PRIMĂRIA MALIUC

Maliuc

Tip: Comuna

Adresa: Platanilor, nr. 1 (Cod postal:827135), Maliuc, Jud. Tulcea, Romania

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:


Viceprimar cu atributii de primar: Zarif Alexandru
Secretar: Blaga Violeta
Contabil: 

Suprafata: 26372,54 ha

Intravilan: 214,01 ha

Extravilan: 26158,53 ha

Populatie: 853

Gospodarii: 572

Nr. locuinte: 458

Nr. gradinite: 2

Nr. scoli: 3

Numele localitatilor aflate in administratie:

Maliuc, Partizani, Iglanii de Sus, Vulturu, Gorgova

Asezarea geografica:

Comuna Maliuc este situată pe braţul Sulina, fiind delimitată la nord de teritoriul administrativ al comunei Pardina, la vest de teritoriul administrativ al orașului Tulcea, la sud de teritoriul administrativ al comunei Nufăru, al comunei Mahmudia, al comunei Murighiol și al comunei Beștepe, iar la est de teritoriul administrativ al comunei Crișan.
Satele componente ale comunei sunt:
MALIUC - reşedinţa de comună. Aşezarea a fost înfiinţată de autorităţile comuniste în anul 1955 , având ca scop declarat exploatarea resurselor naturale ale Deltei Dunării. O vreme a funcţionat aici un Institut de Cercetare, Exploatare şi Transport al stufului. În prezent, clădirile institutului sunt folosite de primărie ( Gr. Cuculis, Monografia raionului Tulcea, Tulcea, 1958 )
PARTIZANI - aşezat pe celălalt mal faţă de reşedinţa de comună, în amonte, la 7 MM (13 Km). Înfinţat în timpul regimului comunist, denumirea satului este legată de presupusa mişcare de partizani din Delta Dunării din ani celui de-al doilea război mondial. În anul 1958, la Partizani locuiau 330 de oameni, care se ocupau în principal cu pescuitul, dar şi cu creşterea vitelorşi agricultura( GR. Cuculis, op.cit.).
GORGOVA - aşezat pe celălalt mal faţă de reşedinţa de comună, în aval, la 2 MM ( 3,7 Km ). Denumirea satului vine de la iezerul Gorgov, menţionat între braţul Sulina şi Sfântul Gheorghe, într-o hartă rusească din anul 1928. Satul a fost înfiinţat şi a rezistat de-a lungul timpului datorită bogăţiei piscicole a zonei şi a așezării sale pe principalul şenal navigabil, braţul Sulina ( Gr. Cuculis, op.cit.). Gorgova apare menţionată documentar în Fondul Tapiurilor otomane din anii 1866 - 1877 sub denumirea de Gorg - ava. La acea dată, aparţinea administrativ de plasa Sulina ( Anca Gheţă, Toponime şi geografie istorică din Dobrogea medievală şi modernă, în Memoriile Academiei Române, secţia istorie, seria a 4 - a, t. 5, Bucureşti 1980). Războaiele ruso - turce din 1828 - 1829 au depopulate satul, care va fi din nou locuit, abia după anul 1878, când Dobrogea este realipită României ( GR. Cuculis, op.cit.).
La începutul secolul al XX-lea, în sat locuiau 177 de suflete, din care 55 lipoveni bespopovi ( fără popă ), 95 ruşi, 6 greci, 1 italian, ce trăiau în 49 de case şi se ocupau cu pescuitul M.D. Ionescu, Dobrogea în pragul veacului al XX - lea, Bucureşti, 1904). În anul 1958 , la Gorgova trăiau aproximativ 300 de locuitori ( GR. Cuculis,op.cit.).
VULTURU - aşezat pe ambele maluri ale Dunării, în imediata apropiere a localităţii reşedinţă de comună, având o întindere de 2 MM ( 3,7 Km ). Vechea denumire a satului era Vai de Ei, prin aceasta subliniindu - se condiţiile grele de viaţă din aceste locuri. În 1958 în localitate trăiau 417 oameni ( GR. Cuculis, op.cit.).
ILGANII DE SUS - situat în amonte, la 7 MM ( 13 km ) faţă de reşedinţa de comună. Satul Ilganii de Sus era locuit la începutul secolul al XX - lea de 87 de suflete din care 73 ruşi şi 14 români, aşezarea având 21 de case ( M.D. Ionescu , op.cit.). În 1958 , localitatea avea o populaţie de 337 de suflete, care se ocupau cu pescuitul şi creşterea vitelor ( GR. Cuculis, op.cit.).

Activitati specifice zonei:

În comuna Maliuc există câteva areale de mică extindere în care se practică piscicultura, agricultura şi silvicultura. În prezent, în comună există şi câteva parcele experimentale de activităţi din aceste sectoare, pentru aplicarea unor metode în amenajările cu scop productiv.
Alături de pescuit, turismul şi comerţul reprezintă principalele sectoare care pot asigura dezvoltarea economică durabilă a comunităţii Maliuc.
Ca şi în cazul celorlalte localităţi din Delta Dunării, autorităţile locale promovează resursele naturale legate de peisaj şi pescuit/piscicultură, care pot duce la dezvoltarea turismului/agroturismului. Pentru firmele agricole mici, de familie, agroturismul este o soluţie de viitor, prin educarea şi îndreptarea interesului turiştilor români şi străini pentru modurile tradiţionale de practicare a agriculturii în satele româneşti.

Activitati economice principale:

Pescuit
Turism
Comerț
Creșterea animalelor
Firme reprezentative:
SC Bracchi Shipping SRL - turism
S.C. Delta Residence SRL - turism
S.C. Atu Travel & Events SRL – activități ale tur-operatorilor
S.C. Ibis SRL - turism
S.C. Finesse SRL - turism
S.C. Hanul Maliuc SRL - turism
S.C. Danube Delta Tour SRL - turism
S.C. IRCH SA
AFDJ - RA Galaţi
S.C. Gidelta SRL - comerţ
S.C. Harttas Travel SRL - turism
S.C. CampoEuro Club SRL - turism
S.C. Soliana SRL - comerţ
S.C. Complex Perla Mariei - turism
S.C. Eurociconia Delta SRL - transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
S.C. Eurodelta Travel Invest - activități ale tur-operatorilor
S.C. Elite Trading SRL - Comerț cu amănuntul
S.C. Homenet Delta Dunării SRL - alte activități de telecomunicații
S.C. Four Wins SRL - turism
S.C. Lotca Vision SRL - Activități fotografice
S.C. Nathanel Market SRL - Comerț
S.C. Neptrans SRL - transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
S.C. Pelican Media SRL - fabricarea altor articole din hârtie și carton
S.C. Pelican Travel SRL - activități ale tur-operatorilor
S.C. Transproiect Organic SRL - cultivarea cerealeleor
S.C Vulturu - Grup- Invest SRL - alte servicii de cazare

Obiective turistice:

Lacul Forlana
Lacul Gorgova
Plaja Maliuc situată la confluența Dunării cu canalul Crânjala
Parc Dendrologic Maliuc
Colonia de cormorani de pe Lacul Martinca 
Însăşi Delta Dunării prin fauna sa, un vast mozaic al speciilor, fără egal în Europa, chiar cu unicate mondiale. Dintre cele peste 300 specii de păsări amintim: pelicani, gâşte, raţe sălbatice, berze, cormorani, egrete, călifari albi sau roşii, flamingo, lebede, multe dintre ele monumente ale naturii ocrotite prin lege. Menţionăm faptul că pe deasupra Deltei trec şase drumuri ale păsărilor migratoare, ea aflându-se situată la jumătatea distanţei dintre Ecuator - Polul Nord ( paralela 45 ), constituind aşadar un loc firesc pentru popasul păsărilor migratoare. Multe dintre speciile peştilor întâlnite aici au mare valoare economică. Dintre mamifere se remarcă herminele, pisicile sălbatice, bizamul, câine enot, broaşte ţestoase etc.
Inegalabila floră cuprinde, printre altele: nuferi albi sau galbeni, nuci de apă, papură, ferigi, trestii mirositoare, stânjenelul etc. Peisajul floral impresionant de bogat al acestor locuri de basm este completat cu cele 8000 ha cu păduri cu arbori gigantici pe ale căror trunchiuri se îmbrăţişează plantele agăţătoare, lianele.
Fermecat de tot ce se iveşte în drum, călătorul poposit aici nu ştie ce să admire mai întâi: unduirea stufului în bătaia vântului, varietatea păsărilor sau a vegetaţiei, aşezările pescăreşti intinse de-a lungul canalelor. Nici unul dintre iubitorii naturii care au fost în Deltă nu va uita pescuitul sau zilele petrecute la cabanele pescăreşti sau în vreun cort unde, deasupra focului, fierbe ciorba pescărească pe care nu o poţi întâlni decât aici.
Trebuie să precizam că în Deltă se poate pescui tot timpul anului, excepţie făcând perioada depunerii icrelor care începe la 1 aprilie durând 60 zile. Este interzis accesul la rezervaţiile naturale când începe perioada cuibăritului, la jumătatea lunii iunie.

Evenimente locale:

Hramul Bisericii Ortodoxe Sfântul Ilie Tesviteanul din Maliuc în data de 20 iulie
Hramul Bisericii Orordoxe Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavril Partizani în data de 8 noiembrie
Hramul Bisericii Ortodoxe Sfântul Dimitrie Gorgova în data de 8 noiembrie ( pe stil vechi ).

Facilitati oferite investitorilor:

Introducerea facilităţilor fiscale pentru agenţii economici care investesc în scopul modernizării comunei Maliuc
Oferta de terenuri cu preţuri pe mp, accesibile
Deschiderea autorităţilor locale pentru parteneriate de tip public - privat
Oportunități: 
Potenţialul turistic extraordinar al zonei
Agricultura ar putea deveni una din ramurile economice importante ( Partizani )
O serie de produse se pot valorifica şi se pot prelucra în zonă
Oportunităţile create de spaţiul natural şi cultural
Înfiinţarea de microferme de creştere şi îngrăşare a animalelor şi puncte de valorificare a produselor provenite de la animalele crescute în comună
Se doreşte o retehnologizare a zonei prin cumpărarea de utilaje performante şi realizarea unei agriculturi mecanizate ( Partizani )
Posibilitatea stabilirii de consorţii la nivel local sau judeţean pentru accesare Fonduri structurale
Posibilitatea identificării de surse de finanţare pentru proiecte viabile ale comunităţii şi care sunt stabilite ca priorităţi în mod participativ

Proiecte de investitii:

Creşterea competitivităţii zonei Maliuc prin crearea unei infrastructuri ce va permite accesul rapid de la Tulcea la Maliuc, finanţat prin POP 2007-2013, valoare 84.663,92 lei, finalizat.
Rezolvarea transportului fluvial intern în comuna Maliuc din judeţul Tulcea, finanţat prin POP 2007-2013, valoare 495.258,52 lei, proiect aflat în implementare.
Facilităţi de acostare pentru ambarcaţiuni în localitatea Gorgova, finanţat prin POP 2007-2013, valoare 274.536, proiect aflat în implementare.
Facilităţi de acostare pentru ambarcaţiuni în localitatea Maliuc, finanţat prin POP 2007-2013, valoare 274.536 lei, proiect aflat în implementare.
Facilităţi de acostare pentru ambarcaţiuni în localitatea Partizani, finanţat prin POP 2007-2013, valoare 274.536 lei, proiect aflat în implementare.
Îmbunătăţirea infrastructurii din Zona FLAG prin înfiinţarea sistemului de iluminat public în satele Vulturu şi Ilganii de Sus, finanţat prin POP 2007-2013, valoare 293.654,28 lei, proiect aflat în implementare
Amenajare drum comunal DC 2 - intravilan Partizani, finanţat prin POP 2007-2013, valoare 1.633.626,40 lei, proiect aflat în implementare.
Servicii Medico-Sociale "DELTA" Maliuc, finanţat prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român, Fondul Tematic pentru Reforme în domeniul Sănătății valoare 1.255.014,575 lei
Amenajare Drum comunal DC 2, extravilan Ilganii de Jos-Partizani, în valoare de 1.093.000 lei, finanţare de la bugetul local
Reabilitarea Căminului Cultural din localitatea Maliuc prin Compania Naţională de Investiţii.
În prezent se lucrează la elaborarea Studiului de Fezabilitateşi a Proiectului Tehnic pentru Anvelopare blocuri de locuit în localitatea Maliuc, a Studiului de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic pentru Amenajare DC2 localităţile Gorgova şi Vulturu proiecte ce vor fi depuse în vederea obţinerii de finanţare prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Instrumente Teritoriale Integrate "Delta Dunării".
Se are în vedere finalizarea drumului comunal DC2, amenajarea străzilor de pământ din satul Partizani, reabilitarea aleilor şi a spaţiilor verzi din Maliuc, Construire Cămin Cultural în localitatea Partizani şi Amenjare loc de joacă pentru copii în localitatea Partizani.

Afaceri Locale

Ghidul Primariilor

Comanda GRATUIT editia tiparita Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management Sistem. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.