Primăria Mironeasa

Proiecte de investiții:
PROIECTE INIŢIATE
Reabilitare şi modernizare drumuri comunale şi săteşti
Betonare şanţuri, intrări la proprietăţi şi acostamente pe drumul comunal DC 49 Schitu Hadâmbu-Urşiţa-Mironeasa
Pavare trotuare în comuna Mironeasa
Extindere reţea electrică în satul Urşiţa
Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminatului public în comuna Mironeasa
Aducţiune gaze naturale ţi înfiinţarea reţelei de distribuţie
Modernizarea drumurilor de exploatare agricolă, consolidarea versanţilor, realizarea şanţurilor de scurgere a apelor pluviale
Lucrări de apărare de mal cu plase şi gabioane cu ziduri de sprijin, regularizarea şi decomatarea Râului Stavnic şi Pârâurilor Brustureţ, Urşiţa, Şipote, Armanu în comuna Mironeasa
Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă Modernizarea şi dotarea pieţei pentru produse agricole şi alimentare perisabile
Construire clădire cu destinaţia oficiu poştal
Achiziţionare auto pentru transport în comun
Construirea şi dotarea unui local pentru desfăşurarea de evenimente (nunţi, botezuri, întâlniri, majorate) Construire arhondaric şi cantină socială în comuna Mironeasa
Construire biserică în satul Urşiţa
Finalizare construire biserică şi pictură în satul Mironeasa
Construire şi dotare cu mobiler şi echipamente a unui dispensar medical uman în comuna Mironeasa, judeţul Iaşi
Centru multifuncţional de servicii medico-sociale în comuna Mironeasa
Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc
Centru pentru asistenţă şi îngrijire de specialitate pentru persoanele vârstnice
Construirea şi amenajarea unui punct sanitar în satul Urşiţa
Consolidare şi refuncţionalizare şcoală gimnazială Mironeasa corp A
Construire clădire pentru căminul cultural şi bibliotecă publică în satul Urşiţa
Reabilitare şi modernizare căminului cultural şi a bibliotecii comunale
Înfiinţare centru de promovare a meşteşugurilor
Înfiinţare şi dotare post de radio în comuna Mironeasa
Construire clădire pentru cabinet medical veterinar
Înfiinţare ferme ecologice
Construire locuinţe pentru tineri şi specialişti
Îmbunătăţirea calităţii şi eficentizarea seerviciilor publice
Înfiinţare centru de colectare fructe de pădure şi ciuperci
Înfiinţare fabrică de conservare
Construire, amenajare şi dotare pensiune agroturistic
 Amenajare parc de joacă în comuna Mironeasa
Înfiinţarea unei fabrici de ciment
Înfiinţarea unui centru de fabricare a maselor plastice
Mărirea eficenţei energetice prin utilizarea energiei regenerabile
Infrastructură pentru colectarea şi transportul deşeurilor, achiziţie echipamente, pubele, autogunoieră în comuna Mironeasa
Supraveghere video la instituţii şi intersecţiile străzilor în comuna Mironeasa
Realizarea de marcaje rutiere şi semne de circulaţie
Dezvoltarea căilor de circulaţie pietonală (trotuare, alei) şi a drumurilor periferice în comuna Mironeasa Înfiinţarea unor spaţii de joacă pentru copii în comuna Mironeasa
Proiecte cadastru - master planuri
Organizarea unor manifestări culturale care să marcheze ziua comunei tradiţii şi obiceiuri
Modernizarea şi extinderea căminului cultural şi dotarea cu mobilier
Amenajarea unui muzeu a satului etnografic în comuna Mironeasa
Reabilitarea şi modernizarea construcţiilor vechi
Deschiderea pentru creearea unui centru economico-social în comuna Mironeasa, judeţul Iaşi
PROIECTE AFLATE ÎN FAZA DE IMPLEMENTARE
Construire bază sportivă Model Tip I în comuna Mironeasa, judeţul Iaşi
Pod armat peste Pârâul Urşiţa şi 28 de podeţe în comuna Mironeasa
Construire grădiniţă SAM Mironeasa nr. 1
Modernizare drum comunal DC 49 B, DC 49 C, DC 49 D Mironeasa-Ipatele
Extinderea reţelei electrice de joasă tensiune şi iluminat public în satul Urşiţa, comuna Mironeasa, judeţul Iaşi Reabilitare și modernizare grăiniță cu program normal nr. 3 Mironeasa, comuna Mironeasa, județul Iași Reabilitare și modernizare școală primară nr. 3 Mironeasa, comuna Mironeasa, județul Iași
Reabilitare și modernizare școală primară nr. 2 Mironeasa, comuna Mironeasa, județul Iași
Modernizare drumuri comunale în comuna Mironeasa, judeţul Iaşi
Proiecte realizate în mandatele 2004-2016:
PROIECTE FINALIZATE
Modernizare drum comunal DC 49 Schit Hadâmbu-Urşiţa-Mironeasa şi achiziţionare utilaje şi echipamente pentru servicii publice
Sistem integrat de alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate în comuna Mironeasa, judeţul Iaşi Controlul integrat al poluării cu nutrienţi în colaborare cu Ministerul Mediului şi a Pădurilor şi Consilul Judeţean Refuncţionalizare şi reparaţii capitale la sediul primăriei comunei Mironeasa, judeţul Iaşi
Grădiniţă Mironeasa nr. 3
Reparaţii capitale Şcoală Gimnazială cu clasele I-VIII Mironeasa nr.1 corp B şi corp C
Biserica cu hramul "Sfântu Lazăr" comuna Mironeasa, judeţul Iaşi
Biserica cu hramul "Sfinții Împărați Constantin ți Elena, Sfânta Treime și Sfântul Pantelimon"
Reabilitare drum judeţean 248 B Mironeasa-Cioca-Boca prin asfaltare
Achiziționare autogunoieră în comuna Mironeasa, județul Iași
Centru de informare și promovare turistică în sat Schitu Hadâmbului, comuna Mironeasa, județul Iași
Mijloc de transport elevi "Microbuz marca OPEL MOVANO-CIBRO 16+1"
Centru de zi pentru copii în comuna Mironeasa, județul Iași
​Modernizare drumuri comunale în Comuna Mironeasa, județul Iași

Comanda GRATUIT editia tiparita Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management Sistem. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.