Localitate: Cernisoara

Judet: Valcea

Ţara: Romania

Cod postal: 247095

Telefon: 0250-868503

Fax: 0250-868503


Persoane din institutie:

Primar: Mihai Ionescu
Viceprimar: Manea Victor
Secretar: Negricea Vicenţiu
Contabil: Dican Mihaela

Suprafata: 5966 ha

Intravilan: 180 ha

Extravilan: 5786 ha

Populatie: 4020

Gospodarii: 1889

Nr. locuinte: 1660

Nr. gradinite: 6

Nr. scoli: 6

Numele localitatilor aflate in administratie:

Armăşeşti, Groşi, Modoia, Cernişoara, Mădulari, Obârşia, Sărsăneşti

Asezarea geografica:

Situată în partea central-vestică a judeţului Vâlcea, în extremitatea nordică a Podişului Getic, în zona de contact dintre acesta şi zona deluroasă subcarpatică
Este situată pe paralela de 45 latitudine nordică, care trece prin satul Groşi şi întretăiată de meridianul de 24 latitudine estică

Activitati specifice zonei:

Păstorit
Agricultură
Pomicultură
Apicultură

Activitati economice principale:

Comerţ
Preocupări pentru agricultură
Zootehnie

Obiective turistice:

Bisericile:
"Buna Vestire" - 1740, din lemn
"Adormirea Maicii Domnului" - 1833, din lemn
"Sfântul Nicolae" - 1892
"Cuvioasa Paraschiva" - 1800, lemn
"Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" - 1712, monument istoric
"Sfinţii Împăraţi" - 1815, lemn
"Sfinţii Mihail şi Gavril" - 1995
"Sfântul Nicolae" - 1800
"Intrarea în biserică" - 1710

Evenimente locale:

Ziua Eroilor Neamului

Proiecte de investitii:

Alimentare cu apă în comuna Cernişoara
Canalizare în comuna Cernişoara
Reabilitare drum comunal DC 114 şi drumuri locale în comuna Cernişoara, judeţul Vâlcea
Dotare cămin cultural în comuna Cernişoara, sat Mădulari, judeţul Vâlcea - Măsura 322, PNDR
Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local, comuna Cernişoara, judeţul Vâlcea - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
Alimentarea cu apă a satelor Obârşia, Mădulari, Cernişoara, comuna Cernişoara, judeţul Vâlcea - proiect finanţat prin fondul de mediu

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune