE ÎN ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT, JUDEȚUL OLT”, prin Axa Prioritară 3.1, Opțiunea A – Clădiri rezidențiale – POR/2017/3/3.1/A/SUERD/1 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 ce vizează reabilitarea termică a blocurilor: Bl. 1AB(str. Dudești, nr. 25), Bl. 2C(str. N. Titulescu, nr. 118), Bl. 2D(str. N. Titulescu, nr. 116), Bl. A(str. N. Titulescu, nr. 113), Bl. B(str. N. Titulescu, nr. 115), Bl. C(str. N. Titulescu, nr. 117), Bl. D(str. Căpitan Drăgănescu, nr. 1), Bl. F(str. N. Titulescu, nr. 137), Bl. G(str. N. Titulescu, nr. 119), Bl. G4(str. Colonel Năstase Ion, nr.3)
5. Proiectul: ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CU SCHIMBAREA DESTINAȚIEI ÎN BIBLIOTECĂ A CONSTRUCȚIEI EXISTENTE C1 - CENTRALĂ TERMICĂ. REABILITARE ȘI MODERNIZARE CU SCHIMBAREA DESTINAȚIEI ÎN CENTRU PENTRU TINERET A CONSTRUCȚIEI EXISTENTE C2 – BIBLIOTECĂ. REABILITARE ȘI MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ C1 – CLUBUL ELEVILOR. REABILITARE DRUM PUBLIC(str. Educației) ”, prin Axa prioritară 13, prioritatea de investiții 9b, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătățirea vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
6. Proiectul: ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ C1 – CĂMIN COPII. REABILITARE ȘI MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ C1 – GRĂDINIȚĂ(Dumbrava Minunată). REABILITARE ȘI MODERNIZARE PARC ORĂȘENESC ”, prin Axa prioritară 13, prioritatea de investiții 9b, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătățirea vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
7. Proiectul: ”MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT” prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public.
8. Proiectul: ”ÎMBUNĂTĂȚIREAEFICIENȚEI ENERGETICE, REDUCEREA EMISIILOR DE CO2 ȘI MODERNIZAREA GRĂDINIȚEI ÎN ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT, SATUL COMANI” prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice.
9. Proiectul: ”ÎMBUNĂTĂȚIREAEFICIENȚEI ENERGETICE, REDUCEREA EMISIILOR DE CO2 ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII ÎN ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT, SATUL COMANI” prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice.
10. Proiectul: ”ÎMBUNĂTĂȚIREAEFICIENȚEI ENERGETICE, REDUCEREA EMISIILOR DE CO2 ȘI MODERNIZAREA LICEULUI TEHNOLOGIC ÎN ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT” prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice.
11. Partener în proiectul: ”DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL OLT ÎN PERIOADA 2014-2020” prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor.
12. Proiect: ”REABILITARE , MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL COMANI, ORAŞUL DRĂGĂNEŞTI-OLT, JUDEŢUL OLT” finanțat din bugetul local al U.A.T. Drăgănești-Olt și de Programul național de construcții de interes public sau social al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Subprogramul d) ”Așezăminte culturale”, prin Compania Națională de Investiții.
13. Proiect: ” CONSTRUIRE SALA DE SPORT ȘCOLARA CU TRIBUNA 180 LOCURI, ORAȘ DRAGANEȘTI-OLT, JUD. OLT” finanțat din bugetul local al U.A.T. Drăgănești-Olt și de Programul național de construcții de interes public sau social al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Subprogramul a) ”Săli de sport”, prin Compania Națională de Investiții.
14. Proiect: ”ÎNFIINȚARE ȘI AMENAJARE TREI LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII.” Proiectul cuprinde înființarea unor trei noi locuri de joacă și agrement: Pe strada Dumbrava, oraș Drăgănești-Olt; În zona blocurilor ANL, oraș Drăgănești-Olt; Pe strada Comănencelor, sat Comani.
​15. Proiect: ”EXTINDERE REȚEA DE GAZE NATURALE ÎN ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT, JUDEȚUL OLT” finanțat din bugetul local al U.A.T. Drăgănești-Olt și din fonduri guvernamentale. Extinderea rețelei de gaze naturale se va realiza în orașul Drăgănești-olt pe străzile: - Aluniș; - Cireșului; - Cumpăna; - Gutuiului; - Mărului; - Părului; - Prunului; - Vișinului; - Nicolae Titulescu; - Elena Dendea; - Grădiște; - Mioarelor; - Rozelor; - Tunari; - Viilor; - Viitorului; - Bujorului; - Gen Aldea; - Liliacului; - Pieții; - Salcâmilor; - Speranței; - Zootehniei . iar în satul Comani pe străzile: - Banu Mihai; - Bisericii; - Cîmpului; - Eroilor; - Gen. Teiușanu; - Izvorul Sîiului; - Intr. Schitu; - Învățător Tobescu; - Jugăliei; - Primăverii; - Schitului; - Slt. Popa Daniel; - Vadul Cumanilor; - Zorilor; - Comănencelor; - Brîndușei; - Cicoarei; - Mică; - Poligonului; - Prundului; - Zambilelor.

Comanda GRATUIT editia tiparita Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management Sistem. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.