Localitate: Beclean

Judet: Brasov

Ţara: Romania

Cod postal: 507010

Telefon: 0268-518668

Fax: 0268-518668

Url: http://comunabeclean.ro


Persoane din institutie:

Primar: Motrescu Vasile Claudiu
Viceprimar: Trâmbiţas Anca Maria
Secretar: Marinescu Elena
Contabil: Băluț Camelia

Suprafata: 7284 ha

Intravilan: 214,60 ha

Extravilan: 7159,4 ha

Populatie: 2309

Gospodarii: 885

Nr. locuinte: 923

Nr. gradinite: 2

Nr. scoli: 2

Numele localitatilor aflate in administratie:

Beclean, Hurez, Boholţ, Luţa, Calbor

Asezarea geografica:

Comuna Beclean este situată în centrul județului Brașov, în extremitatea SE a Țării Făgărașului. Teritoriul administrativ al comunei se întinde de la munții Perșani, în partea de nord și est, până la munții Făgăraș, în partea de sud, cu o largă deschidere spre depresiunea Făgărașului în partea de vest.

Activitati specifice zonei:

Exploatarea pământului
Cultivarea cartofului prin asociaţii şi societăţi agricole
Morărit şi panificaţie
Comerţ cu amănuntul
Firme de construcţii
Zootehnie
Luciu apă pentru pescuit

Obiective turistice:

Biserica Ortodoxă "ADORMIREA MAICII DOMNULUI" din Beclean, (1804), stil Bizantin, cu cruce de piatră din sec. XVIII, monument istoric, de asemenea, picturile în frescă (1808-1811) din incinta Bisericii.
Biserica ortodoxă "Sfinții Arhangheli", Calbor - sec XVIII
Biserica ortodoxă "Sfântul Nicolae", Calbor - 1802
Manastirea "Făget", cu hramul "Nașterea Maicii Domnului", construită în 1994, pe locul fostei Mănăstiri Ortodoxe distruse de generalul Bucow în 1762
Biserica Ortodoxă Boholt - 1881, și Biserica Greco-Catolică Boholt - 1876
Crucea din lemn de stejar, salvată după distrugerea Mănăstirii vechi, din tinda Bisericii Ortodoxe
Necropola tumulară din epoca romană - Calbor, sec II D CH
Arhitectura rurală tradițională
Dealuri împădurite
Școala veche din Beclean, construită în anul 1875, dar înființată ca instituție în anul 1857, la solicitarea lui Andrei Șaguna
Lacul de acumulare pe râul Olt, cu baraj la Dridif
Lacurile "Casa Pescarului", lunca Oltului
Salba de lacuri "Fântânița Craisei", loc de agrement și pescuit sportiv

Facilitati oferite investitorilor:

Suprafeţe teren pentru investitori în agricultură şi zootehnie
Suprafeţe de teren pentru exploatare tip balastieră
Se oferă şi facilităţi pentru investitori în industrie
Construcţii de locuinţe, hoteluri, restaurante, etc.

Proiecte de investitii:

Alimentare cu apă în Calbor şi Boholţ
Canalizare Beclean, Hurez, Luţa
Reabilitare alimentare cu apă Hurez şi Beclean

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune