PRIMĂRIA CUMPĂNA

Cumpana

Tip: Comuna

Adresa: Şos. Constanţei, nr. 132 (Cod postal:907105), Cumpana, Jud. Constanta, Romania

Cuvantul Primarului

Cuvantul Primarului:

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: ec. Gâju Mariana
Viceprimar: Neagu Florin
Secretar: jr. Sorin Daniel Nicolae
Contabil sef:Șandru Olivia Claudia
Contabil: Luca Maria

Suprafata: 5873 ha

Intravilan: 1538 ha

Extravilan: 3526 ha

Populatie: 15000

Gospodarii: 4500

Nr. locuinte: 5500

Asezarea geografica:

Comuna Cumpăna este aşezată între Dunăre şi Mare, ca un uriaş debarcader bătut de vânturile şi valurile Mării Negre, situată la o distanţă de 5 km sud-vest de Municipiul Constanţa, la mijlocul distanţei dintre staţiunea Mamaia şi staţiunile din sudul litoralului românesc. Totodată, comuna Cumpăna este situată la 10 km distanţă de Portul Constanţa, 5 km de Portul Agigea Sud şi 6 km de calea ferată
Comuna Cumpăna se învecinează: pe latura de sud-est cu localitatea Agigea, pe latura de nord-est cu Municipiul Constanţa, pe latura nord-vest cu localitatea Valu lui Traian şi pe latura de sud are Canalul Dunăre-Marea Neagră
Datorită construcţiei Canalului Dunăre-Marea Neagră, localitatea Cumpăna a pierdut o importantă cale de comunicare cu partea de sud a judeţului Constanţa, legătura rutieră cu partea de sud deviindu-se prin localitatea Agigea.
Legat de originea şi apariţia satului Cumpăna, există izvoarelele care demonstrează cu prisosinţă existenţa unei zone locuite străvechi pe acest teritoriu, fiind situat în vecinătatea Cetăţii Tomis
Ca zonă, Cumpăna a fost importantă, fapt demonstrat de "cadranul solar" în forma unui cap de taur, cu diviziunile pentru timp trasate între coarne, descoperit în primăvara anulului 1960 în curtea unui cetăţean din sat. Descoperirea "cadranului solar", în anul 1960 atestă existenţa localităţii din secolul al III-lea, era noastră
Teritoriul comunei Cumpăna face parte din subunitatea tectonică Dobrogea de Sud, şi a fost recunoscută oficial în anul 1870 sub numele de Hasi-dülüc, iar în anul 1929 va căpăta numele de Cumpăna
Până în anul 1979 comuna Cumpăna era formată din două sate, respectiv Straja şi Cumpăna
Prin construirea Canalului Dunăre Marea Neagră, satul Straja, din vestul comunei a fost dezafectat iar populaţia strămutată în satul Cumpăna, în blocuri construite în acest scop.
Cu prilejul diferitelor săpături efectuate de localnici, pentru construcții de canalizare sau de gaze au apărut o serie de obiecte: vase ceramice, opaițe greco-romane, amfore grecești, capiteluri romano-bizantine, toate fiind argumentate ale continuității vieții culturale și spiritual în aceste locuri. Acestea sunt păstrate la Muzeul de Istorie și Arheologie din Constanța
Comuna Cumpăna este membră din anul 2007 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona, Metropolitană Constanța.

Unități de învățământ:
Grădinițe 2 cu program prelungit
Școli: Campus Școlar Cumpăna - Liceul Tehnologic "Nicolae Dumitrescu" Cumpăna
Centru de tip After School
2 Săli de Sport, care oferă bază materială necesară desfășurării activităților sportive din cadrul Asociației Sportive "Victoria" Cumpăna, organizată de competiții județene, religionale și naționale.
1 Sală de Sport în cadrul Campusului Școlar
Casa de Cultură Cumpăna
Școala de Balet "Nicolae Spirescu", prima școală de balet din mediu rural
Școala de Dans Sportiv "Laura Bogorodea"
Școala de dansuri populare
Cantina socială construită în parteneriat cu ONG World Vision și Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Cumpăna, care asigură condiții pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor din comunitate 
​Centrul Multifuncțional de Asistență Socio-Medicală Cumpăna
Canalul Dunăre - Marea Neagră
Căi de acces:
Drumuri auto: DN 39 E Constanța - Cumpăna este traversată de Autostrada A2, București - Constanța 
Gara de tren: 5 km gara Constanța
Port: 10 km – portul Constanța; 5 km Agigea Sud
​Aeroport: 40 km aeroportul Mihail Kogălniceanu - județul Constanța

Activitati specifice zonei:

