Localitate: Asau

Judet: Bacau

Ţara: Romania

Cod postal: 607020

Telefon: 0234-386338, 386380

Fax: 0234-386338, 386380

Url: http://www.comunaasau.ro


Persoane din institutie:

Primar: Rădulescu Constantin
Viceprimar: Budacă Emilian
Secretar: Grigoriţă Sorina
Contabil: Dârlău Pavel

Suprafata: 30745 ha

Intravilan: 497 ha

Extravilan: 30248 ha

Populatie: 6698

Gospodarii: 2416

Nr. locuinte: 2344

Nr. gradinite: 7

Nr. scoli: 6

Numele localitatilor aflate in administratie:

Asău, Lunca Asău, Apa Asău, Păltiniş, Straja, Ciobănuş

Asezarea geografica:

În partea de nord a judeţului la confluenţa pârâului Asău cu râul Trotuş
Coordonate geografice: 47,5° latitudine nordică şi 25,26° longitudine estică.
Altitudinea de 560 m care pe ansamblu a întregului relief este cuprinsă 551 m şi 1533 m. 
Relieful este muntos
Hidrografia:
Comuna este străbătută de:
- Râul Trotuş traversează satele:
- Ciobănuş 
- Straja 
- Asău
- Lunca Asău
- Pârâul Apa Asău - traverseaza satele:
- Paltiniş
- Apa Asău
- Asău
- Pârâul Ciobanuş - traversează o mică zonă din satul Ciobănuş
Geologia zonei
Din punct de vedere gemorfologic, comuna Asău se dezvoltă pe depozitele de vastă tertiara şi sarmatiana. Astfel în Munţii Tarcăului predomină solurile brune eumezobazice pe culmile joase iar la peste 1600 m soluri brune podzolice. 
Fauna şi flora
La altitudine de peste 1000 m, se găsesc păşuni bogate, numai bune pentru hrana animalelor sălbatice, cât şi pentru turmele de oi.
Flora montana este alcătuita din coada vulpii, tremuratoarea, merişor, timoftica, cimbrişorul de munte, curpenul de munte, păpădia, motoceii etc.
Cele mai răspândite animale sălbatice ierbivore sunt: cerbii carpatini, mistreţul, vidra, iepurele, jderul, lupul, veveriţa, iar animale rare sunt: râşii, viezurii, pisicile sălbatice, bursucii.
Dintre reptile menţionăm: şarpele, şopârla, salamandra, broasca etc.
În apele Trotuşului, Ciobănuşului şi Asăului trăiesc păstrăvi de munte, cleni, lipani, mrene, beldite şi altele.
Distanţa faţă de oraşele apropiate
- 63 km de oraşul Bacău;
- 25 km de oraşul Târgu Ocna;
- 6 km de oraşul Comaneşti
Repere istorice
Primul document care atestă denumirea localităţii Asău îl găsim la data de 16 decembrie 1442 pe timpul Domnitorului Ştefan al Ţării Moldovei şi Voievodului Ilie.; 
​Monografia comunei Asău ed. 1996, scrisă de pr. Ghe. Albu, pagina 44

Activitati specifice zonei:

Creşterea animalelor
Tăierea şi rindeluirea lemnului
Comerţ

Activitati economice principale:

Domeniile principale de activitate specifice comunei Asău sunt creşterea animalelor ( agricultură), Tăierea şi rindeluirea lemnului (industria ) şi comerţul.
Prima este materializata prin "Asociaţiei crescătorilor de animale - Valea Asăului" şi prelucrea laptelui din zonă la o unitate în satul Asău realizată prin SAPARD.
Tăierea şi rindeluirea lemnului este realizată de existenţa a 12 gatere şi banzice aflate în cele 6 sate ale comunei.
Comerţul este reprezentat prin Târgul săptămânal ( se ţine în ziua de vineri) unde locuitorii comunei noastre împreună cu cei din vecinătate au ocazia de a-şi comercializa produsele proprii animaliere. La nivel de comună, există, de asemenea, 60 unităţi comerciale sub formă de magazine.

Obiective turistice:

Turism montan:
Valea Asăului, face legatura cu barajul hirocentralei de la Bicaz, respectiv comuna Tarcău, judeţul Neamţ, se remarcă prin peisajul natural de păduri de răşinoase, foioase, pescuit şi vânatoare. 
Locuri de cazare pe traseu la privaţi şi cantaoane silvice
Valea Ciobănuşului, face legatura cu staţiunea Tuşnad, respectiv comuna Sânmartin, judeţul Harghita, se remarcă prin peisajul natural de păduri de răşinoase, foioase, pescuit şi vânătoare. 
În punctul Cărunta s-a amenajat un frumos bazin piscicol populat cu peşte (păstrăv) şi o microhidrocentrala care alimentează toată zona cu energie electrică. 
Locuri de cazare pe traseu la privaţi şi cantaoane silvice 
Lac Simbeteanu, se află pe izlazul comunei Asău la o distanţă de 3 km de satul Asău, este un lac natural fiind amenajat pentru pescuit şi agrement.
Turismul religios:
Biserica Ortodoxa - Sat Asău
Mănăstirea pe stil vechi - Sat Apa Asău
Turism urban:
Moara Mazilas - Sat Asău
Rezervaţie de pin roşu (zona sat Straja - sat Lunca Asău)
Monument istoric al veteranilor de război din 1877, 1914-1918 construit în 1937
Traseu turistic Asău-Apa Asau-Ardeluta cu posibilitatea ieşirii la Bicaz judeţul Neamţ
Traseu turistic Asău-Ciobănuş-Offa cu iesire la Sânmartin-Tuşnad judeţul Harghita
Agroturism, vânatoare şi pescuit pe valea Asăului şi Ciobănuşului

Evenimente locale:

Ziua comunei - 16 decembrie
Vinerea - târg săptămânal

Facilitati oferite investitorilor:

Facilităţi la plata impozitelor pe clădiri şi terenurilor pentru acei investitori care crează locuri de muncă atât în comerţ, servicii şi producţie

Proiecte de investitii:

Proiecte de investiţii incuse în strategia de dezvoltare 2014-2020
Reactualizare - strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a comunei Asău
Reactualizare PUG comunal
Implementarea programului eco- Valea Muntelui ( procurare pubele )
Finalizare pod Agastin
Finalizare pod Mazilu
Finalizare pod Bobiceni
Finalizare pod Asău-Gara Asău, punte pietonală Straja, punte pietonala Lunca Asău
Amenajare stadion Asău
Construcţie "cămin cultural” sat Apa Asău
Construcţie sala sport scoala generală clasele I-VIII Asău
Construire sediu primărie
Înfiinţare distribuţie gaze în satele : Lunca Asău- Asău- Straja- Ciobănuş
Modernizare drum comunal DC 146 km 6 +000 - km 16 ,000 comuna Asău, judeţul Bacău
Lucrări de construire a infrastructurii de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor pe pârâul Ciungi( GAL)
Refacere drumuri săteşti ( uliţe ) 35 km
Lucrări de reparaţii-refacere drumuri săteşti ( uliţe ) cu ieşire la izlaz
Refacere pod Bartea ( Mateeni)
Refacere pod Nogea
Refacere drum local, partea dreapta şi stângă a Râului Trotuş. În punctul pod de fier şi releu tv, sat Ciobănuş
Refacere drum local, partea dreapta a Râului Trotuş. În punctul Burlacu sat Ciobănuş
Extindere reţea alimentare cu apă localitatea Asău, comuna Asău, judeţul Bacău, canalizare şi staţie de epurare în localitatea Asău, comuna Asău, judeţul Bacău, modernizare drum sătesc în localitatea Asău, comuna Asău, judeţul Bacău, modernizare drum comunal în comuna Asău, judeţul Bacău, reabilitatre clădire pentru Înfiinţare centru de asistenţă dupa program şcolar în localitatea Asău, comuna Asău, judeţul Bacău, amenajare Spaţiu pentru desfăşurarea anuală a festivalului de datini obiceiuri moştenite din stramoşi şi dotarea asociaţiei Bradul Asău
Refacere pod Zimbru
Refacere pod halta Ciobănuş
Amenajare târg, piaţă agroindustriala şi reabilitare drum de acces târg
Amenajare drum comunal Ciobănuş Offa - 20 km​  

Amenajarea centrului civic al comunei Asău şi renovare monument
Amenajare spaţiu de joacă pentru copii în satele: Asău, Apa Asău
Introducere apă potabilă şi canalizare în satele - Păltiniş-Apa Asău
Reparaţii curente casa medicului şi dispensar refacere gard
Amenajare albie pârâu Asău, Ciobănuş şi afluienţii acestuia
Extindere pod în punctul Nogea - DJ 146 
Refacere drum comunal DC 146 km 0+000 - km 6+000 - astfalt-gabioane
Refacere drum distrus în urma inundaţiilor din 24-25 mai 2012-Chinet
Lucrări de întreţinere şi amenajare păşuni comunale şi împădurire a zonelor cu alunecări de teren
Întocmire documentaţii cadastrale pentru toate bunurile imobile din domeniul public şi privat
Achiziţie auto-basculantă (dezepezire prevăzută cu plug, dispozitiv împrăştiat sare etc.)
Achiziţie microbuze şcolare - 2 bucăţi.
Amenajare teren sport sat Apa Asău-Bartea 
Lucrări de construire a infrastructurii de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor pe pârâul Chinet, sat Asău;
Lucrări de construire a infrastructurii de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor pe pârâul Nogea, sat Apa Asău.
Lucrări de construire a infrastructurii de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor pe pârâul Soci, sat Apa Asău.
Lucrări de construire a infrastructurii de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor pe pârâul Bartea, sat Apa Asău
Lucrări de construire a infrastructurii de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor pe pârâul Gloduri, sat Straja.
Lucrări de construire a infrastructurii de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor pe pârâul Prisăcii, sat straja.
Lucrari de construire a infrastructurii de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor pe pârâul Bânţului, sat Lunca Asău.
Reabilitare – lucrări de instalaţii electrice - microhidrocentrală pe Râul Trotuş, în satul Ciobănuş.
​Proiect de eficientizare energetică prin reabilitarea iluminatului public.

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune