PRIMĂRIA COMĂNEŞTI

Comanesti

Tip: Oras

Adresa: Ciobănuş, nr. 2 (Cod postal:605200), Comanesti, Jud. Bacau, Romania

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: ec. Miron Viorel
Viceprimar: Adrian Ciobanu
Secretar: jr. Chirilă Daniela
Director ec. Gherber Daniela
Şef serviciu contabil: Turluianu Gabriela Mihaela

Suprafata: 6387 ha

Intravilan: 1168,10 ha

Extravilan: 5218,90 ha

Populatie: 19568

Gospodarii: 3826

Nr. locuinte: 4258

Nr. gradinite: 10

Nr. scoli: 7

Nr. licee: 1

Numele localitatilor aflate in administratie:

Vermeşti, Podei-Podine

Asezarea geografica:

Oraşul Comăneşti face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. Având o altitudine între 501 m şi 1349 m este amplasat pe ambele maluri ale Râului Trotuş.
Oraşul Comăneşti are acces pe cale ferată, fiind situat la 75 km de Adjud şi 42 km de Ghimeş, dar şi pe şosea fiind situat la: 62 km de Bacău (DN 2G), la 22 km de Târgu Ocna (DN 12A), la 33 km de Oneşti (DN 12A), la 75 km de Adjud (DN 11A) şi la 82 km de Miercurea Ciuc (DN 12B). Oraşul este o aşezare intramontană tipică, cu un relief deluros şi colinar, destul de accidentat, dominat de rama muntoasă cu o altitudine de 500m - 1349 m, ce-l înconjoară. 
Scurt Istoric:
Zona oraşului Comăneşti a fost locuită încă din perioada neolitică. Rămăşiţe din această perioadă au fost găsite în satul aparţinător Vermeşti. Numele oraşului vine de la cumanii care au stăpânit cândva regiunea. Prima atestare documentară datează din 1657 iar prima menţionare pe o hartă datează din 1696, pe harta Samson.
Începând cu sfârşitul secolului al XVIII-lea, oraşul a fost domeniul familiei de boieri Ghika, care şi-au menţinut prezenţa în zonă până la jumătatea secolului al XX-lea. Palatul Ghika, parcul din faţa muzeului şi gara sunt câteva din mărturiile lăsate în urmă de familia Ghika.
Construirea căii ferate Adjud-Palanca, care face mai departe legătura dintre Moldova şi Transilvania, a condus la o creştere semnificativă a economiei, prin deschiderea exploatării industriale a resurselor lemnoase din munţii învecinaţi (peste 15 gatere înainte de 1900), dar şi a minelor Galion, Asău, Lăloaia. A fost declarat oraş în 1952.

Activitati specifice zonei:

Exploatare şi prelucrare masă lemnoasă
Comerţ en-gros şi en-detail

Activitati economice principale:

Industrie
Comerţ

Obiective turistice:

