Localitate: Cordareni

Judet: Botosani

Ţara: Romania

Cod postal: 717070

Telefon: 0231-624120

Fax: 0231-624120

Url: http://cordareni.botosani.ro


Persoane din institutie:

Primar: Dumitraș Constantin Cristian
Viceprimar: Muraru Constantin
Secretar: Lungu Cristina
Contabil: Lungu Mariana

Cuvantul Primarului:

Suprafata: 4153 ha

Intravilan: 473 ha

Extravilan: 3680 ha

Populatie: 1729

Gospodarii: 975

Nr. locuinte: 1033

Nr. gradinite: 1

Nr. scoli: 1

Numele localitatilor aflate in administratie:

Griviţa, Slobozia, Cordăreni

Asezarea geografica:

Prezentarea principalelor caracteristici geografice şi istorice. În vechime localitatea era aşezată într-o regiune de păduri de stejar numită "Dumbrava Înalta", păduri din care şi astăzi mai sunt 4 stejari multiseculari. Localitatea Cordareni datează cel puţin din timpul lui Alexandru cel Bun, având o existenţă neîntreruptă până în zilele noastre. Numele aşezării ar veni de la Andreico Cordarul. Cuvântul coardă se referă la firul împletit din cânepă sau păr care ţine întinse capetele unui arc. Simbol care se regăseşte şi pe stema comunei. În anul 1826 Gheorghe von Gafenco, a carui amintire încă mai stăruia în memoria ţăranilor la începutul veacului XX, populează partea de jos a satului Cordăreni cu ruteni din Galitia astfel explicanduse numele de "Slobozia" astfel luând naştere satul Slobozia. După războiul de independenţă, urmare a improprietăririlor cu pământ va mai apăre, în două etape, un nou sat, Griviţa, aici fiind aşezaţi, în apropierea vechiului iaz al Cordarenilor "Iazul lui Paun", ţărani din preajma Dorohoiului. Comuna Cordăreni este aşezată în zona subcarpatică de nord a Moldovei, la o altitudine de 247 m. Cel mai înalt punct de pe raza comunei este Dealul Holm cu înălţime de 250 m. Prin Cordăreni trec şi paralelele de 48°10' latitudine nordică şi 26°40' longitudine estică. Comuna este aşezată în partea de nord a centrului teritorial al judeţului Botoşani, iar relieful se caracterizeză prin platouri, dealuri şi văi. Satul Cordăreni este aşezat în albia majoră, de o parte şi de alta a pârâului Ibăneasa, iar satul Griviţa este aşezat pe platoul numit "Dealul Iazului lui Păun". La est comuna este străjuită de Dealul Holm, iar principalele ape de pe teritoriul comunei sunt pârâul Ibăneasa şi pârâul Boilor. Tipurile zonale de soluri identificate pe teritoriul comunei sunt cernoziomul levigat cu diferite grade de eroziune, cernoziomul puternic levigat şi soluri brun roşcate de pădure. În general natura solului este favorabilă agriculturii.

Activitati specifice zonei:

Agricultură tradiţională individuală
Cultura pomilor fructiferi
Creşterea animalelor
Pescuit
Silvicultură
Viticultură

Activitati economice principale:

Industrie mică
Prelucrarea lemnului
Prelucrarea pieilor de animale
Prelucrarea laptelui
Comerţ
Tinichigerie

Obiective turistice:

Monumentul eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale
Dealul Holm cu cei cinci stejari seculari
Cabana de la pădurea Cordăreni - Făzănărie
Fanfara "Stejarul" de la Cordăreni şi Ansamblul Cordareanca
Datini şi obiceiuri bine conservate
Muzeul Satului din Slobozia
​http://vimeo.com/78602416

Evenimente locale:

Datini și obiceiuri de iarnă;

Șezătorile iernii;

 Ziua eroilor- sărbătorita în fiecare an,în prima duminică după Sărbatoarea Înalțării Domnului.

                                                    

                                

Facilitati oferite investitorilor:

Spaţii de închiriat
Taxe şi impozite reduse
Sprijin în eliberarea actelor administrative
Teren extravilan disponibil
Forţă de muncă disponibilă
Oportunități:
Teren agricol pentru: arendat, concesionat, vânzare-cumpărare

Proiecte de investitii:

              Proiecte in derulare:

"Extinderea rețelei de alimentare cu apa în comuna Cordăreni, județul Botoșani";                                                     ”Modernizare Școala Gimnazială Nr. 1 Cordăreni din comuna Cordăreni, județul Botoșani”;                                        ”Construire dispensar comunal cu cabinete medicale specializate și locuință de serviciu medic, în comuna Cordăreni,  județul Botoșani”.                                

                Proiecte propuse:

 ”Modernizare infrastructură rutieră în satul Grivița, comuna Cordăreni, județul Botoșani”;                                          "Modernizare iluminat public în comuna Cordăreni, județul Botoșani”;                                                                           ”Extinderea rețelei de canalizare  în comuna Cordăreni, județul Botoșani”;                                                                                                                                        

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune