Localitate: Buzau

Judet: Buzau

Ţara: Romania

Cod postal: 120191

Telefon: 0238-717940, 710562

Fax: 0238-717950

Url: http://www.primariabuzau.ro


Persoane din institutie:

Primar: Toma Constantin
Viceprimar: Neder Andrei
Viceprimar: Apostu Ionuț Sorin
Inspector cu atribuţii delegate de Secretar: Sava George

Suprafata: 8173 ha

Intravilan: 2858 ha

Extravilan: 5315 ha

Populatie: 133116

Nr. locuinte: 47538

Nr. gradinite: 30

Nr. scoli: 12

Nr. licee: 16

Nr. universitati: 1

Activitati specifice zonei:

Administraţie publică locală, Gospodărie comunală şi locatară, Urbanism, amenajarea teritoriului, Construcţii de locuinţe, Protecţia mediului, Asistenţă socială, Învăţământ, Sport, Religie, Cultură

Obiective turistice:

Parcul "Crîng", Muzeul Judeţean Buzău, Parcul "Tineretului", Colecţia de etnografie şi artă populară, Casa "Vergu Mănăilă", Ansamblul Episcopiei Buzăului

Facilitati oferite investitorilor:

Terenuri pentru investiţii prin concesionare, Parteneriat public - privat, Facilităţi privind unele taxe şi impozite, Avize şi autorizaţii de construcţii preferenţiale

Proiecte de investitii:

Program ISPA - Reabilitare staţie de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare şi a reţelei de alimentare cu apă potabilă a municipiului Buzău, Programul PHARE de coeziune economică şi socială  - infrastructură (reparaţii capitale Centura est a municipiului Buzău), Programul de reabilitare şi modernizare CET Buzău, Program ANL pentru 160 de apartamente pentru tineri

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune