PRIMĂRIA BULZEŞTII DE SUS

Bulzestii de Sus

Tip: Comuna

Adresa: Str. Principală, Nr. 35 (Cod postal:337150), Bulzestii de Sus, Jud. Hunedoara, Romania

Cuvantul Primarului

Cuvantul Primarului:

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: Suba Mirel-Ion
Viceprimar: Pavel Ioan-Cristian
Secretar: Hurdea Anamaria-Monica

Contabil: Dobra Marinela

Suprafata: 11004 ha

Intravilan: 124 ha

Extravilan: 10880 ha

Populatie: 312

Gospodarii: 154

Nr. locuinte: 350

Nr. scoli: 1

Numele localitatilor aflate in administratie:

Buzeştii de Sus, Buzeştii de Jos, Giurgeşti, Grohot, Păuleşti, Ruseşti, Stănculeşti, Ticera, Tomnatec

Asezarea geografica:

Din punct de vedere geografic comuna Bulzeștii de Sus este așezată la confluența Munților Bihorului cu Munții Zarandului, în partea nordică a Depresiunii Brad-Halmagiu, într-o zonă de un pitoresc aparte.
Situată în partea de nord a județului Hunedoara, la poalele Muntelui Găina, la o distanță de 59 km de Municipiul Deva care este și reședința județului Hunedoara și la 29 km de Municipiul Brad, pe traseul DJ 762.
​Comuna Bulzeștii de Sus face parte din categoria localităților de deal și de munte.
Comuna Bulzeștii de Sus este străbătută de 8 versanți care pornesc din creștetul munților flancați de tot atâtea văi și poartă denumirea satelor care alcătuiesc comuna unindu-se apoi în Valea Bulzeștiului și a Tomnatecului care se varsă prin Valea Ribitei în Crișul Alb. Majoritatea versanților sunt acoperiți în zona superioară de păduri și vegetație alpină, iar în aval formează chei abrupte calcaroase cu denumiri specifice localităților înșiruite de-a lungul acestora.
Pădurile reprezintă mai mult de jumătate din suprafața comunei formând un cadru natural pentru protecția fructelor de pădure și a faunei specifice zonelor de deal și de munte, care reprezintă o motivație turistică de necontestat. Un loc aparte în flora comunei îl ocupă rezervația naturală "Podul Grohotului, Cheile Grohotului și Bulzul Păuleștilor" unde vegetația este alcătuită din liliac sălbatec de culoare albă și mov, care are un colorit și miros specific în perioada de înforescență și care constituie un loc de atracție pentru turiștii care ajung în zonă.
Atestarea documentară a comunei după Dicționarul Istoric al localităților din Transilvania realizat de către Coriolan Suciu, aparține anului 1441 în care este nominalizată pentru prima dată în documentele maghiare oficiale această denumire.

Activitati specifice zonei:

Agricultură
Zootehnie

Activitati economice principale:

Creşterea animalelor
Exploatări forestiere
Agroturism

Obiective turistice:

Așezarea geografică a comunei și relieful său, i-au dat șansa de a fi nominalizată printre primele cinci trasee turistice din județ încă din 1935.
Calitatea aerului, regimul termic, nivelul radiațiilor conduc la idea că acest areal este propice dezvoltării climatoterapiei. La baza afirmației noastre se află comunicarea Agenției de Mediu Hunedoara, conform căreia în arealul prezentat nici un factor de mediu nu este afectat, nu există în zonă nici un factor de risc, iar climatul este ideal practicării turismului.
Prezența pădurilor de foioase și conifere, a pajiștilor montane oferă condiții deosebite de ozonare și purificare a aerului.
Bisericile din lemn, unele având vechimi apreciabile, altele reconstruite, exercită o atracție remarcabilă asupra privitorilor, prin suplețea etalării pe verticală a turlelor lor. Ele sunt rodul măiestriei, dusă până pe culmile unei adevarate arte, a meșterilor locului.
Din totalul de 6 biserici, 3 sunt declarate monumente istorice datorită vechimii și valorii lor arhitecturale.
Acestea sunt:
- biserica din satul Bulzeștii de Sus
- biserica din satul Bulzeștii de Jos
- biserica din satul Tomnatecul de Sus
Cheile și peșterile Bulzeștiului sunt adevarate atracții ale turiștilor și a oamenilor de știință, căci aici găsim poate una dintre cele mai interesante regiuni de peșteri.
Deși zona este bogată în sectoare de chei și peșteri, acestea necesită amenajări de
mare amploare, deoarece majoritata nu au acces facil.
În satul Grohot, pe lângă multimea de peșteri, există și un monument al naturii, podul natural, având o lungime aproximativă de 5 ha, remarcându-se printr-un relief carstic și o vegetație de liliac sălbatic, care dă o notă distinctă peisajului înconjurător.
În spiritul înaintașilor animați de aceași dragoste față de frumusețea locurilor semnalăm câteva modalități de valorificare a resurselor naturale și antropice, întâlnite în perimetrul comunei, pornind de la elementele naturale, aerul, apa și relieful. Valoificarea climei este una dintre cele mai simple și puțin costisitoare metode, cunoscută sub denumirea de climatoterapie.

Evenimente locale:

Serbarea populară de pe Muntele Găina, cunoscută sub numele de "Târgul de Fete" reprezintă pentru comuna Bulzeștii de Sus cea mai importantă manifestare cultural distractivă a anului.
Fiind considerată cea mai mare manifestare culturală în aer liber din zona Apusenilor, "Târgul de Fete" de pe Muntele Găina are loc an de an în cea mai apropiată duminică de sărbătoarea Sfântului Ilie.
Oamenii de ștință au apreciat în lucrările lor că denumirea "Târgul de Fete" este una simbolică, neexistând un asemenea târg cum se argumenta în trecut, idei care aparțin legendelor și nu realității.

Facilitati oferite investitorilor:

Facilităţi oferite celor ce locuiesc şi domiciliază în zona Munţilor Apuseni (cei interesaţi în creşterea animalelor, colectarea ciupercilor comestibile şi a fructelor de pădure)

Proiecte de investitii:

În anul 2016 s-a încheiat proiectul de achiziționare a unui utilaj pentru întreținere și reparații drumuri în comuna Bulzeștii de Sus
Proiectul pentru betonarea drumului DC 5B Păulești este în curs de desfășurare

Documente

Tip Nume Data adaugarii
declaratii Suba Mirel - Ion 14.06.2018 Descarcare
declaratii Suba Mirel - Ion 14.06.2018 Descarcare
declaratii Stanila Olimpia - Elena 14.06.2018 Descarcare
declaratii Stanila Olimpia - Elena 14.06.2018 Descarcare
declaratii Stanila Dumitru 14.06.2018 Descarcare
declaratii Stanila Dumitru 14.06.2018 Descarcare
declaratii Stan Petru - Ioan 14.06.2018 Descarcare
declaratii Stan Petru - Ioan 14.06.2018 Descarcare
declaratii Romocean Marinel 14.06.2018 Descarcare
declaratii Romocean Marinel 14.06.2018 Descarcare
declaratii Riscuta Liliana - Carmen 14.06.2018 Descarcare
declaratii Riscuta Liliana - Carmen 14.06.2018 Descarcare
declaratii Riscuta Liliana - Carmen 14.06.2018 Descarcare
declaratii Pavel Ioan Cristian 14.06.2018 Descarcare
declaratii Pavel Ioan Cristian 14.06.2018 Descarcare
declaratii Paul Doru - Ioan 14.06.2018 Descarcare
declaratii Paul Doru - Ioan 14.06.2018 Descarcare
declaratii Ionel V.Fanel 14.06.2018 Descarcare
declaratii Ionel V.Fanel 14.06.2018 Descarcare
declaratii Ionel Aurel - Nutu 14.06.2018 Descarcare
declaratii Ionel Aurel - Nutu 14.06.2018 Descarcare
declaratii Hurdea Anamaria Monica 14.06.2018 Descarcare
declaratii Hurdea Anamaria Monica 14.06.2018 Descarcare
declaratii Dobra Marinela 14.06.2018 Descarcare
declaratii Dobra Marinela 14.06.2018 Descarcare
declaratii Bratina Mircea 14.06.2018 Descarcare
declaratii Bratina Mircea 14.06.2018 Descarcare
contabilitate Cerere de deschidere de cont 23.01.2018 Descarcare
dispozitii_primar DISPOZITIA nr.4/2017 24.05.2017 Descarcare
dispozitii_primar DISPOZITIA nr.3/2017 24.05.2017 Descarcare
dispozitii_primar DISPOZITIA nr.2/2017 24.05.2017 Descarcare
dispozitii_primar DISPOZITIA nr.1/2017-pag.2 24.05.2017 Descarcare
dispozitii_primar DISPOZITIA nr.1/2017 24.05.2017 Descarcare
hotarari_consiliu ANEXA HCL nr. 22/2017-pag.14 23.05.2017 Descarcare
hotarari_consiliu ANEXA HCL nr. 22/2017-pag.13 23.05.2017 Descarcare
hotarari_consiliu ANEXA HCL nr. 22/2017-pag.12 23.05.2017 Descarcare
hotarari_consiliu ANEXA HCL nr. 22/2017-pag.11 23.05.2017 Descarcare
hotarari_consiliu ANEXA HCL nr. 22/2017-pag.10 23.05.2017 Descarcare
hotarari_consiliu ANEXA HCL nr. 22/2017-pag.9 23.05.2017 Descarcare
hotarari_consiliu ANEXA HCL nr. 22/2017-pag.8 23.05.2017 Descarcare
hotarari_consiliu ANEXA HCL nr. 22/2017-pag.7 23.05.2017 Descarcare
hotarari_consiliu ANEXA HCL nr. 22/2017-pag.6 23.05.2017 Descarcare
hotarari_consiliu ANEXA HCL nr. 22/2017-pag.5 23.05.2017 Descarcare
hotarari_consiliu ANEXA HCL nr. 22/2017-pag.4 23.05.2017 Descarcare
hotarari_consiliu ANEXA HCL nr. 22/2017-pag.3 23.05.2017 Descarcare
hotarari_consiliu ANEXA HCL nr. 22/2017-pag.2 23.05.2017 Descarcare
hotarari_consiliu ANEXA HCL nr. 22/2017 23.05.2017 Descarcare
hotarari_consiliu HCL 22/2017 privind achizitiile publice-pag.2 23.05.2017 Descarcare
hotarari_consiliu HCL 22/2017 privind achizitiile publice 23.05.2017 Descarcare
alte PROCES VERBAL DE RECEPTIE DACIA DUSTER 06.04.2016 Descarcare
alte Contract achizitie masina DACIA DUSTER 06.04.2016 Descarcare
alte OFERTA COMERCIALA ACHIZITIE MASINA 06.04.2016 Descarcare
hotarari_consiliu HOTARAREA NR. 52/2015 privind aprobarea achiziției autoturism 06.04.2016 Descarcare
alte anexa la Hotarârea de Consiliu nr. 4/2016 06.04.2016 Descarcare
hotarari_consiliu HOTARAREA NR.4/2016 privind aprobarea Programului anula al achizițiilor publice pe anul 2016 06.04.2016 Descarcare
alte Concurs Referent superior II 11.06.2015 Descarcare
alte Anunt concurs Referent Superior partea I 11.06.2015 Descarcare
alte Oferta vanzare teren extravilan Mihet Anica 11.05.2015 Descarcare
alte Oferta vanzare teren extravilan Mihet Anica 11.05.2015 Descarcare
alte Oferta vanzare teren extravilan Rat Ioan 11.05.2015 Descarcare
alte Oferta vanzare teren Rat Ioan 11.05.2015 Descarcare
alte Oferta vanzare teren extravilan Paul A. Dorel 24.04.2015 Descarcare
alte Oferta vanzare teren extravilan Cristiu Maria Rodica 01.04.2015 Descarcare
alte CONCURS REFERENT SUPERIOR 26.03.2015 Descarcare
alte HCL nr.27 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul de modernizare DC5B 01.10.2014 Descarcare
alte HCL nr. 26 privind aprobarea instrumentarii proiectului de investitii,, Modernizare DC5B 01.10.2014 Descarcare
alte HCL nr. 25 privind infiintarea comisiei de avizare a adunarilor publice 01.10.2014 Descarcare
alte HCL nr.24 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014 01.10.2014 Descarcare
alte Statutul Comunei Bulzestii de Sus 03.09.2014 Descarcare
alte REZULTAT CONCURS MUNCITOR CALIFICAT, TREAPTA I 03.09.2014 Descarcare
alte ANUNT CONCURS MUNCITOR CALIFICAT 17.07.2014 Descarcare
alte convocarea adunarii fostilor proprietari deposedati de teren de regimul comunist 18.06.2014 Descarcare
alte HCL nr. 15/2014 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2014 30.05.2014 Descarcare
alte HCL nr.52 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2014 30.05.2014 Descarcare
alte HCL nr.16/2013 privind aprobarea modificarii art.9 din HCLnr 11/2013 30.05.2014 Descarcare
alte HCL nr.11/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2013 30.05.2014 Descarcare
alte CONCURS 02.04.2014 Descarcare
alte HCL 28.02.2014 04.03.2014 Descarcare
declaratii Plan de achizitii publice 2014 04.03.2014 Descarcare

Afaceri Locale

Ghidul Primariilor

Comanda GRATUIT editia tiparita Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management Sistem. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.