Potenţialul turistic este susţinut de gradul de interes faţă de obiectivele turistice sau zonele de agrement şi sport corespunzătoare
Traseul de la Comăneşti la Ghimeş este o succesiune de defilee cu versanţi bine împăduriţi de conifere, care despart bazinele ce adăpostesc frumoase comune şi sate de munte (Asău, Goioasa, Agăş, Brusturoasa, Palanca, Ghimeş)
Avem 2 unităţi hoteliere care face oficiul de gazdă pentru tranzit, afaceri şi delegaţii în intereseul agenţilor economici: Pensiunea "La Excelentza" cu o capacitate de 5 apartamente şi 5 camere duble, sală de consiliu, zonă de agrement, loc de joacă pentru copii, parcări interioare supravegheate video
Pensiunea "Casa Georgia" cu o capacitate de 5 apartamente şi 10 camere duble, sală de conferinţe, grădină de vară, parcări interioare supravegheate video
Pensiunea "Cabana Şoimul" cu o capacitate de 45 de locuri de cazare, restaurant cu 200 de locuri, grădină de vară cu 70 de locuri, sală de conferinţe cu 50 de locuri, 2 parcări interioare supravegheate video, teren de sport, sala de sport dotata cu aparate pentru fitness si sauna, loc de joaca pentru copii
Nu trebuie uitat agroturismul montan (Montana 2000)
Cimitirul internaţonal al eroilor din România special construit în 1933 după încetarea ostilităţilor din primul război mondial, în care se odihnesc peste 3000 de ostaşi căzuţi pe Valea Trotuşului în timpul primului război mondial
Troiţa comemorativă a eroilor căzuţi în războiul de independenţă din 1877 şi primul război mondial
Monumentul Eroilor - Lăloaia din incinta bisericii cu hramul "Sfânta Maria", construit între anii 1933-1938
Biserica ortodoxă "Sfântul Neculai" - Leorda construită din lemn în anul 1751 şi mărită în anul 1901
Biserica ortodoxă "Sfântul Spiridon" la poalele Dealului Cetăţuia construită în anii 1810-1815 de către Căminarul Spiridon, în timpul domniei lui Scarlat Calimachi
Biserica ortodoxă "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" - Şupan construită între anii 1802-1807, ctitor fiind Năstase Donici
Biserica ortodoxă "Naşterea Maicii Domnului" - Lăloaia construită între anii 1908-1928 cu întreruperi din cauza primului război mondial
Oraşul Comăneşti deţine un stadion cu o capacitate de 4000 de locuri, o Asociaţiei sportivă Minerul Comăneşti, cu echipă de fotbal (juniori şi seniori)
Oraşul Comăneşti străjuit de o parte şi de alta de munţi înalţi, situat într-o regiune sub-alpină însorită şi ozonată puternic, cu un relief variat şi un decor montan veşnic verde şi prin cerul său liniştitor cu răsărituri şi apusuri de soare admirabile, localitatea Comăneşti prezintă privelişti din cele mai încântătoare
Zona Şupan cu o suprafaţă de aproximativ 200 ha este protejată datorită stratelor tip pentru "Formaţiunea de Şupan" alcătuită din gresii, argile nisipoase cu intercalaţii de argile cărbunoase şi cărbuni ce aflorează pe cursul inferior al pârâului Şupan şi pe interfluxul Trotuş - Şupan
Depozitele din baza formaţiunii care afluează pe pârâul Galeon conţin intercalaţii de lumaşele alcătuite din cochilii de congerii şi gastropode. Zona este localizată la 47,5 lat. nordică şi 25,26 lat. estică, la limita sud-vestică a oraşului Comăneşti
Parcul Ghika cu o suprafaţă de 7,42 ha care înainte de 23 august 1944 a fost una dintre cele mai frumoase grădini din ţară
Parcul Zăvoi, situat în faţa liceului Grup Şcolar Industria Lemnului
Stadionul "Minerul" situat pe malul râului Trotuş la sud de Parcul Ghica
Construcţii de arhitectură deosebită:
Clădirea Staţiei CFR Comăneşti realizată în 1892
Muzeul "D Ghika" de etnografie şi artă
Palatul Ghika Comăneşti realizat în ultimul deceniu al sec. XIX de către boierul Dimitrie N. Ghika, sub îndrumarea arhitectului Albert Galleron, în stil baroc. Începând din ianuarie 1989 Palatul Ghica găzduieşte o expoziţie de etnografie şi artă pe o suprafaţă de 295 mp şi o expoziţie de artă modernă şi contemporană pe o suprafaţă de 444 mp
Biblioteca orăşenească - o clădire veche din 1910, cu aspect arhitectonic foarte frumos, fostă proprietate a "Fruntaşului sătesc" Ştefan Trandafil
Primăria oraşului Comăneşti - clădire donată în 1946 de către P. Polizer, fost administrator al domeniului familiei Ghika Comăneşti
Clubul Elevilor - clădire construită în 1906 care a aparținut lui P. Polizer

Evenimente locale:

