Localitate: Bustuchin

Judet: Gorj

Ţara: Romania

Cod postal: 217115

Telefon: 0253-475156, 475125

Fax: 0253-475156

Url: http://www.primaria-bustuchin.ro


thumb_350_63195_mayor.jpeg

Persoane din institutie:

Primar: Ciocea Ion
Viceprimar: Stoenescu Gheorghe
Secretar: Argeşanu Eugen
Contabil: Şnaider Liliana

Suprafata: 6095 ha

Intravilan: 513 ha

Extravilan: 5582 ha

Populatie: 3417

Gospodarii: 1320

Nr. locuinte: 1399

Nr. gradinite: 6

Nr. scoli: 5

Nr. licee: 1

Numele localitatilor aflate in administratie:

Bustuchin, Poiana Pojarului, Pojaru, Poienița, Cionţi, Motorgi, Nămete

Asezarea geografica:

Comuna Bustuchin este situata în partea de vest a judetului Gorj pe cursul râului Amaradia, la 75 km față de Municipiul Târgu-Jiu, reședința județului Gorj.
Vecini:
- la vest comuna Berlești și Albeni;
- la nord comuna Roșia de Amaradia;
- la sud comuna Logreșt;
- la est județul Vâlcea.  
Accesul în comună se face doar pe drumul național 67 B Târgu Jiu - Drăgășani și județean 675 C. Este situată la 47 de km de Târgu Cărbunești, la 70 km de Târgu Jiu și la 75 km de Craiova.
Rețeaua hidrografică a comunei Bustuchin este reprezentată prin pârâul Amaradia, care străbate comuna de la nord la sud. Pârâul Amaradia (prin poziția sa de ax al comunei) constituie un element esențial în stabilirea măsurilor de dezvoltare urbanistică a teritoriului și a localităților componente, lucru confirmat și de faptul că localitațile Bustuchin, Poiana Seciuri, Pojaru și Valea Pojarului s-au dezvoltat de-o parte și de alta a sa. Pe teritoriul comunei pârâul primește o serie de afluenți de importanță mai redusă, dintre care amintim: pârâul Căliman, pârâul Cioclai, pârâul Porcului, pârâul Curmăturii, pârâul Ciuturii, pârâul Mesteacanului, pârâul Gârnitei, pârâul Dumitrei.
Împrejurimile comunei Bustuchin sunt acoperite de păduri care realizează o permanentă și intensă oxigenare a atmosferei. Pentru relansarea economică a localităților comunei Bustuchin au fost făcute o serie de propuneri odată cu analiza critică a situației existente dar, îndeosebi, la prezentarea evoluției posibile, în perioada următoare, evoluție bazată pe reabilitarea parteneriatului existent din agricultură și economia forestieră, dar și de inițiere a unor activități de tip industrial prin întreprinderi mici și mijlocii sau a unor activități de agroturism. Prin realizarea propunerilor respective se asigură în același timp noi locuri de muncă pe teritoriul comunei luând în considerare faptul că forța de muncă disponibilizată din activitațile de minerit și petrolieră are o calificare corespunzătoare.

Activitati specifice zonei:

Cultivarea terenurilor agricole şi creşterea animalelor

Activitati economice principale:

Extracţie ţiţei şi gaze naturale; 
Transport şi comprimare gaze naturale (staţie de compresoare);
Prelucrare primară masă lemnoasă
Comerţ cu amănuntul
Firme reprezentative:
OMW Petrom SA;
SC Bustedil Prest SRL Bustuchin;
SC Oxilda SRL Bustuchin;

Obiective turistice:

Biserica din Lemn "Naşterea Maicii Domnului" din satul Valea Pojarului construită în anul 1737

Evenimente locale:

Zilele comunei Bustuchin şi Festivalul Folcloric "Iustiana Băluţeanu" care se desfăşoară la sfârşitul lunii iulie a fiecărui an

Facilitati oferite investitorilor:

Scutiri de taxe şi impozite locale conform Codului fiscal;
Infrastructură rutieră modernă;
Echipare cu utilităţi: energie electrică, gaze naturale, alimentare cu apă, telefonie fixă și mobilă, televiziune prin cablu și internet.
Oportunități:
Echipare edilitară corespunzătoare (drumuri modernizate, alimentare cu energie electrică, apă, canalizare, telefonizare, acces la internet, etc. )
- resurse naturale: petrol, gaze naturale și cărbune (lignit);
- existenţa unor spaţii şi clădiri, posibil a fi utilizate de către întreprinzători pentru demararea unor afaceri locale;
- implicarea autorităţilor locale în problemele comunităţii, deschiderea la realizarea de parteneriate;  

Proiecte de investitii:

Construire Cămin cultural multifuncţional în comuna Bustuchin, judeţul Gorj;
Construire bloc locuinţe sociale P + 4 în comuna Bustuchin, judeţul Gorj;
Modernizare DC 32 Bustuchin - Valea Pojarului, comuna Bustuchin, judeţul Gorj;
Sistem de colectare, epurare şi evacuare a apelor uzate menajere sate: Poiana-Seciuri, Bustuchin, Ciorobi, Pojaru,comuna Bustuchin, judeţul Gorj;
Modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Bustuchin;
Construire Sală de festivităţi sat Poieniţa, comuna Bustuchin, judeţul Gorj;
Instalare sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, având ca beneficiari unităţi administrativ – teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult;
Realizare de noi capacităţi de producere a energiei electrice pentru consum propriu, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie în comuna Bustuchin, judeţul Gorj;
Modernizare infrastructură apă și apă uzată în comuna Bustuchin, satele Cionți, Motorgi, Poiana-Seciuri, Bustuchin - Bustuchin peste apă, Zevelcești Pojaru, județul Gorj;
Modernizarea drumurilor de interes local în comuna Bustuchin, județul Gorj.  

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune