Localitate: Aricestii Zeletin

Judet: Prahova

Ţara: Romania

Cod postal: 107030

Telefon: 0244-418145, 418073

Fax: 0244-418073


Persoane din institutie: Primar: Roşu Florin Daniel
Viceprimar: Vasile Florea
Secretar: Dănesc Constantin Marius
Contabil: Marin Elena

Suprafata: 2086 ha

Intravilan: 414 ha

Extravilan: 1672 ha

Populatie: 1400

Gospodarii: 698

Nr. locuinte: 698

Numele localitatilor aflate in administratie: Ariceştii-Zeletin, Albinari

Asezarea geografica:

În NE Jud. Prahova
În zona colinară
Greu accesibil sat cu case dispersate - răspândite pe dealuri şi văi

Activitati specifice zonei:

Pomicultură
Creşterea vitelor
Extracţie petrol+sonde+sare nativă

Activitati economice principale:

Pomicultură-pruni, peri, meri, gutui
Creşterea vitelor-vaci, boi, oi, capre
Extracţie petrol
Nisip quarţos

Obiective turistice:

Sare nativă la suprafaţă
Păduri seculare
Nisip quarţos+depozite de marne
Zonă nepoluată
Bogat fond cinegetic

Evenimente locale:

Târg săptămânal

Facilitati oferite investitorilor:

Atmosferă nepoluată
Peisaje mirifice, păduri, livezi, păşuni
Mână de lucru ieftină
Ferme pomicole
Agroturism

Proiecte de investitii:

Reactivarea alimentării cu apă a reţelei de distribuţie existente
Ferme pomicole
Centre prelucrări fructe, rachiuri, sucuri naturale
Îmbunătăţirea infrastructurii pentru agroturism

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune