Localitate: Castelu

Judet: Constanta

Ţara: Romania

Telefon: 0241-811831

Fax: 0241-811831

Url: http://www.primariacastelu.ro


Persoane din institutie:

Primar: Anghel Nicolae
Viceprimar: Prodan Antoneta
Secretar: Mihon Corneliu
Contabil: Ciară Gheorghe
Inspector Resurse Umane: Volenschi Elena
Inspector Programe Achiziții: ec. David Ion
Arhitect șef - Urbanism: Istrate Anca-Daniela

Cuvantul Primarului:

Suprafata: 5845 ha

Intravilan: 409 ha

Extravilan: 5436 ha

Populatie: 5470

Gospodarii: 1552

Nr. gradinite: 2

Nr. scoli: 2

Nr. licee: 1

Numele localitatilor aflate in administratie:

Nisipari

Asezarea geografica:

Comuna Castelu este așezată în centrul județului Constanța

Activitati specifice zonei:

Agricultură
Creșterea ovinelor și bovinelor

Activitati economice principale:

Cultivarea plantelor
Creșterea animalelor
Activități comerciale sătești

Obiective turistice:

- Biserica Ortodoxă și Geamia veche din Castelu 
- Biserica nemțească veche din Nisipari

Evenimente locale:

- Sărbătoarea "Fiii Satului" Castelu și Nisipari

Proiecte de investitii:

Portofoliu de Proiecte
Strategia de dezvoltare este concepută ca document ce oferă baza esențială în care se includ proiectele ce se estimeză a fi necesare în rezolvarea problemelor localității. Proiectele vor fi implementate în viitorele programe de finanțare, indiferent de susele de finanțare ale acestora, fie că provin din bugetul local, bugetul de stat, fonduri private, fonduri comunitare, etc. În general, pentru stabilirea proiectelor se organizează întâlniri cu autoritățile locale unde se prezintă și se discută pe baza problemelor întâlnite în localitate.
Criteriile de selecție pentru alegerea proiectelor sunt foarte importante și trebuie să întrunească următoarele cerințe:
- să fie proiecte importante de la nivelul comunității care să rezulte din nevoile identificate și din prioritățile stabilite
- să vizeze soluționarea unor probleme majore la nivel local, dar care să fie în concordanță și cu cele stabilite la nivel național, regional
- să fie proiecte cu concepție integrate de dezvoltare (infrastructură, economice și sociale)
- să nu aibă sau să aibă puține probleme juridice, care pot fi soluționate în cât mai scurt timp cu putință
- să nu reprezinte o nevoie imediată având în vedere că aceste proiecte vor fi finanțate după 2015
- să propună standarde de calitate superioară celor existente
- să analizeze mecanismele instituționale adecvate de implementare ale acestor proiecte și să fie orientate spre rezultate
- să se facă dovada unor studii/analize care pot justifica oportunitatea implementării acestora
Instituțiile implicate în implimentarea proiectului sunt toți partenerii alături de care localitatea realizează implementarea proiectului. Aceștia pot fi instituții publice sau private, ONG -uri, asociații ș.a
Termenul de implementare a proiectului se stabilește de către conducătorii administrației publice locale, respectiv primar și/sau consiliu local. Sunt trei categorii de termene de implementare:
- Termen de implementare imediată
- Termen scurt: 1-3 ani
- Termen mediu și lung: 3-7 ani
Bugetul estimativ al implementării proiectului se stabilește de către conducătorii administrației publice locale, respectiv primar și/sau consiliul local, în funcție de o analiză a pieței, cerei de ofertă, studii de fezabilitate ș.a.
Sursa posibilă de finanțare a proiectului poate fi bugetul local, finanțări extrene sau interne, sponsorizări ș.a.
Strategia de dezvoltare economico-socială a comunei Castelu cu orizontul de timp 2015-2020
1. Centru de informare europeană - indicator țintă - crearea unui centru de informare europeană care să se ocupe și de comunicarea activă cu cetățenii comunei pe mai multe sectoare de activitate - termen de realizare - scurt - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finațare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale, sponsorizări
2. Reparația trotuarelor existente și construirea de trotuare noi - indicator țintă - reparația trotuarelor existente și construirea de trotuare noi pe străzile Nemțească, Iuliu Valahori și Gh. Dumitrașcu din satul Nisipari - termen de realizare - scurt - instituții implicate - U.A.T. Castelu, investitori din mediu privat - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H. C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
3. Întocmirea documentației SF+PT pentru reparația trotuarelor existente și construirea de noi trotuare - indicator țintă - întocmirea documentației SF+PT pentru reparația trotuarelor existente și construirea de noi trotuare pe străzile 1 Mai și Florilor din satul Castelu (proiectare și execuție) - termen de realizare - imediat - instituții implicate - U.A.T. Castelu, investitori din mediu privat - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale, sponsorizări
4. Achiziționarea unui teren cu suprafață de 50.000 mp - indicator țintă - achiziționarea unui teren cu suprafață de 50.000 mp, ferma 11, satul Castelu - termen de realizare - imediat - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale, sponsorizări
5. Iluminat public utilizând energie regenerabilă - indicator țintă - dezvoltare rețea de iluminat public alimentată prin panouri cu celule fotovoltaice - termen de realizare - imediat - instituții implicate U.A.T. Castelu, ADI - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
6. Amenajarea parcului și a gardului la dinspensar - indicator țintă - amenajarea parcului și garduri la dinspensarul din satul Castelu și amenajarea parcului la dispensarul Nisipari - termen de realizare - scurt - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. -sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
7. Împădurirea suprafețelor din zonele de ameliorare - indicator țintă - continuarea împăduririi suprafețelor din zonele de ameliorare Castelu și Nisipari - termen de realizare - imediat - instituții implicate -U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale, sponsorizări
8. Programe de informare a cetățenilor cu privire la sănătate - campanii de informare privind importanța preveției pentru sănătatea cetățenilor/planning familial/îngrijirea nou născuților/categorii defavorizate/stil de viață sănătos - termen de realizare - mediu-lung - instituții implicate - U.A.T. Castelu, ONG-uri - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
9. Organizarea de schimburi de experiență pentru personalul medical - indicator țintă - facilitarea accesului personalului medical la schimburi de experiență - termen de realizare - mediu-lung - instituții implicate - U.A.T. Castelu, ONG-uri - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
10. Investirea în extinderea infrastructurii de apă și apă uzată - indicator țintă - investirea în extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în satul Nisipari, județul Constanța, termen de realizare - imediat - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
11. Centru "After School" - indicator țintă - construirea unui centru "After School" - termen de realizare - mediu-lung - instituții implicate - U.A.T. Castelu, I.S.J. - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare -buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
12. Înființarea unei grădinițe cu program normal cu 4 săli de clasă - indicator țintă - înființarea unei grădinițe cu program normal cu 4 săli de clasă pentru localitatea Nisipari - termen de realizare - scurt - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
13. Modernizarea și dotarea grădiniței din localitatea Castelu - indicator țintă - modernizarea și dotarea grădiniței din localitatea Castelu, județul Constanța - termen de realizare - imediat - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
14. Renovare și/sau reabilitare termică școală - indicator țintă - renovarea și/sau reabilitarea termică a școlilor ce necesită aceste lucrări - termen de realizare - scurt - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
15. Creare spațiu de joacă pentru copii - indicator țintă - amenajarea spațiului de joacă pentru copii la școala gimnazială nr. 1 - termen de realizare - imediat - instituții implicate - U.A.T. Castelu, investitori privați - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
16. Campanie de informare educațională - indicator țintă - realizarea unei campanii de informare în școli privind oferta educațională din regiune. Organizarea unui schimb de experiență educațională - termen de realizare - scurt - instituții implicate - U.A.T. Castelu, licee/facultăți de profil, I.S.J. - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, ministerul educației naționale
17. Construirea unui corp nou pentru școală - indicator țintă - construirea unui corp nou la școala Iuliu Valahory - termen de realizare - imediat - instituții implicate - U.A.T. Castelu, I.S.J. - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, ministerul educației naționale
18. Amenajarea parcului și a parcării sălii de sport - indicator țintă - amenajarea parcului și a parcării sălii de sport din satul Castelu - termen de realizare - imediat - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
19. Teren de sport Castelu - indicator țintă - proiectarea și execuția unui teren de sport în comuna Castelu - termen de realizare - imediat - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
20. Amenajarea unor instalații de irigat (din puț propriu) - indicator țintă - finalizarea lucrărilor pentru instalațiile de irigat (puț propriu) - teren sport Nisipari - termen de realizare - imediat - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finațare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
21. Cămin pentru persoane vârstnice - indicator țintă - realizarea unui cămin pentru persoane vârstnice ce asigură servicii de găzduire - termen de realizare - scurt - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
22. Campanie agricultură ecologică - indicator țintă - realizarea unei campanii de informare a cetățenilor cu privire la avantajele practicării agriculturii ecologice - termen de realizare - mediu-lung - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L - sursa de finanțare - buget local, asociații agricole
23. Modernizare infrastructură rutieră - indicator țintă - modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere în punctele cheie din comună - termen de realizare - imediat - instituții implicate -U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
24. Informare ofertă locuri de muncă - indicator țintă - realizarea unui sistem de informare prin afișaj sa prin intermediul internetului privin locurile de muncă disponibile în comună sau localitățile învecinate - termen de realizare - scurt - instituții implicate - U.A.T. Castelu, ALOFM/AJOFM, domeniul privat, valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, ALOFM/AJOFM, domeniul privat
25. Rețea de canalizare, stație de epurare - indicator țintă - realizarea rețele de canalizare menajeră a unei stații de epurare - termen de realizare - imediat - instituții implicate - U.A.T. Castelu, ADI - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
26. Amenajarea rețelei de distribuție a gazelor naturale în comuna Castelu - indicator țintă - amenajarea rețelei de distribuție a gazelor naturale ăn comuna Castelu (localitățile Castelu și Nisipari) - termen de realizare - imediat - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimativă a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
27. Amenajarea unei stații de așteptare în Gara Castelu (foișor) - indicator țintă - amenajarea unei stații de așteptare în Gara Castelu (foișor) - termen de realizare - imediat - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
28. Amenajarea unei stații de așteptare la intersecția străzilor E 85 cu DC 90 - indicator țintă - amenajarea unei stații de așteptare la intersecția străzilor E 85 cu DC 90 (la intrarea în satul Nisipari) - termen de realizare - imediat - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
29. Modernizarea drumului DC 119 în comuna Castelu - indicator țintă - reparații pe drumul DC 119 în comuna Castelu - termen de realizare - imediat - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
30. Reducerea riscului de producere a calamităților naturale - indicator țintă - achiziționarea echipamentelor de intervenție în situații de urgență. Diguri, rampe de protecție. Măsuri de protejare a solului împotriva inundațiior - termen de realizare - imediat - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
