Primăria Miroslava

Proiecte de investitii:
În anul 2019, UAT Comuna Miroslava, județul Iași va continua planul de investiții multianual axat în principal, pe următoarele direcții: modernizarea și astfaltarea străzilor și drumurilor locale din comuna Miroslava, realizarea trotuarelor pe drumurile principale din comună, extinderea rețelelor electrice și ainstalațiilor de iluminat publi, investiții în sistemul educațional, amenajarea de parcuri de joacă pentru copii în satele din comună, continuarea investițiilor în parcul industrial I și începerea investițiilor în parcul industrial II, continuarea investițiilor la baza sportivă, construcția unei biserici noi în Valea Adâncă, amenajarea centrului de comună prin înființarea de zone verzi și spații moderne pentru petrecerea timpului liber pentru toți cetățenii comunei, etc. Prioritățile comunei noastre au reieșit din audiențele susținute și urmare a vizitelor de lucru în cele 13 sate și s-au concretizat într-un Program de investiții centrate pe modernizarea infrastructurii rurale, dezvoltarea activităților și investițiilor din zona parcului industrial și multe altele
 Fonduri nerambursabile reprezintă o prioritate pentru comuna Miroslava. Așadar, la nivelul comunei noastre, se continuă investițiile prin (PNDL) Programul Național de Dezvoltare Locală care reprezintă o sursă principală de finanțare pentru infrastructura locală și are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10 S), în domeniile: sănătate, educație, apă - canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuri și sport. Pentru cele 6 contracte de finanțare - PNDL II derulate prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, după cum urmează: 1. Înființare rețea de colectare ape uzate în satele Proselnici, Cornești și Dancaș, comuna Miroslava, Județul Iași; 3. Extindere grădiniță și construire creșă în cadrul Școlii ”Colonel Constantin Langa” Miroslava, Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Judeșul Iași; 4. Modernizarea școala primară, Localitatea Proselnici, Comuna Miroslava, Județul Iași; 5. Extindere și modernizare școala primară, Localitatea Ciurbești, Comuna Miroslava, Județul Iași; 6. Modernizare grădiniță cu program normal, Localitatea Horpaz, Comuna Miroslava, Județul Iași.
Se află în curs de execuție proiectul PNDL I - Reabilitare, modernizare și recompartimentare Școala Gimnazială ”Miron Barnovschi” Uricani, Localitatea Uricani, Comuna Miroslava, Județul Iași. Valoarea totală a acestor investiții depășește suma de 32,5 milioane lei, din care contribuția bugetului local ajunge 8,3 milioane lei. Exclusiv cu finanțare din bugetul local al comunei Miroslava s-au realizat diverse investiții publice, dintre care menționăm câteva: 1. Extinderea rețelelor electrice în comuna miroslava, sat Găureni, zona str. Zorilor - finalizat; 2. Modernizarea strada Via mare - sat Uricani și str. Inv. Cernescu Vasile-sat Proselnici, com. Miroslava (prelungire proiect Măsura 125 - Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Miroslava) - finalizat; 3. Înființarea sens giratoriu în comuna Miroslava, sat Brătuleni, strada Basarabia - în execuție; 4. Lucrări de alimentare cu energie electrică - rețea de utilizare - parc - finalizat; 5. Investiții în parcul industrial I ( extindere sistem de canalizare în Parc Industrial Miroslava - etapa II - în execuție, recordare la rețea de gaz natural - finalizat, lucrări de alimentare cu energie electrică - rețea de utilizare, extindere rețele de gaz natural - distribuție - finalizat). Valoare totală estimativă a acestor investiții depășește de 10 milioane de lei. Cu finanțare nerambursabilă prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, Submăsura 7.2 se află tot în stadiul de execuție proiectele: 1. extindere infrastructură de apă uzată în localitățile Găureni, Uricani, Brătuleni, Vorovești, Valea Ursului și Ciurbești din comuna Miroslava, județul Iași; 3. Modernizarea și reabilitarea corpuri de clădire ”Școala Mică” și ”Școala Mare” din cadrul ”Grupului Școlar Agricol Mihail Kogălniceanu”, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași. Valoarea totală estimativă a acestor proiecte depășește suma de 22 milioane lei. Contribuția de la bugetul local va fi 7,1 milioane de lei.
Comuna Miroslava, județul Iași a identificat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 oportunități pentru finanțarea unor proiecte. Drept urmare, în anul 2018, specialiștii din cadrul primăriei comunei Miroslava au depus 4 cereri de finanțare la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est Piatra-Neamț: 1. ”Înființarea unui incubator de afaceri, Miroslava Start-Up”; 2. ”Construire sală de sport, localitatea Uricani, comuna Miroslava, județul iași”; 3. ”Construire sală de sport, localitatea Cornești, comuna Miroslava, județul Iași; 4. ”Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii educaționale pentru învățământului profesional tehnic în cadrul liceului ”Mihail Kogălniceanu” din comuna Miroslava, județul Iași.” Valoarea totală a celor 4 proiecte depuse spre finanțare prin POR 2014-2020 va depăși 29 milioane lei. În cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020, Comuna Miroslava a depus 4 cereri de finanțare în parteneriat cu raioanele Călărași și Ungheni din Republica Moldova ( un proiect în domeniul siguranței și securității, în cadrul căruia vom achiziționa o mașină specială pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, un proiect pentru conservarea patrimoniului cultural și istoric din comuna Miroslava (Palatul Sturdza), un proiect ce vizează crearea unui centru de educație în domeniul IT). Suntem încrezători în șansele noastre, dar în același timp suntem și realiști, deoarece considerăm că suma totală alocată pentru acest program de finanțare este insuficientă, raportată la neceseitățile comunităților din cele două țări ( este eligibilă toată Republica Moldova și județele de-a lungul graniței cu Republica Moldova, respectiv Botoșani, Iași, Vaslui și Galați). Ne bucurăm că proiectul pentru conservarea patrimoniului cultural și istoric din comuna Miroslava (Palatul Sturdza) a trecut de prima etapă de evaluare cu brio. Valoarea totală a celor 4 proiecte depuse spre finanțare prin POC România-Republica Moldova 2014-2020 va depăși 1,6 milioane Euro. În perioada 2008-2018 Comuna Miroslava a accesat fonduri nerambursabile în valoare totală de 99, 6 milioane lei, iar cofinanțarea noastră a fost aproximativ 37, 3 milioane lei. Proiectele au fost finanțate prin diverse programe de finanțare nerambursabilă, printre care reamintim pe cele mai reprezentative:
Programul național de Dezvoltare Rurală - Măsura 322 - Proiect integrat: 1. Înființarea sistem de canalizare menajeră în Comuna Miroslava; 2. Alimentare cu apă potabilă în Comuna Miroslava; 3. Modernizare prin asfaltare DC 39, L = 1 km; 4. Reabilitare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru copii; 5. Dotare Cămin Cultural Miroslava în Comuna Miroslava; Valoare totală - 14 milioane de lei.
Programul Național de Dezvoltare Rurală, Măsura 125 - Modernizare drumuri de acces agricol în Comuna Miroslava, Județul Iași; Valoare totală - 8,5 milioane lei.
Program Național de Dezvoltare Rurală, Măsura 313 - Centrul de Informare Turistică în comuna Miroslava, județul Iași; Valoare totală - 1 milion lei.
Program Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 - Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Miroslava, județul Iași; Valoare totală - 8,5 milioane lei.
Program Operațional Sectorial Creșterea Competivității Economice (POSCCE) - Centrala Fotovoltaică. Producerea energiei electrice din conversia energiei solare în energie electrică; Valoare totală - 26, 5 milioane lei.
Compania Națională de Investiții - Construire sală de sport în sat Miroslava, comuna Miroslava; Valoare totală - 4,5 milioane lei. Programul Operațional Regional 2007-2013 - Promovarea produselor turistice naturale și antropice din comuna Miroslava, județul Iași; Valoare totală - 0,9 milioane lei.
Ministerul Mediului - AFM - Reconstrucție ecologică prin împădurirea perimetrelor de ameliorare Bărca, Cruceru, Horpaz, Uricani, Vorovești - Recea, aparținând comunei Miroslava, județul Iași; Valoare totală - 3,4 milioane lei.
Proiecte realizate 2016-2020:
​În perioada 2016-2020 la nivelul în Comuna Miroslava s-au realizat proiecte atât din fonduri europene, cât și din bugetul local
 O mare parte dintre acestea s-au finalizat, însă există și proiecte în derulare, dintre care amintim
 Extindere infrastructură de apă uzată în localitățile Găureni, Uricani, Brătuleni, Vorovești, Valea Ursului și Ciurbești din Comuna Miroslava, Județul Iași - în execuție; Modernizare drumuri de interes local în Comuna Miroslava, Județul Iași - în execuție; Modernizarea și reabilitare corpuri de clădire ”Școala Mică” și ”Școala Mare” din cadrul ”Grupului Școlar Agricol Mihail Kogălniceanu”, Sat Miroslava, Comuna Miroslava, Județul Iași - în execuție; Reabilitare, modernizare și recompartimentare Școala Gimnazială ”Miron Barnovschi”, Uricani, Localitatea Uricani, Comuna Miroslava, Județul Iași - în execuție; Extinderea rețelelor electrice în comuna Miroslava, sat Găureni, zona str, Zorilor finalizat Modernizarea strada Via mare - sat Uricani și str. Inv.
Cernescu Vasile-sat Proselnici, com. Miroslava (prelungire proiect Măsura 125 - Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Miroslava) - finalizat; Înființarea sens giratoriu în comuna Miroslava, sat Brătuleni, strada Basarabia - în execuție; Lucrări de alimentare cu energie electrică - rețea de utilizare - parc - finalizat; Investiții în parcul industrial I (extindere sistem de canalizare în Parc Industrial Miroslava - etapa II - în execuție, racordare la rețea de gaz natural - finalizat, lucrări de alimentare cu energie electrică - rețea de utilizare, extindere rețele de gaz natural - distribuție) - finalizat;

Comanda GRATUIT editia tiparita Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management Sistem. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.