Primăria Ocnița

Proiecte de investiții:
Proiecte realizate 2016 - 2020: Proiecte FEADR - finanțate prin sub - măsura 19.2 în condițiile Programului Național de Dezvoltare Rurală:

Dotarea serviciului public de utilități publice, întreținere și reparații din cadrul primăriei Ocnița cu tractor și accesorii - contract de finanțare nr. C1920074X209131600243/03.05.2018 -stadiu de implementare: finalizat Dotarea primăriei comunei Ocnița, județul Dâmbovița cu echipament IT și mobilier, contract de finanțare nr. C190074X209131600242/03.05.2018 - stadiu de implementare: finalizat
Proiecte aprobate prin PNDL - Subprogramul Modernizarea satului românesc
Modernizarea drumuri locale în comuna Ocnița, județul Dâmbovița L = 6 km - stadiu de implementare: în curs de derulare
Modernizare străzi și construire pod în comuna Ocnița, județul Dâmbovița - stadiu de implementare: în derulare
Proiect propus spre finanțare prin POR Axa prioritară 10:
Modernizare Școală gimnazială Ocnița, județul Dâmbovița - stadiu de implementare: în evaluare
Proiecte depuse în vederea rambursării cheltuielilor executate din bugetul local - Grădinița cu program normal cu două săli de grupă în comuna Ocnița, județul Dâmbovița - stadiu de implementare: în curs de actualizare documentație tehnico - economică
Proiecte ce s-au executat din bugetul local:
Servicii de topografie, întocmire documentării de actualizare informații cadastrale pentru căminul cultural - stadiu de implementare: finalizat
Servicii de proiectare - documentații - studii de specialitate obținere avize pentru realizare Plan Urbanistic General - stadiu de implementare: finalizat
Servicii de realizare PUG - Valoare alocată pe anul 2018 - 21.000 lei - stadiu de implementare: în derulare Servicii de topografie, întocmire documentații de dezmembrare imobil cu număr cadastral 70101 - 7 loturi în comuna Ocnița, zona Izlaz - stadiu de implementare: finalizat
Servicii de topografie, întocmire documentații de actualizare informații înscriere construcție în cartea funciară - Grădinița cu program normal cu două săli de grupă - stadu de implementare: finalizat
Servicii instalație gaze naturale la Grădinița Fundul Ocnei, comuna Ocnița, județul Dâmbovița - stadiu de implementare: finalizat
Lurări de instalații încălzire și montare centrale termice la Școala Gimnazială Ocnița, județul Dâmbovița - stadiu de implementare: finalizat
Servicii de parcelare și trasare terenuri pășune în comuna Ocnița, județul Dâmbovița, suprafață totală terenuri 99, 74 ha - stadiu de implementare: finalizat
Servicii de realizare SF extindere sistem de distribuție gaze naturale în comuna Ocnița, județul Dâmbovița - stadiu de implementare: finalizat
Servicii de proiectare pentru obiectivul - Modernizare Școala Gimnazială Ocnița, comuna Ocnița, județul Dâmbovița - stadiu de implementare: finalizat
Servicii de elaborare documentație finanțare pentru proiectul - Modernizare Școala Gimnazială Ocnița, comuna Ocnița, județul Dâmbovița - stadiu de implementare: finalizat
Servicii de elaborare documentației tehnica pentru proiectul - Modernizare și dotare cămin cultural - stadiu de implementare: finalizat
​Servicii de realizare DALI pentru Asfaltare drumuri locale în comuna Ocnița, județul Dâmbovița, L - 2, 246 km, obiectiv ce se va realiza în asociere cu Consiliul Județean Dâmbovița - stadiu de implementare: finalizat

Comanda GRATUIT editia tiparita Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management Sistem. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.