Localitate: Belint

Judet: Timis

Ţara: Romania

Cod postal: 307045

Telefon: 0256-327165, 327126

Fax: 0256-327165

Url: http://www.belint.ro


Persoane din institutie:

Primar: Laza Gheorghe Florin
Viceprimar: Tîrziu Ionel
Secretar: Moise Mihaela
Contabil: Vasi Rodica

Suprafata: 5094 ha

Intravilan: 373 ha

Extravilan: 4098 ha

Populatie: 3059

Gospodarii: 1047

Nr. locuinte: 1128

Nr. gradinite: 4

Nr. scoli: 3

Numele localitatilor aflate in administratie:

Belinţ, Babsa, Gruni, Chizătău

Asezarea geografica:

Situata la est de centrul relativ al judeţului Timiş, pe DN 6, localitatea Belinţ, reşedinţa comunei cu acelaşi nume, se află la o distanţă de 45,5 km de Municipiul Timişoara si 14,5 km de Municipiul Lugoj, oraşul cel mai apropiat. Comuna Belinţ se întinde pe o suprafaţă de 6283 ha, din care 5670 ha reprezintă terenul agricol. În componenţa administrativă a comunei se regăsesc localităţile Belinţ, Babsa, Chizătău şi Gruni. Relieful este reprezentat pe cca o treime din teritoriul comunei de o zonă deluroasă, parte a Dealurilor Lipovei, situată la nord de Râul Bega şi la est-sud-est de localitatea Gruni, cu o altitudine de 180-150 m, înclinarea generalaă manifestându-se de la nord-nord-est spre sud-sud-vest, şi de o zonă de câmpie, parte a Câmpiei golf a Timişului, în partea sudică a arealului, sub forma unei prispe aluvio-proluviale situată între Dealurile Lipovei şi malul drept al Timişului, cu altitudini cuprinse între 105-110 m în proximitatea localităţii Chizatau şi 111-140 m în zona Gruni-Babsa şi, ca un al treilea element, luncile Timişului şi Begăi. Cursurile principale de apă sunt reprezentate de râurile Timiş si Bega, iar pârâurile Minis, Hisias, Glavita, precum şi canalul de alimentare Timiş- Bega, întregesc reţeaua hidrografică. De menţionat faptul că Bega, Minisul şi Hisiasul colectează şi apele văilor de eroziune şi ale elementelor torenţiale din zona colinară, care au ca trăsătură comuna fluctuaţiile mari de debit, maxime înregistrându-se mai ales pe seama precipitaţiilor de primăvară şi de la începutul verii. Actualul aspect hidrografic este rezultatul unor importante lucrări hidro ameliorative şi hidrotehnice, începute din anul 1728, care au avut ca rezultat, printre altele, canalizarea Begăi şi îndiguirea albiei minore a Timişului.

Activitati specifice zonei:

Legumicultură
Cultură mare
Creşterea animalelor

Activitati economice principale:

Vânzări utilaje agricole
Fabrică de sucuri naturale şi ape minerale
Produse de morărit şi panificaţie
Prelucrarea material lemnos
Staţie sortare balast
Staţie PECO
Construcţii metalice
Tâmplărie PVC

Obiective turistice:

În curs de construcţie un motel şi pensiune turistica
Case memoriale:
Localitatea Belinţ: Casa memoriala Gherasim Sârbu, Casa memoriala Damaschin Caraba
Localitatea Chizătău: Casa memoriala a Sepetenilor, Casa memoriala a Răduleştilor
Menţionăm că toate aceste case şi-au păstrat structura originală.
Muzee :
- Muzeul de Istorie al Şcolii Belinţ;
- Muzeul Mineralogic al Banatului de câmpie din localitatea Belinţ;
Obiective Naturale:
- Încadrarea geografică a comunei noastre face ca pe teritoriul nostru administrativ să fie două râuri mari ( Bega şi Timişul ) care trec prin marginea a două din sate ( Chizătău şi Gruni ) şi în imediata apropiere a celorlalte două sate ( Belinţ şi Babsa ). Astfel în trei din sate s-au format plaje pentru petrecerea timpului liber vara, iar pe cursul râurilor dintre sate relieful şi vegetaţia permiţând practicarea pescuitului sportiv.
- Totodata amintim la acest capitol şi doi copaci vechi datând din sec XIX-lea, aflaţi în curtea Şcolii Belinţ
Obiective istorice:
- În fiecare din localităţile aparţinătoare au fost construite monumente ale eroilor căzuţi la datorie pentru apărarea patriei atât în primul război mondial cât şi în cel de-al doilea.
- De asemena amintim şi trei obiective cuprinse în lista monumentelor istorice ale judeţului Timiş respectiv:  
Biserica "Învierea Domnului” sat BELINŢ;
Biserica "Naşterea Maicii Domnului” sat CHIZĂTĂU;
Casă în sat CHIZĂTĂU.

Evenimente locale:

Zilele Belinţene - Hramul Bisericii (Ruga Bănăţeană)

Facilitati oferite investitorilor:

Teren pentru investitorii care vor să desfăşoare activităţi de orice fel pe raza comunei noastre
Există apă, gaz şi drumuri de acces, telefonie
Forţă de muncă
Turism

Proiecte de investitii:

Modernizare drumuri şi străzi
Reţea canalizare
Modernizare Centru Civic
Santuri şi podeţe comunale

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune
buget_finante Publicatie casatorie(Boabes Darius-Jucu Adina Mirabela) 2015-09-17 14:33:42 Active Descarcare
buget_finante Publicatie casatorie(Boabes Darius-Jucu Adina Mirabela) 2015-09-17 14:33:40 Active Descarcare
buget_finante Publicatie casatorie(Boabes Darius-Jucu Adina Mirabela) 2015-09-17 14:33:38 Active Descarcare
alte Publicatie casatorie (Gorovei Mihai - Gherga Crina ) 2015-09-17 09:56:12 Active Descarcare
declaratii Declaratie de avere 2015-07-02 14:22:13 Active Descarcare
declaratii Declaratie de avere 2015-07-02 14:20:04 Active Descarcare
declaratii Declaratie de avere 2015-07-02 14:19:16 Active Descarcare
declaratii Declaratie de avere 2015-07-02 14:18:35 Active Descarcare
declaratii Declaratii de avere 2015-07-02 14:17:35 Active Descarcare
declaratii Declaratii de avere 2015-07-02 14:16:12 Active Descarcare
declaratii Declaratii de avere 2015-06-24 11:04:03 Active Descarcare
declaratii Declaratie de avere 2015-06-24 10:59:44 Active Descarcare
declaratii Declaratii de avere 2015-06-22 14:22:23 Active Descarcare
declaratii Declaratii de avere 2015-06-22 14:21:19 Active Descarcare
declaratii Declaratii de avere 2015-06-22 14:15:29 Active Descarcare
alte Proces verbal de comunicare 2015-01-28 15:36:58 Active Descarcare
alte Bugetul activitatilor din venituri proprii 2014-03-11 15:52:16 Active Descarcare
alte Bilant la 31.12.2013 2014-03-11 15:51:37 Active Descarcare
alte Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli 2014-03-11 15:51:08 Active Descarcare
alte Plan de evacuare 2014-02-13 12:43:00 Active Descarcare