Localitate: Grindu

Judet: Tulcea

Ţara: Romania

Cod postal: 827085

Telefon: 0340-501001

Fax: 0340-501001


Persoane din institutie:

Primar: Neagu Neculai
Viceprimar: Mogoș Nelu
Secretar: Cristea Ion
Contabil: Frangulea Florentina

Suprafata: 8565 ha

Intravilan: 82 ha

Extravilan: 8483 ha

Populatie: 1409

Gospodarii: 550

Nr. locuinte: 474

Nr. gradinite: 1

Nr. scoli: 1

Numele localitatilor aflate in administratie:

Grindu

Asezarea geografica:

Comuna Grindu este situată în partea de nord-vest a judeţului Tulcea, pe malul drept al Dunării, zonă cunoscută sub numele "Cotul Pisicii", aproximativ 8 km în aval de oraşul Galaţi.
Vecinătăţi:
La nord-est - Dunărea (vecină şi Moldova);
La sud-est - Isaccea, Luncaviţa, I. C. Brătianu şi Jijila

Activitati specifice zonei:

Agricultură - cultură mare
Pescuit în Dunăre

Activitati economice principale:

Comerţ
Agricultură
Creşterea animalelor
Pescuitul industrial

Obiective turistice:

Capelă cu grup monumental - închinat victimelor celor două războaie mondiale - locuitori ai comunei Grindu şi a victimelor accidentului naval Mogoşoia (223 înnecaţi - 10 septembrie 1989)
Biserica veche cu Hramul "Sfântul Nicolae"
Cotul Pisicii - cea mai mare curbură a fluviului Dunărea şi cea mai mare adâncime (40 metri)

Evenimente locale:

Hramul Bisericii vechi - Sfântul Nicolae
Hramul Bisericii noi - Naşterea Maicii Domnului
Întâlnire cu fiii satului

Facilitati oferite investitorilor:

Concesionare teren în condiţii avantajoase
Scutire (diminuare) taxe şi impozite conform legii
Acces la reţeaua de apă potabilă
Forţă de muncă locală

Proiecte de investitii:

Comuna Grindu face parte din Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a judeţului, ce are ca obiectiv comun accesarea de fonduri europene. Comuna Grindu are o stategie de dezvoltare locală pe perioada 2008-2020 care cuprinde priorităţile de dezvoltare a localităţii:
Grup sanitar modern pentru grădiniță - buget local - realizat 2008
Supraînălţare dig centură de protecţie - Fond de Mediu - realizat 2010
Microcantină școalară în proiectul School After School - buget local - realizat 2010
Împrejmuire cimitir - buget local - realizat 2012
Modernizare străzi din intravilanul comunei Grindu - Program PNDR - Măsura 322 - realizat 2013 
Centru social de zi pentru persoane defavorizate şi tradiţii culturale - Program PNDR - Măsura 322 - realizat 2013
Împrejmuire sediu școală - buget local - realizat 2014
Construcție clădire grup sanitar biserică și cimitir - buget local - realizat 2014
Construire clădire administrativă - buget local - realizat 2014
Construire Anexe Biserică - buget local - realizat 2015
Construcție anexă centrală și generator - buget local - realizat 2015
Amenajat pistă atletism în curtea Școlii "N. Iorga" Grindu - realizat 2015
Prima înființare, extindere și îmbunătățirea rețelei de apă uzată (canalizare și stație de epurare) - proiect finanțat din fondul de mediu - în curs de realizare
Modernizare, reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă comuna Grindu, județul Tucea - în curs de realizare
Actualizare PUG și RLU al comunei Grindu - buget local - în curs de realizare
Construcție cămin cultural - fonduri europene - în curs de realizare
Prima înființare și modernizare drum comunal - acces DN 22 E - în curs de realizare

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune
alte Monografia comunei 2013-07-08 21:02:14 Active Descarcare