Cultura cerealelor și legumelor
Pomicultură
Floricultură
Creșterea animalelor
Apicultură
Activități de mică industrie
Comerț
Agroturism

Activitati economice principale:

În comuna Cumpăna îşi desfăşoară activitatea un numar de 250 unităţi comerciale sau întreprinderi familiale, având ca obiect de activitate:
- 188 unităţi comerţ cu amănuntul
- 8 alimentaţie publică
- 2 unităţi producţie - prestări servicii procesare carne
- 1 unitate procesare lapte
- 2 abatoare pentru sacrificare şi prelucrare carne
- 4 unităţi de panificaţie şi morărit
- 1 tipografie
- 15 tâmplarie lemn si pvc
- 1 staţie de colectare selectivă a deşeurilor menajere
- 8 materiale de construcţii
- 10 societăţi agricole, etc.

Obiective turistice:

Edificii de cult
- Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului s-a clădit între anii 1924-1928 de către locuitorii parohiei Cumpăna şi s-a sfinţit în anul 1937 de către P.S.S. Episcopul Gherontie al Tomisului. Între anii 1965-1967 cu binecuvântarea P.S.S. Episcopul Chesarie al Dunării de Jos, cu osteneala P.C. Preot Alexandru Dumitrescu, cu contribuţia bunilor enoriaşi şi cu ajutorul sfintei Episcopii s-a pictat în stil bizantin, tehnică "Tempera" această sfântă biserică de către P.C. Preot Constantin Lembrau din Constanţa.
- Biserica cu hramul "Cuvioasa Parascheva"
Lucrările de construcţie propriu-zisă au fost începute la 1 martie 1997 sub îndrumarea P.C.Pr. Ion Mihai şi supervizate de dl. Inginer Laurenţiu Mihăileanu, din partea Centrului Eparhial Tomis. 
Planul de construcţie a bisericii respectă tipologia bizantină având formă de cruce cu o turlă mare ce se deschide peste naos şi două turle mici deasupra intrării dispuse simetric faţă de axa central-longitudinală, fiind împodobită cu un pridvor susţinut de şase coloane.
Slujba de târnosire a avut loc la 14 oct. 2001 cu ocazia hramului bisericii, fiind oficiatăde vrednicul întru pomenire Î.P.S. Lucian, Arhiepiscopul Tomisului, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi. Începând cu luna septembrie a anului 2002, o echipă de pictori condusă de dl. Ovidiu Prandea din Slatina au început lucrările de împododobire a bisericii cu pictură din nou în stil bizantin, în tehnică "al fresco" după un plan aprobat de Comisia de Pictură Religioasă a Patrarhiei Române de la Bucureşti.
- O geamie musulmană
- O biserică de confesiune penticostala "BETANIA"
- Muzeul Satului, este găzduit la Clubul Vârstnicilor, este un "UN ARC PESTE TIMP". 
Primele obiecte ale muzeului nostru au fost achiziţionate începând cu anul 2002, iar în anul 2003 acesta a luat cu adevărat fiinţă. Obiectele muzeului sunt vechi şi originale, locuitorii Cumpenei, fie ei tineri, fie vârstnici, donându-le cu mare dragoste, chiar dacă ele le aminteau de moşii şi strămoşii lor. Sala muzeului este amenajată ca o casă ţărănească tradiţională, cu bucătărie, odaia bună sau de la drum, odaia de dormit, în care se prezintă autentice costume populare. De asemenea, există o ladă de zestre veche de un secol (mai exact din anul 1912).
Muzeul are în componenţa sa, pe peretele de răsărit, un loc de reculegere şi de rugăciune, pe care, sub o maramă cusută manual în culori tradiţionale, se află 4 icoane vechi şi o candelă de argint.
În viitor Muzeul Satului se va muta într-un loc special amenajat. 
Satul este creatorul si pastratorul culturii populare. "Veșnicia s-a născut la sat", iar Muzeul Satului o conservă şi o face cadou generaţiilor ce vor urma şi vor dori să ştie din ce neam se trag.
- TROIŢA. În anul 2007 s-a ridicat această troita pentru ocrotirea localităţii. Mesajul transmis este să nu-l uităm pe Dumnezeu, să fim mai smeriţi şi mai pioşi şi aşa vom avea parte de mai multă linişte, bogăţie sufletească şi gânduri bune.
- Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial. Monument ridicat în 1919, în amintirea militarilor din această comună căzuţi pentru patrie în campania 1916-1918. 
Monumentul a fost ridicat prin grija unui comitet format din autorităţile comunale - Alecu Trandafir (primarul localităţii şi preşedintele comitetului), Alexandru Dumitrescu (învăţător), Panait N. Lae (şef post jandarmi) şi Cristiu Melide ( notar). 
- Monumentul Eroilor din Al Doilea Război Mondial.
Monumentul a fost construit din inţiativa domnului Ştefan Trandafir, fiind inaugurat la 23 august 1975. Este construit din piatră, cu două plăci de marmură. Pe o placă sunt imortalizate numele celor 23 eroi care s-au jertfit pentru România pe teritoriul URSS, Ungariei şi Cehoslovaciei în perioada 1941-1945.
Conţinutul celei de a doua plăci este următorul: "Pentru România şi comuna Cumpăna ne-am jertfit. Spuneţi generaţiilor voastre-glorioşi am ştiut să murim apărându-ne ţara şi neamul".
- Monumentul Veteranilor de Război este situat în parcul central al localităţii. Este de menţionat faptul că localitatea Cumpăna este singura din Dobrogea, care are un astfel de monument, acesta fiind ridicat cu fondurile asigurate de fiica unui veteran de război din localitate.

Evenimente locale:

"Fiecare loc de pe pământ are o poveste a lui, dar trebuie să tragi bine cu urechea ca s-o auzi și trebuie și un gram de iubire ca să o înțelegi." (Nicolae Iorga) 
Renovarea şi dotarea Căminului Cultural au fost deosebit de importante deoarece activitatea culturală se desfăşoară în decursul unui an după un program stabilit şi aprobat la nivel judeţean, organizăm spectacole cu diferite teme (muzică, teatru, poezie pentru copii), festivaluri de folclor cu participare naţională şi internaţională, festivaluri de muzică ușoară. Enumerăm câteva dintre cele mai importante: 
- Ziua Internaţională a Femeii 
- Ziua Asistenţei Sociale 
- Ziua Europei - "Acum sunt în Europa"
- Ziua Internaţională a Familiei 
- Convieţuire interetnică pe plaiuri dobrogene. KUREŞ – lupte tradiţionale tătăreşti
- Festivalul naţional de folclor pentru tineri interpreţi "Dor de cânt românesc", 
- Ziua Internaţională a Copilului 
- Festivalul "Dobroge, mândră grădină" – parteneriat cu Liceul Ioan Cotovu din Hârşova 
- Ziua Învăţătorului 
- Spectacol final stagiune balet Şcoala "Nicolae Spirescu"
- Ziua limbii române 
- Festivalul Rodul Pământului - Zilele Recoltei la Cumpăna, ediţia a XIV-a 
- Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice în Cumpăna 
- Ziua Armatei Române 
- Ziua Internaţională pentru eliminarea violenţei asupra femeilor 
- Botezuri sociale 
- 1 Decembrie - Ziua Naţională a României 
- Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi 
- Activitati cu ocazia Crăciunului. 
- 27 de ani de la Revoluţia Română din 1989 
- Colinde şi dansuri tradiţionale - spectacol specific datinilor de iarnă 
- "Vine Moş Crăciun!" - campanie de Crăciun pentru bătrâni, persoane cu dizabilităţi şi persoane defavorizate. 
Cu mesajul CUMPĂNA, TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR am participat la concursul iniţiat de către Asociaţia Cele mai frumoase sate din România sub denumirea SATUL CULTURAL AL ROMÂNIEI 2015. Comuna Cumpăna are calitatea de membru fondator în această asociaţie. 
Mulţi dintre noi ne dorim a schimba trecutul ... să facem să treacă mai repede prezentul şi să deschidem uşa viitorului. Cele trei timpuri, aşa cum le percepem noi, ne sunt tare dragi, pentru că am învăţat că fiecare timp are rolul lui. Modul în care parcurgem acest drum este definit de valorile pe care ni le asumăm. 
Abordăm cu deschidere conexiunile dintre cultură şi societate şi provocările evoluţiei acestor conexiuni pe termen lung. 
Integrăm în aceste procese inovaţia şi tradiţia, susţinem valorile locale şi considerăm că prin aceasta, şi prin conexiunile internaţionale pe care le creăm, contribuim la consolidarea vocaţiei europene a comunei noastre. 
Comuna Cumpăna este inclusă şi recunoscută pe plan internaţional prin apartenenţa la diferite asociaţii şi instituţii naţionale şi internaţionale, legături stabilite în timp datorită interesului demonstrat atât de toţi cetăţenii comunei, cât mai ales de preocuparea în organizarea şi dezvoltarea comunei de către Administraţia Publică Locală pentru respectarea principiului egalităţii de şanse pentru cetăţenii din mediul rural cu cei din mediul urban.
Stabilirea relaţiilor de infrăţire, de parteneriat între locălitaţile cu care comuna Cumpăna are încheiate acorduri de înfrăţire contribuie la dezvoltarea de legături multilaterale, la mai buna cunoaştere reciprocă şi la instaurarea unor sentimente de prietenie şi respect reciproc, de colaborare economică, culturală, mediu, sănătate, educaţie, turism cultural internaţional.  

Facilitati oferite investitorilor:

- Disponibilitatea autorităţilor locale pentru parteneriatul public – privat; 
- Concesionarea unor suprafeţe de teren în vederea desfăşurării unor activităţi de mică industrie, prestari servicii la preţuri avantajoase; 
- Taxe și impozite reduse;
- Scutirea de la plata impozitelor o perioadă de 2 ani, până la edificarea investiției
- Poziție geografică avantajoasă în sudul litoralului pentru investiții în agroturism, construcție bază de agrement pentru copii și tineri, parc de distracții cu teren de golf.
- Potenţial ridicat de resurse umane (tineri cu studii medii şi superioare) 
- Forţă de muncă disponibilă 
- Cadru social favorabil 
- Existenţa unui serviciu de salubritate la nivelul comunei 
- Reţea de drumuri asfaltate şi pietruite în proporție de 60 %. 
- Poluare scăzută
Un loc minunat aflat la sudul oraşului Constanţa, care merită şi trebuie modernizat, astfel încât nivelul de trai să atingă cerinţele locuitorilor.

Proiecte de investitii:

Proiecte în execuție, proiecte depuse pentru finanțare și proiecte ce urmează a fi depuse în vederea finanțării 
1. "Modernizare drumuri în comuna Cumpăna, județul Constanţa" - 12,7 km
2. Modernizare drumuri acces Campus Şcolar, comuna Cumpăna, județul Constanţa - 8 km
3. Modernizare Grădiniţa cu program prelungit "Sfânta Maria" în comuna Cumpăna, județul Constanţa 
4. Construire Complex Sportiv "Sfântul Nicolae", comuna Cumpăna, judeţul Constanţa
5. Locuinţe pentru tineri în regim de închiriere - "64 u.l. Etapa a –III-a" (din totalul de 64 u.l. solicitate)
6. Echipament și rețea internet wirelless (rețea acoperire wirelles 5 Ghz-2.4 Ghz) în comuna Cumpăna, județul Constanța pe o suprafață de 496 ha
7. Reabilitare şi modernizare străzi în comuna Cumpăna, județul Constanţa - 10,7 km
8. Construire grădiniţă cu program prelungit în Comuna Cumpăna, județul Constanţa
9. Extindere reţea alimentare cu apă şi reţea canalizare menajeră în Comuna Cumpăna, județul Constanţa
10. Construcţie creşă în comuna Cumpăna, județul Constanţa
11. Creşterea eficienţei energetice la Liceul Tehnologic NICOLAE DUMITRESCU – CORP C1 (Şcoala nouă)
12. Construirea unei platforme de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd şi a unei staţii de biogas în comuna Cumpăna, județul Constanţa
13. Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Nicolae Dumitrescu, comuna Cumpăna, județul Constanţa
14. Extindere reţea energie electrică, comuna Cumpăna, județul Constanţa

PROIECTE ȘI NEVOI DE INVESTIȚII 
1. Construcție spital boli cronice - recuperare cu 30 de locuri și ambulatoriu
2. Construcție cămin de bătrâni  
3. Terenuri sportive acoperite cu baloane tensiomatice cu structură de metal
4. Extinderea infrastructurii de apă și canalizare  
5. Necesar modernizare drumuri: 42 km, pentru care nu există întocmit decât un studiu de prefezabilitate  
6. Extindere rețea de alimentare cu energie electrică   
7. Construcție muzeul satului și construcție casa scriitorului  
8. Dezvoltare energetică neconvențională eoliană și solară
9. Parc distracții cu teren de golf  
10. Construcție stație de compost  
11. Centru turistic multifuncțional: structură punct informare, structură cazare – hrănire, centru conferințe  
12. Construcția drumului între șoseaua constanței din comuna Cumpăna dn 39 e  
13. Construcția drumului situat pe malul stâng al canalului Dunăre Marea Neagră - pe o lungime de 3,5 km  
14. Construcția unui nod rutier de descărcare pe teritoriul comunei cumpăna, în centura ocolitoare a Municipiului Constanța - autostrada A4.  
15. Amenajarea unui dig – platforma pentru debarcader, pe malul stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră  
16. Construcția peste canalul Dunăre Marea Neagră a unui pod
17. Aerodrom și instalații aferente
18. Construcție centru civic în comuna Cumpăna

Galerie foto

Afaceri Locale

Ghidul Primariilor

Comanda GRATUIT editia tiparita Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management Sistem. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.