Localitate: Calvini

Judet: Buzau

Ţara: Romania

Cod postal: 127130

Telefon: 0238-523647

Fax: 0238-551203

Url: http://www.primariacalvini.ro


Persoane din institutie:

Primar: Curelea Nedelcu Nicolae
Viceprimar: Bîtu Valeriu
​Secretar: Toma Valeria
Contabil: Chircu Mihaela

Cuvantul Primarului:

Suprafata: 5919 ha

Intravilan: 162 ha

Extravilan: 5757 ha

Populatie: 4350

Gospodarii: 1269

Nr. locuinte: 1520

Nr. gradinite: 4

Nr. scoli: 4

Numele localitatilor aflate in administratie:

Calvini, Bîscenii de Sus, Bîscenii de Jos, Olari, Frăsinet

Asezarea geografica:

Localitatea se află în partea de sud-vest a judeţului Buzău, la limita judeţului ce se învecinează cu judeţul Prahova
La o distanţă de 60 km de Municipiul Buzău, în zona depresionară, cunoscută în literatura de specialitate de "Cuveta Calvinii", este înconjurată de zona subcarpatică a Dealului Salcia în partea sudică şi Dealul Cornetului în partea de nord-vest. Altitudinea medie este cuprinsă între 400-500 m, relieful desfăşurându-se în treaptă: luncă, terasă, dealuri cu altitudine maximă de 800 m.

Activitati specifice zonei:

Pomicultura
Creşterea animalelor
Turnarea vaselor din aluminiu, meserie practicată de comunitatea de etnie romă

Activitati economice principale:

Agricultură
Activităţi desfăşurate pe cont propriu (comerţ, turnarea vaselor din aluminiu, colectare materiale reciclabile)

Obiective turistice:

Păstrăvăria "Lunca Bîscii" - sat Bîscenii de Jos
Biserica "Sfântul Nicolae" - sat Bîscenii de Jos
Pensiune "Frăsinet" - sat Frăsinet

Evenimente locale:

Târg anual pe data de 25 martie "Buna vestire"

Facilitati oferite investitorilor:

Forţă de muncă ieftină
Acces la DJ 102 B, drum asfaltat
Posibilitatea arendării de terenuri agricole (livadă şi fâneaţă)

Proiecte de investitii:

Realizarea unui parc cu panouri fotovoltaice;
Realizarea unui sistem de canalizare şi reabilitarea reţelei de apă potabilă;
Reabilitarea drumurilor comunale şi a uliţelor săteşti;
Construirea unui centru de zi;
Reablitarea Căminului cultural Calvini

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune