Localitate: Cazanesti

Judet: Ialomita

Ţara: Romania

Cod postal: 927065

Telefon: 0243-264010

Fax: 0243-264397

Url: http://www.primariacazanestiil.ro


Persoane din institutie:

Primar: Măchiță Alexandru
Viceprimar: Stelian Traian
Secretar: Oancea Georgeta

Suprafata: 5526 ha

Intravilan: 161,75 ha

Extravilan: 5364,25 ha

Populatie: 3507

Gospodarii: 1225

Nr. locuinte: 1168

Nr. gradinite: 2

Nr. scoli: 2

Nr. licee: 1

Asezarea geografica:

Localitatea Căzăneşti, este aşezat în partea centrală a judeţului Ialomiţa, învecinându-se cu comunele:
Reviga (nord-est)
Cocora (nord)
Muntei-Buzău (vest)
Ciochina (sud)
Cadrul natural aparţine luncii Ialomiţei şi Bărăganului Padinei
Se află la distanţă de 32 km faţă de Municipiul Slobozia, reşedinţă de judeţ şi la 34 km de Municipiul Urziceni
Transportul este asigurat pe ruta DN 2A Bucureşti-Slobozia, ce traversează localitatea şi calea ferată pe linia Urziceni-Slobozia din gara Căzăneşti

Activitati specifice zonei:

Cultivarea plantelor
Creşterea animalelor
Mica producţie industrială
Comerţ şi procesare cereale şi produse zootehnice

Activitati economice principale:

Cultivarea plantelor
Creşterea animalelor
Comerţ produse vegetale şi animale
Pe raza localităţii îşi desfăşoară activitatea 9 societăţi comerciale cu profil agricol, având potenţial semnificativ, axate pe cultivarea plantelor şi comerţ cereale, dotate cu maşini şi utilaje agricole modene
În domeniul creşterii animalelor, funcţionează 2 ferme mari, cu capital privat SC AGRISOL INTERNATIONAL - punct de lucru Căzăneşti şi SC FERME PLUS - punct de lucru Căzăneşti, cu profil creşterea/îngrăşare păsări şi porcine, selecţie, cu respectarea cerinţelor de biosecuritate, cu productivitate înaltă, obţinută prin implementarea unor tehnologii de ultimă oară
În localitatea Căzăneşti funcţionează peste 20 de societăţi comerciale, având ca obiect de activitate vânzare mărfuri alimentare şi nealimentare, 2 localuri alimentaţie publică, un număr de 2 depozite pentru materiale de construcţie
Servicii medicale: 2 cabinete medicină de familie, un cabinet medicină stomatologică

Obiective turistice:

În zonă nu s-au identificat în prezent posibilităţi de realizare a investiţiei în turism
Monumente istorice:
Şcoala Veche - tip Spiru Haret - construită în anul 1905 
Biseica cu "Hramul Sfântu Nicolae" - ctitorită de familia Irina şi Nicolae Baleanu, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

Evenimente locale:

"Ziua oraşului Căzăneşti" - 26 aprilie
"Hramul bisericii Sfântu Nicolae" - 6 decembrie
Organizarea unui târg săptămânal pentru produse agricole

Facilitati oferite investitorilor:

Situarea geografică
Accesul facil la căile de comunicaţie
Potenţial productiv al terenului şi finalizarea reformei funciare
Consultanţă agricolă calificată:
Prezentarea unui centru al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ( APIA)
Sediul Grupului de Acţiune Locală Ialomiţa Centrala Balaciu-Căzăneşti-Reviga
Forţă de muncă numeroasă - grupa de vârstă 25-45 ani şi calificată

Proiecte de investitii:

Asfaltare străzi
Reabilitare Liceu Tehnologic ( local A)
Modernizare reţea distribuţie apă
Canalizare
Reabilitare dispensar uman

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune