PRIMĂRIA CĂPRENI

Capreni

Tip: Comuna

Adresa: (Cod postal:217125), Capreni, Jud. Gorj, Romania

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: Cătănoiu Emil
Secretar: Sultan Margareta
Contabil: Vieru Ştefan Valeriu

Suprafata: 5729,9 ha

Intravilan: 346,7 ha

Extravilan: 5383,2 ha

Populatie: 2354

Gospodarii: 893

Nr. locuinte: 1249

Nr. gradinite: 3

Nr. scoli: 2

Numele localitatilor aflate in administratie:

Brăteşti, Cornetu, Căpreni, Satu-Nou, Dealul Spirei, Cetatea, Aluniş, Bulbuceni

Asezarea geografica:

Teritoriul administrativ al comunei Căpreni este situat în partea de sud-est a județului Gorj, pe Valea Amaradiei, în zona coliniară și de trecere spre câmpie, cu relief alcătuit din culmi orientate pe direcția nord-sud care desparte atât satele componente cât și teritoriul administrativ al localității de comunele învecinate.
Datorită așezării geografice, teritoriul comunei Căpreni este bine adăpostit spre est și spre vest, fiind așezat pe un podiș piemontan fragmentat de văi paralele, beneficiind în același timp de un climat blând, cu ploi suficente și la timp, cu temperaturi moderate în care se resimt unele influențe ale maselor de aer rece de la nord spre sud.
Localitatea este traversată de la nord la sud de DN 6 B și are vecini:
La nord - comunele Hurezani;
La sud - comunele Ţânţăreni şi Stoina; 
La est - comuna Stejari și Stoina; 
La vest - comunele Turburea, Aninoasa și Vladimir.
Localitatea se află la 55 km de reşedinţa judeţului Gorj şi la 55 km de reşedinţa judeţului Dolj. 
​Condițiile naturale de climă și sol au permis ca în zona noastră să se dezvolte vegetație cu compoziție floristică variată și bogată cu unele specii de plante valoroase care prezintă importanță economică și turistică.
Din cele 2710,5 ha teren cu vegetație forestieră de foioase, pădurile de Qercinee (familia stejarului) predomină, în amestec cu alte foioase.
În lunca Amaradiei unde pânza de apă freatică este la suprafață, se află zăvoaiele în care predomină: arinii, plopul alb, plopul tremurător, diverse specii de salcie, cătină, răchită care pătrund tentacular și pe principalele văi ale afluenților Amaradiei.

Activitati specifice zonei:

Pe teritoriul comunei funcționează trei parcuri de separare și tratare gaze, stație de turbocompresoare echipată cu tehnologie modernă, activități de prelucrare de masă lemnoasă (esență tare și moale)
Centrul de sănătate care deservește comunele: Căpreni, Hurezani, Stoina, Cruset, Stejari și Danciulești 
Activități de morărit și confecționare de bolțari 
Activități de comerț ce vizează desfacerea produselor alimentare și nealimentare a materialelor de construcții și produse farmaceutice

Activitati economice principale:

Agricultura deţine locul principal în economia comunei cu o suprafaţă de 1331,5 ha teren arabil deţinută în mare parte de mici fermieri, urmare a aplicării legilor fondului funciar. Principalele plante de cultură sunt: cerealierele și plantele furajere
​Creşterea animalelor - în totalitate în sistem gospodăresc este o activitate care are rădăcini adânci în istoria localităţii, reprezentând domeniul care valorifică foarte bine atât potenţialul floristic al păşunilor (1117 ha) cât şi o bună parte din produsele agricole principale şi secundare
​Apicultura este ramura în continuă dezvoltare, cele peste 1000 familii de albine valorifică din plin baza meliferă începând cu salcâmul, teiul, finalizându-se cu flora spontană

Obiective turistice:

Biserica "Sfinţii Dimitrie şi Gheorghe" - din satul Căpreni
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - din satul Cornetu
Biserica "Sfinţii Arhanghel Mihail şi Gavril " şi Biserica "Sfântul Nicolae" - din satul Bulbuceni
Pădurea de tei din Valea Gâgâiului
Heleşteu cu un volum de peste 8500 mc apă unde creşte: crapul, carasul, roşioara şi bibanul

Evenimente locale:

Bâlciul comunal şi festivalul de folclor "Sofia Drăghici" - din 29 iunie

Facilitati oferite investitorilor:

Drumuri comunale și sătești modernizate
Sistem de colectare și transport al deșeurilor menajere prin SC NICAPSAL SALUBRIS SRL CĂPRENI 
Localitatea este traversată de DN 6 B Hurezani-Craiova
Rețea de apă curentă în satele: Căpreni, Cornetu, Brătești, Satu-Nou, Cetatea și Dealul Spirei
Reţea de gaze naturale în satele: Căpreni, Cornetu, Brătești, Satu-Nou, Cetatea și Dealul Spirei
Iluminat public stradal
Telefonie digitală și acoperire telefonie mobilă (Orange, Cosmote, Vodafone)
TV cablu prin fibră optică
Poluare scăzută

Proiecte de investitii:

Construire cămin cultural
Asfaltare drum Poiana-Brătești km 9+000-km 13+000
Achiziție utilaje pentru lucrări de interes public
Construire pod peste Amaradia
Introducere apă curentă în satul Bulbuceni

Documente

Tip Nume Data adaugarii
alte PUBLICATIE CASATORIE NICOLA DENIS-ALEXANDRU 29.06.2015 Descarcare
alte PUBLICATIE CASATORIE VADUVA GHEORGHE IULIAN 05.06.2015 Descarcare
alte PUBLICATIE CASATORIE DUMITRESCU MARIUS 27.03.2015 Descarcare
alte PUBLICATIE CASATORIE STAICULESCU FLORIN 04.02.2015 Descarcare
alte PUBLICATIE CASATORIE DIPENDRA CHAPAGAI 29.01.2015 Descarcare
alte PUBLICATIE CASATORIE 22.01.2015 Descarcare

Afaceri Locale

Ghidul Primariilor

Comanda GRATUIT editia tiparita Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management Sistem. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.