31. Modernizarea drumurilor de interes local în comuna Castelu - indicator țintă - modernizare drumuri de interes local în comuna Castelu (DC 90 sat Castelu, sat Nisipari, județul Constanța) - termen de realizare - scurt - instituții implicate - U.A.T. Cstelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
32. Modernizarea drumurilor de acces la ferme izolate - indicator țintă - modernizarea drumurilor de acces la ferme izolate (ferma 3, ferma 5 ferma 9, ferma 2 din comuna Castelu) - termen de realizare - scurt - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valorificarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
33. Amenajarea aleii cu intrare și parcare la Primărie - indicator țintă - amenajarea unei alei cu intrare și parcare la Primăria Castelu - termen de realizare - imediat - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
34. Amenajarea unui spațiu pentru arhiva nouă la Primăria Castelu - indicator țintă - proiectare și execuție spațiu arhivă nouă Primăria Castelu - termen de realizare - imediat - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
35. Achiziționarea unui server pentru impozite și taxe - indicator țintă - cheltuieli de hardware pentru achiziționarea unui server pentru impozite și taxe - termen de realizare - imediat - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
36. Achiziționarea de calculatoare desktop - indicator țintă - cheltuieli de hardware pentru achiziționarea de calculatoare desktop - termen de realizare - imediat - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
37. Achiziționarea de imprimantă și calculatoare - indicator țintă - achiziționarea unei imprimante și a unor calculatoare - termen de realizare - imediat - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
38. Înființarea unei piețe - indicator țintă - crearea unui spațiu special amenajat pentru piața agroalimentară - termen de realizare - scurt - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finațare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
39. Organizarea de târguri cu produse agricole - indicator țintă - crearea unor evenimente locale/regionale unde producătorii să își promoveze produsele - termen de realizare - scurt - instituții implicate U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
40. Asigurarea de echipamente necesare în agricultură - indicator țintă - achiziționare utilaje agricole - termen de realizare - scurt - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valorificarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
41. Dezvoltarea/modernizarea infrastructurii de telecomunicații - indicator țintă - extinderea infrastructurii de telecomunicații și oferirea de servicii de telefonie, internet, cablu cetățenilor - termen de realizare - mediu-lung - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
42. Achiziționarea unui Microbuz cu 24 de locuri - indicator țintă - achiziționarea unui microbuz cu 24 de locuri în comuna Castelu - termen de realizare - imediat - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
43. Gestionarea deșeurilor menajere și a dejecțiilor animale - indicator țintă - colectarea selectivă a deșeurilor, depozitarea acestora în spații special amenajate. Campanie de informare a cetățenilor cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor - termen de realizare - scurt - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
44. Organizarea de evenimente culturale - indicator țintă - organizare târguri, concerte, festivități specifice zonei - termen de realizare - mediu-lung - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimativă a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
45. Reabilitarea/modernizarea/dotarea cămin cultural - indicator țintă - modernizarea și dotarea căminului cultural din localitatea Nisipari - termen de realizare - scurt - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
46. Construirea unei șarpante de lemn peste terasa căminului - indicator țintă - construirea unei șarpante de lemn peste terasa necirculabilă a căminului parter + 4 etaje - termen de realizare - imediat - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
47. Reabilitare stradă nemțească - etapa a II-a a lucrări - indicator țintă - reabilitare strada nemțească - etapa a II-a a lucrării - termen de realizare - scurt - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
48. Reabilitarea și consolidarea Bisericii Ortodoxe și amenajarea gardului și a parcării - indicator țintă - reabilitarea și consolidarea Bisericii Ortodoxe și amenajarea gardului și a parcării acesteia din satul Castelu - termen de realizare - scurt - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
49. Finalizarea parcului Nisipari prin iluminat, amplasarea de bănci și loc de joacă - indicator țintă - finalizarea lucrărilor în parcul Nisipari prin iluminarea, dotarea de bănci și amenajarea unui loc de joacă - termen de realizare - imediat - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
50. Lucrări pentru finalizarea Bisericii Ortodoxe din satul Nisipari - indicator țintă - lucrări pentru finalizarea Bisericii Ortodoxe din satul Nisipari - termen de realizare - scurt - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
51. Construirea unui gard în Geamia veche din Castelu - indicator țintă - construirea unui gard în Geamia veche din comuna Castelu - termen de realizare - imediat - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L. - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale
52. Comunitate, egalitate, responsabilitate, evoluție - C.E.R.E. - indicator țintă - comunitate, egalitate, responsabilitate, evoluție - C.E.R.E. -termen de realizare - imediat - instituții implicate - U.A.T. Castelu - valoarea estimată a proiectului - va fi stabilită prin H.C.L - sursa de finanțare - buget local, fonduri europene, fonduri guvernamentale

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune
hotarari_consiliu Proces verbal 22 Martie 2017 2017-03-28 12:36:06 Active Descarcare
dispozitii_primar Convocator 22 martie 2017 2017-03-17 14:57:12 Active Descarcare
alte Anunt Directia pentru Agricultura 2017-03-07 14:59:26 Active Descarcare
hotarari_consiliu Proces verbal 24 februarie 2017 2017-03-07 14:57:47 Active Descarcare
hotarari_consiliu Anexa burse scolare 2017-03-07 14:56:41 Active Descarcare
hotarari_consiliu Burse scolare 2017-03-07 14:55:39 Active Descarcare
hotarari_consiliu Decontare transport 2017-03-07 14:54:58 Active Descarcare
dispozitii_primar Ședință CL 24 februarie 2017 2017-02-21 15:22:53 Active Descarcare
hotarari_consiliu 15 Noiembrie 2016 - Hot. 103-106 2017-01-05 15:06:48 Active Descarcare
hotarari_consiliu 15 Noiembrie 2016 - Hot. 100-102 2017-01-05 15:06:00 Active Descarcare
hotarari_consiliu 15 Noiembrie 2016 - Hot. 97-99 2017-01-05 15:04:30 Active Descarcare
hotarari_consiliu 15 Noiembrie 2016 - Hot. 93-94 2017-01-05 15:01:54 Active Descarcare
hotarari_consiliu 15 Noiembrie 2016 - Hot. 89-92 2017-01-05 15:00:58 Active Descarcare
hotarari_consiliu 8 Decembrie 2016 2017-01-03 13:30:01 Active Descarcare
hotarari_consiliu Proces verbal noiembrie 2016 2017-01-03 12:29:23 Active Descarcare
hotarari_consiliu Proces verbal ședință Consiliu Local 19.10.2016 2016-11-14 16:55:17 Active Descarcare
alte Bugetul local detaliat 2015 2015-04-23 02:41:07 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII -TELEKOM ROMANIA COMUNICATION - decembrie 2014 2015-04-22 01:59:03 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - INSTAL SISTEM - decembrie 2014 2015-04-22 01:49:50 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - CONSULT TRANS - decembrie 2014 2015-04-22 01:48:59 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - BOGHEAN IOAN EUGEN - decembrie 2014 2015-04-22 01:47:57 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - BOGHEAN IOAN EUGEN - 11 decembrie 2014 2015-04-22 01:47:11 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - TOP GEOCAD - noiembrie 2014 2015-04-22 01:45:49 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - REMONT - noiembrie 2014 2015-04-22 01:45:07 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - REMONT - 11 noiembrie 2014 2015-04-22 01:44:31 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - BOGHEAN IOAN EUGEN - noiembrie 2014 2015-04-22 01:43:41 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - BOGHEAN IOAN EUGEN - 10 noiembrie 2014 2015-04-22 01:42:54 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - DACOR PLAST - octombrie 2014 2015-04-22 01:41:59 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - BOGHEAN IOAN EUGEN - octombrie 2014 2015-04-22 01:39:59 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - BOGHEAN IOAN EUGEN - 31 octombrie 2014 2015-04-22 01:39:08 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - LA FANTANA - august 2014 2015-04-22 01:38:02 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - BOGHEAN IOAN EUGEN - august 2014 2015-04-22 01:36:31 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - BOGHEAN IOAN EUGEN - 27 august 2014 2015-04-22 01:35:31 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - TOP GEOCAD - iulie 2014 2015-04-22 01:34:21 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - PROIECTSERV CONSTRUCT - iulie 2014 2015-04-22 01:33:28 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - EDCO OIL ENERGY - iulie 2014 2015-04-22 01:32:10 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - TREVIZO - iunie 2014 2015-04-22 01:31:23 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - PROIECT - iunie 2014 2015-04-22 01:30:12 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA CONSTANTA - iunie 2014 2015-04-22 01:29:21 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - DINU Z PRESCOM - iunie 2014 2015-04-22 01:27:58 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - COVATIN - iunie 2014 2015-04-22 01:27:10 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - BANICA MARIAN - iunie 2014 2015-04-22 01:25:25 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - BANICA MARIAN - 25 iunie 2014 2015-04-22 01:24:15 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - ITMED QUICK SERVICE - mai 2014 2015-04-22 01:21:50 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - ECHER ART - mai 2014 2015-04-22 01:21:08 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - ECHER ART - 11 mai 2014 2015-04-22 01:20:07 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - COSMOTE ROMANIAN MOBILE - mai 2014 2015-04-22 01:19:15 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - BANICA MARIAN - mai 2014 2015-04-22 01:06:23 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - TOPO MINIERA - aprilie 2014 2015-04-22 01:04:51 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - BOGHEAN IOAN EUGEN - aprilie 2014 2015-04-22 01:03:54 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - ALLARA FELI SRL - aprilie 2014 2015-04-22 01:03:06 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - BOGHEAN IOAN EUGEN - martie 2014 2015-04-22 01:01:49 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - ALLARA FELI SRL - 3 martie 2014 2015-04-22 01:00:46 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - SILVA SISTEMS - februarie 2014 2015-04-22 00:59:17 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - ROM AIDA IMPEX - februarie 2014 2015-04-22 00:57:33 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - PROIECTSERV CONSTRUCT - februarie 2014 2015-04-22 00:55:03 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - DINU Z PRESCOM - februarie 2014 2015-04-22 00:53:29 Active Descarcare
alte CONTRACT SERVICII - BOGHEAN IOAN EUGEN - februarie 2014 2015-04-22 00:52:09 Active Descarcare