PRIMĂRIA VICTOR VLAD DELAMARINA

Victor Vlad Delamarina

Tip: Comuna

Adresa: Principală, nr. 127 (Cod postal:307460), Victor Vlad Delamarina, Jud. Timis, Romania

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: Cardaș Ioan Cristian
Viceprimar: Sima Ioan
Secretar: Lazăr Sabin Valentin
Contabil: Franţ Ionel Cristian

Suprafata: 13361 ha

Intravilan: 523 ha

Extravilan: 12838 ha

Populatie: 2829

Gospodarii: 1100

Nr. locuinte: 1090

Nr. gradinite: 4

Nr. scoli: 4

Numele localitatilor aflate in administratie:

Victor Vlad Delamarina, Honorici, Pădureni, Herendeşti, Petroasa-Mare, Visag

Asezarea geografica:

Istoricul localitaţii Victor Vlad Delamarina
Comuna Victor Vlad Delamarina făcea parte în anul 1890 din Comitatul Caraş Severin, districtul Lugoj, ca reşedinţă de comună cu 616 locuitori.
Localitatea işi deapănă firul existenţei din timpuri străvechi. Prima atestare documentara datează de la 1717, sub denumirea de Satu Mic, după numele unei persoane de sex feminin Mica, care, la un moment dat a strămutat satul de pe vatra veche aflată pe un loc inundabil. Aceasta a cedat o perte din terenul pe care îl deţinea pentru a reaşeza localitatea.
Cu ocazia reorganizării teritoriale din 1968, localitatea primeşte numele de Victor Vlad Delamarina, în memoria primului poet dialectal al României, născut aici în 1870, trecut la cele veşnice mult prea devreme la doar 27 ani. În semn de recunoştiinţă şi preţuire, în anul 2009 a fost inaugurat un punct muzeistic înscriind comuna pe harta manifestărilor culturale legate de Festivalul poeziei în grai.
Dezvoltarea comunei este strâns legată de exploatarea minieră de suprafaţă din localitatea Visag, ale cărei urme se mai pot zări şi azi.
Prezentarea cronologică:
1717 - prima menţionare documenatră a comunei, ca având 30 de case sub numele de "Satumik"
1769 - Petroasa Mare este intemeiată de colonişti germani, sub numele de Morgensten (Steaua Dimineţii);
1811 - Satu Mic este proprietatea contelui de origine spaniola Francisc Soro;
1870 - s-a născut poetul Victor Vlad Delamarina în Satu Mic (decedat în 1896);
Satul Herendeşti este cumpărat de contele Augustin Kinsky care îl deţine până în perioada interbelică;
1890 - Satu Mic este reşedinţa de comuna cu 616 locuitori;
1924 - aşezarea avea 650 locuitori;
1964 - comuna primeşte numele de Victor Vlad Delamarina;
2002 - ucrainienii devin principala comunitate în urma unor colonizări repetate.
Prezentare geografică
Comuna Victor Vlad Delamarina este situată în partea estică a judeţului Timiş, la graniţa cu judeţul Caraş Severin, la o distanţă de 62 de km de Timişoara si la 5 km de Municipiul Lugoj. 
Forma de relief dominantă este cea de câmpie-deal.
Clima zonei aparţine tipului temperat continental, cu cele mai favorabile condiţii climaterice pentru dezvoltarea agriculturii. Verile sunt destul de calde (22-23 o media temperaturii în luna iulie), iar iernile nu sunt prea grele. Ploile în schimb sunt destul de abundente (peste 800 mm anual).
Solurile
Invelişul de sol, rezultat al interacţiunii factorilor fizico-geografici se prezintă destul de divers. Solurile se împart în mai multe unităţi zonale şi intrazonale care constituie potenţialul pedologic valorificat ca bază de dezvoltare a biocenozelor şi a diverselor culturi în raport cu condiţiile mediului înconjurător.
Solurile comunei V.V. Delamarina oferă condiţii favorabile pentru cultura plantelor agricole şi pentru cultura pomilor fructiferi.
Vegetaţia
Este caracteristică silvostepei predomină pădurile de brad, molid şi fag. Zona de câmpie este folosită pentru diverse culturi precum grâu, cartof, orz, porumb, livezi de pomi fructiferi 
Fauna
Fauna comunei este bogată şi caracteristică zonelor de deal. Dintre animalele cele mai răspândite în această zonă amintim: mistreţi, iepuri, fazani, capre, etc.
Organizarea spaţială
Din teritoriul administrativ al comunei fac parte localitaţile: V.V Delamarina, Honorici, Pădureni, Visag, Petroasa Mare, Herendeşti şi Pini.
Comuna se întinde pe o suprafaţă de 14492.74 ha din care 11700 ha reprezinta fondul cinegetic al comunei, pe care se regăsesc mai multe categorii de vânat, iar înainte de 1989 comuna era cunoscută ca şi un important bazin horticol, care se întindea pe o suprafaţă de aproximativ 2300 ha de plantaţii de meri, pruni şi alţi pomi fructiferi.
Structura populaţiei
​Populaţia stabila la 1 ianuarie 2009 era de 2792 persoane din care 1429 persoane de sex masculin şi 1363 persoane de sex feminin.

Activitati specifice zonei:

Agricultură
Creșterea animalelor

Activitati economice principale:

Comerț
Panificație
Firme reprezentative
Sc Crosswind Srl
Sc Green Gate Srl
Sc Agromec Srl
Sc Simpel Srl
Sc Davido Srl
Oportunități
Infrastructură
Existența rețelelor de utilități ( apă, canal, energir electrică)
Forță de muncă

Obiective turistice:

Mănăstirea "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril"- Petroasa Mare
Casă memorială și muzeu Victor Vlad Delamarină

Evenimente locale:

Ruga Bănăţeană - desfășurată în fiecare localitate la Hramul Bisericiilor

Facilitati oferite investitorilor:

Infrastructură
Existența rețelelor de utilități (apă, canal, energie electrică)
Forță de muncă

Proiecte de investitii:

Canalizare în satele Petrosa Mare și Herendești
Drumuri agricole
Construire cămin cultural în Victor Vlad Delamarină
Asfaltarea străzilor din localitățile din comună

Afaceri Locale

Ghidul Primariilor

Comanda GRATUIT editia tiparita Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management Sistem. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.