Slujba de Bobotează (luna ianuarie)
Zilele oraşului Comăneşti, în luna august
Simpozion naţional ştiinţific "Dimitrie Ghika - în Memoriam" (luna octombrie) 
Expoziţii şi vernisaje pictură la muzeul "Dimitrie Ghika" (lunile mai-octombrie)
Festivalul de colinde: "Florile Dalbe" 21-22 decembrie
Festivalul de datini strămoşeşti: 30 decembrie (unicat în România)

Facilitati oferite investitorilor:

Taxe şi imozite conform legislaţiei în vigoare
Infrastructură rutieră reabilitată a oraşului Comăneşti-reţele de străzi, locuri de parcare, borduri de trecere speciale pentru a permite accesul la trecerile de pietoni a persoanelor cu dizabilităţi din oraşul Comăneşti, trotuare reabilitate, piste ciclişti, reţea de iluminat public
Spitalul orăşenesc "Ioan Lascăr" Comăneşti, un spital modernizat (secţia chirurgie şi urgenţă)
Sistemul de învătământ în oraşul Comăneşti este caracterizat prin deschidere şi dinamism faţă de nou, dezvoltându-se şi acţionând în concordanţă cu cerinţele economico-sociale, cu progresul ştiinţifico-tehnic şi cultural în condiţiile societăţii civile şi a statului de drept, democratic
Centrul de tineret din oraşul Comăneşti care este reabilit/modernizat şi dotat cu echipamente necesare derulării seminariilor și expozițiilor adresate tinerilor și copiilor între 7-29 ani
Clădirea Centrului 5 din oraşul Comăneşti care este în reabilit/modernizat şi este pregătit pentru reconversie profesională
Centrul de Agrement Trotuş - proiect aflat în derulare, adresat locuitorilor oraşului nostru şi cetăţenilor de pe Valea Trotuşului printr-o bază de agrement nouă, cu bazine de înnot şi săli specifice sporturilor de recreere.
Ambulatoriul Comăneşti - proiect aflat în derulare, adresat tuturor locuitorilor de pe Valea Trotuşului prin reabilitarea spaţiilor cabinetelor şi dotarea lor cu aparatură performantă.

Proiecte de investitii:

Obiectivele principale ale dezvoltării oraşului Comăneşti sunt următoarele:
• Dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea accesului neîngrădit al populaţiei şi consumatorilor industriali la această infrastructură (apă, canal, agent termic, electricitate, distribuţie gaze, căi de transport, sistem de protecţie a oraşului împotriva inundaţiilor); 
• Dezvolatarea unui mediu economic care să asigure creşterea susţinută a economiei locale; 
• Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea accesului tuturor locuitorilor şi agenţilor economici la servicii continue şi de calitate;
• Dezvoltarea resurselor umane;
• Relansarea coeziunii şi incluziunii sociale;
• Accesul la locuinţă;
• Protecţia mediului;
• Evaluarea nevoilor comunităţilor sărace şi a capacităţii administraţiei publice locale de a asigura accesul acestora la locuinţă, locuri de muncă şi serviciile publice de bază;
• Regenerarea urbană (regenerarea capitalului natural, în special a terenurilor şi a resurselor de apă contaminate, precum şi reabilitarea urbană prin refacerea clădirilor istorice şi redezvoltarea clădirilor prin faţadism şi a funcţiunilor de bază sau redefinirea acestor funcţiuni);
• Susţinerea şi promovarea cunoştinţelor, practicilor şi inovaţiilor tradiţionale;
• Susţinerea informatizării complete a unităţilor educaţionale și serviciilor administrative din învăţământ la toate nivelurile;
• Simplificarea procedurilor administrative prin promovarea de platforme electronice pentru facilitarea schimburilor de documente la nivelul administratiei publice centrale, regionale si locale;
• Identificarea nevoilor comunităţii locale şi a priorităţilor acesteia; corespondenţa între lansarea unui program sau proiect şi nevoile comunităţii.

Locatia noastra

Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.