PRIMĂRIA MIROSLAVA

Miroslava

Tip: Comuna

Adresa: Constantin Langa, nr. 93 (Cod postal:707305), Miroslava, Jud. Iasi, Romania

  • 0232-295680
  • 0232-236860, 0332-424444
  • http://www.primariamiroslava.ro
  • http://www.viziteazamiroslava.ro

Cuvantul Primarului

Cuvantul Primarului:

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: Niţă Dan
Viceprimar: Bulbaşa Vasile
Secretar: Ursanu Ancuţa Lenuţa
Contabil: Gogan Simona- Alice

Suprafata: 8257 ha

Intravilan: 3041 ha

Extravilan: 5216 ha

Populatie: 17831

Gospodarii: 7503

Nr. locuinte: 7950

Nr. gradinite: 7

Nr. scoli: 4

Nr. licee: 1

Numele localitatilor aflate in administratie:

Balciu – atestat din anul 1446
Brătuleni – atestat din anul 1456
Ciurbeşti – atestat din anul 1503
Corneşti – atestat din anul 1613
Dancaş– atestat din anul 1820
Găureni – atestat din anul 1583
Horpaz – atestat din anul 1646
Miroslava – atestat din anul 1579
Proselnici- atestat din anul 1490
Uricani – atestat din anul 1456
Valea Adâncă– atestat din anul 1772
Valea Ursului – atestat din anul 1864
Voroveşti - atestat din anul 1456

Asezarea geografica:

Comuna Miroslava este situată în partea centrală a judeţului Iaşi, în nordul Podişului Bârladului, fiind plasată la limita sud- vestică a Municipiului Iaşi, la 47°08' latitudine nordică şi 27°29' longitudine estică.
Miroslava este situată la 30 km de Râul Prut (limita estică a judeţului), pe care se află frontiera Uniunii Europene și granița dintre România și Republica Moldova. Față de limita vestică a județului, comuna Miroslava se află la 40 km faţă de limita vestică, 25 km față de limita sudică.
Comuna Miroslava (reşedinţa de comună) este situată la o distanţă de aproximativ 7 km de Gara Iaşi. Accesul feroviar poate fi asigurat, de asemenea, şi prin intermediul Gării Leţcani, situată la o distanţă de aproximativ 14 km de satul Miroslava. 
În ceea ce priveşte accesul prin intermediul căilor aeriene, comuna Miroslava se află la o distanţă de circa 15 km de Aeroportul Internaţional Iaşi. 
Teritoriul comunei Miroslava se învecinează: 
- în partea de nord - est: Municipiul Iaşi 
- în partea de nord: Comunele Valea Lupului şi Rediu 
- în partea de nord - vest: Comuna Leţcani
- în partea de vest: Comuna Horleşti
- în partea de sud - vest: Comuna Voineşti 
- în partea de sud: Comuna Mogoşeşti 
- în partea de sud - est: Comuna Ciurea 
Principalele căi de acces din localitate sunt: 
- DN 28 (E 583) Iaşi - Roman
- Centura ocolitoare a Municipiului Iaşi 
- DJ 248 A Iaşi - Negreşti 
- DJ 248 Iaşi - Scânteia 
​- DC 27, DC 28, DC 39, DC 87

Activitati specifice zonei:

Condiţiile fizice, tradiţia locală, preocupările prezente şi tendinţele concrete de revigorare functională fac din Miroslava un teritoriu cu o agricultură productivă aflată în continuă creştere, înglobând ferme viticole şi pomicole, centre de cercetare, micro- ferme de producţie vegetală şi animală, învaţământ de specialitate

Activitati economice principale:

Industrie 
Miroslava are un potențial industrial deosebit. Există fabrici cunoscute în România și în străinătate precum Delphi, Viarom, National Paints, Tess Conex, de asemenea Primăria Miroslava a înfiinţat un Parc Industrial în care să își poată desfășura activitatea și alte firme importante. 
Parcul Industrial Miroslava, va fi construit pe o suprafaţă de 46,77 ha şi va avea o valoare totală de investiţie de 4307.413 mii de euro. 
Realizarea parcului implică construcţia unei reţele de drumuri şi dotarea cu reţele edilitare, creându-se astfel condiţii pentru amplasarea de obiective cu scop de producţie. Reţeaua de drumuri va avea o lungime de aproximativ 7,3 km (incluzându-se aici şi modernizarea celor existente). Avându-se în vedere amplasarea Parcului Industrial Miroslava în apropierea căii ferate, la solicitarea investitorilor poate fi realizat accesul şi pe calea ferată. 
Realizarea Parcului Industrial Miroslava conduce la crearea de condiţii pentru realizarea următoarelor obiective: 
- Fabrici de lacuri, vopsele 
- Fabrici de producţie în industria textilă 
- Spaţii de producţie pentru industria auto 
- Fabrici de producere/asamblare echipamente, utilaje 
- Unităţi de producţie de materiale de construcţii (polistiren, caramidă) 
- Fabrici pentru industria alimentară 
- Spaţii pentru depozitare 
- Staţii de alimentare cu combustibil 
- Spaţii pentru curierat 
Vor fi asigurate de asemenea spaţii pentru birouri, comerţ, pentru servicii de cazare şi pentru producerea de energie. 
Agricultură 
Miroslava are o tradiție agricolă importantă. De altfel, prima școală de agricultură din România a luat ființă la Miroslava în 1831. De altfel, în anul 2014 şi 2015, cel mai mare târg agricol din zona Moldovei, ”AGRALIM’’ a avut loc pe teritoriul comunei. În Miroslava principalele culturi agricole sunt: grâu, secară, porumb, floarea soarelui, cartofi și legume. Pe de altă parte, comuna Miroslava este cunoscută în domeniul viticulturii și pentru vinul de Uricani. Viticultura este și ea o componentă importantă a Miroslavei. 
Liceul Tehnologic Agricol "Mihail Kogalniceanu" Miroslava îsi află începutul în Institutul de Educaţie pentru Fiii de Nobili deschis la Miroslava la 24 octombrie 1831, în palatul marelui boier moldovean, Vasile Beldiman, situat pe un "deal romantic", aşa cum îl prezintă în cartea sa, "Tainele inimii", unul dintre elevii primei promoţii, Mihail Kogalniceanu. 
În prezent liceul Tehnologic Agricol “ Mihail Kogalniceanu” Miroslava este o instituţie de învăţământ care oferă pregătire în domeniul agricol. 
Trebuie menționat că pe teritoriul Comunei noastre există: 
- Pepiniere pomicole şi viticole 
- Crescătorie ovine, fazani 
- Fermă piscicolă 
- Pepiniera dendrofloricolă 
- Expoziţie floricolă 
Firmele reprezentative: 
SC Metro Cash&Carry SRL
SC Elvila SA
SC Delphi Diesel Systems România SRL
SC Europartener SRL
SC Sky Group SA
SC Mobili Brianza SRL
SC Petro Group SRL
SC Dedeman SA
SC Viarom Construct SA
SC Farmexim SA
Tess Conex SA
SC Arabesque SRL
SC Avi-Top SA
SC Misavan Trading SRL
SC National Paints Factoeies Company SA, etc.
Menționăm că există și alte firme binecunoscute în mediul de afaceri din România care își desfășoară activitatea pe teritoriul Comunei Miroslava.​

Obiective turistice:

Punerea în valoare a potențialului turistic deosebit a făcut necesară realizarea la Miroslava a unui Centru de Promovare Turistică.
În casa ”Sturza” din curtea Grupului Școlar Agricol Miroslava, funcționează și ”Muzeul Etnografic al Agriculturii din Moldova”. Acesta a fost vizitat de-a lungul timpului de numeroase personalități printre care Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe din România.
La Miroslava sunt două rezervații naturale:
Rezervaţia floricolă Valea lui David
Pădurea seculară Valea Ursului – Uricani
Pe teritoriul comunei Miroslava sunt trei lacuri: Ciurbeşti, Ezăreni și Cornești. În proximitatea lor sunt realizate spaţii de cazare care permit petrecerea timpului liber în orice anotimp. La Ezăreni există și o bază nautică
În ceea ce privește cele mai importante monumente istorice enumerăm
Situl arheologic Bulgărie de la Miroslava
Casa Sturza – Muzeul etnografic al agriculturii Miroslava
Biserica “Naşterea Maicii Domnului” Miroslava
Biserica de lemn “Sfântul Gheorghe” Voroveşti
Biserica “Sfântul Nicolae” Ciurbeşti
Biserica “Sfinţii Voievozi” Proselnici
Biserica ”Buna Vestire” Cornești, zidită în anul 1833
Biserica “Sfântu Gheorghe” Găureni
Biserica “Acoperământul Maicii Domnului” Ezăreni
Biserica “Sfântul Nicolae” Brătuleni
Biserica “Sfântul Nicolae” Balciu
​Biserica “Adormirea Maicii Domnului” Uricani.

Evenimente locale:

Fiii satului Uricani - 15 august, "Asociaţia Culturală "Fiii Satului Uricani" îi adună într-o atmosferă de sărbătoare pe toţi oamenii de seamă ai satului, răspândiţi în toată ţara sau dincolo de graniţe.
Ziua eroilor - 13 mai, Program: Ziua eroilor se sărbătoreşte întotdeauna la ziua Înălţării Domnului unde elevii şcolii prezintă program artistic închinat eroilorneamului la mormântul eroului necunoscut ce se află în curtea bisericii din satul Miroslava 
Zilele satului Ciurbești - 24 iulie. Activități organizate cu această ocazie: Slujbaă la biserica satului, Lansare expoziție de pictură la Școala din Ciubești.
Zilele comunei Miroslava, în perioada 6-9 septembrie. Activități organizate cu această ocazie: campionat local de fotbal, vizitarea gratuită, cu ghid a Muzeului Etnografic al Agriculturii Moldovei, premierea cuplurilor care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie, acordarea titlurilor de cetățeni de onoare, Sărbătoarea Recoltei (expoziția cu vânzare a produselor agricole din producția proprie);
Zilele Turismului în Miroslava 6-9 septembrie
Hramul Bisericii Uricani - 15 august
Hramul Bisericii Corneşti - 25 martie
Hramul Bisericii Voroveşti - 23 aprilie
Hramul Bisericii Balciu şi Proselnici - 8 noiembrie
Hramul Bisericii Ciurbeşti, Valea Adâncă şi Brătuleni - 6 decembrie
Hramul Bisericii Găureni - 23 aprilie
Hramul Bisericii Ezăreni - 1 octombrie
Hramul Bisericii Horpaz - 26 octombrie
Hramul Bisericii Valea Ursului - 31 mai

Facilitati oferite investitorilor:

Reţea alimentare apă potabilă
Reţea colectare ape uzate
Reţea de energie electrică
Reţea de gaze naturale
Servicii de salubritate
Drumuri modernizate
Acces la DN 28 (E 583) Iaşi - Roman; Centura ocolitoare a Municipiului Iaşi; DJ 248 A Iaşi - Negreşti; DJ 248 Iaşi - Scânteia; DC 27, DC 28, DC 39, DC 87 
Telecomunicaţii, IT, fibră optică.
Miroslava se învecinează cu Municipiul Iaşi, făcând parte din zona metropolitană
Poziționarea favorabilă, infrastructura și deschiderea Primăriei către investitori a făcut
posibilă atragerea unor firme importante
La Miroslava există condiții excelente pentru investiții, existând infrastructură, posibilități de
concesionare terenuri în zona comercială și industrială, forță de muncă bine calificată,
oportunități de afaceri asemănătoare Iașului, impozite și taxe reduse la nivel rural, concepții noi și
deschidere către marile investiții
În zona comercială şi industrială sunt amplasate şi S.C. Delphi Diesel Systems România,
S.C. Dedeman S.A., S.C. Arabesque S.A., S.C. Viarom Construct S.A., S.C. Farmexim S.A.,
S.C. Glasveia S.R.L.
Menționăm și alte firme binecunoscute în mediul de afaceri din România și care își desfășoară
activitatea pe teritoriul comunei Miroslava.
Oportunități:
Dezvoltarea economică sustenabilă a zonei poate determina reîntoarcerea populaţiei plecată la muncă în străinătate 
Existenţa unor obiective cultural-istorice care pot fi valorificate din punct de vedere turistic 
Amplasarea comunei în Zona Metropolitană Iaşi, la o distanţă mică faţă de Municipiul Iaşi 
Construirea unui Parc Industrial poate atrage un număr mare de investitori
Apartenenţa la Zona Metropolitană Iaşi
Existenţa programelor guvernamentale de susţinere a unor investiţii în domeniul reabilitării şi extinderii reţelelor de apă, canalizare şi epurare a apelor uzate 
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii rutiere prin intermediul finanţărilor europene nerambursabile 
Posibilitatea dezvoltării de parteneriate între instituţiile educaţionale din comună şi alte unităţi din ţară şi străinătate 
Accesarea fondurilor europene pentru înfiinţarea, reabilitarea şi dotarea corespunzătoare a structurilor sanitare 
Montarea camerelor de supraveghere video în zonele cu infracţionalitate ridicată
Realizarea de împăduriri/perdele forestiere
Dezvoltarea de parteneriate în vederea protecţiei mediului.

Proiecte de investitii:

Extindere reţele alimentare cu apă potabilă în comună:
1. Extindere sistem de alimentare cu apă în localitatea Ciurbeşti, Comuna Miroslava,
Judeţul Iaşi (realizat);
2. Extindere reţea alimentare cu apă şi canalizare în Localitatea Balciu, Comuna
Miroslava, Judeţul Iaşi (realizat)
3. Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă în Localităţile Valea Adîncă,
Horpaz, Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi (realizat);
4. Extindere sistem de alimentare cu apa potabila în satele Corneşti şi Proselnici, Comuna
Miroslva, Judeţul Iaşi (realizat);
5. Extindere sistem de alimentare cu apa potabilă în sat Dancaş, Comuna Miroslava, Judeţul
Iaşi (realizat);
6. Extindere reţea de alimentare cu apă pe prelungire de străzi în Comuna Miroslava, Judeţul
Iaşi (realizat);
7. Extindere sistem de alimentare cu apă în Localitatile Vorovesti şi Brătuleni,
Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi (realizat);
8. Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă în Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi
(realizat).
Extindere reţele canalizare, stații de epurare:
1. Extindere reţea canalizare în Localitatea Miroslava, Comuna Miroslava, Judeţul
Iaşi (în curs);
2. Extindere retea de canalizare în localitatea Miroslava Ob3+ 4, Comuna Miroslava,
Judeţul Iaşi (în curs);
3. Extindere infrastructură de apă uzată în localităţile Găureni, Uricani, Brătuleni,
Voroveşti, Valea Ursului şi Ciurbeşti din Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi (în derulare, faza
procedură de achiziţie) ;
4. Înfiinţare reţea de colectare ape uzate în satele Proselnici, Corneşti şi Dancaş,
Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi (s-a semnat contractul de finanţare MDRAPFE – PNDL II);
5. Extindere reţea de colectare ape uzate în satele Valea Ursului, Vorovești, Brătuleni,
Miroslava, Uricani, Ciurbești și Găureni, Comuna Miroslava, Județul Iași (aprobat deMDRAPFE – PNDL II lipsă resurse financiare) ;
Extindere sistem alimentare cu energie electrică în tot intravilanul comunei:
1. Extindere reţele electrice în Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi (în curs);
2. Centrala Fotovoltaică. Producerea energiei electrice din conversia energiei solare în
energie electric (realizat);
3. Extindere retele electrice şi reţea de iluminat public în Localitatea Proselnici,
Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi (realizat);
4. Extindere reţele electrice de iluminat public în Localitatea Voroveşti, Comuna
Miroslava, Judeţul Iaşi (realizat);
5. Program de îmbunătăţire a eficienţei energetice în Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi
(realizat);
6. Optimizare şi soluţii de eficienţă energetică SIP în Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi
(în curs);
7. Program de semforizare a intersecţiilor în Comuna Miroslava ( V. Adîncă, Horpaz şi
Miroslava) (realizat);
8. Extindere retele electrice si retea de iluminat public strada Viilor, Sat Miroslava (în curs);
9. Înfiinţare sistem camere de luate -vedere în Comuna Miroslava (în curs);
10. Modernizare iluminat stradal în Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi (aprobat de
MDRAPFE – PNDL II lipsă resurse financiare) .
Asfaltare drumuri comunale:
1. Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în Comuna Miroslava,
Judeţul Iaşi (realizat);
2. Modernizare drumuri străzi şi drumuri locale în satele din Comuna Miroslava,
Judeţul Iaşi (în curs);
3. Modernizare drum comunal DC28 în Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi
(realizat);
4. Modernizare drumuri de interes local în Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi (în derulare) ;
5. Modernizare drumuri de acces agricol în Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi (depus şi
aprobat, urmează semnarea contractului de finanţare în 2018);
6. Modernizare drumuri de exploataţie agricolă în Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi
(realizat);
7. Modernizare străzi şi drumuri locale în satele din Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi
(aprobat de MDRAPFE – PNDL II lipsă resurse financiare).
Zonă comercială şi industrială:
1. Parc Industrial în Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi (realizat);
2. Înfiinţarea incubatorului de afaceri „MIROSLAVA START-UP” (se află în faza de
elaborare proiect – Axa 2.1 - POR) .
Dezvoltarea invatamantului, culturii si patrimoniului
1. Centru de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc ( 8-15), Localitate
Corneşti, Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi (realizat);
2. Modernizare şi reabilitare corpuri de clădire “Şcoala Mică“ şi “Şcoala Mare” din
cadrul “Grupului Şcolar Agricol Mihail Kogalniceanu“, Sat Miroslava, Comuna Miroslava,
Judeţul Iaşi (în faza procedură de implementare) ;
3. Restaurarea şi consolidarea Palatului Sturdza în Localitatea Miroslava, Judeţul Iaşi
(se caută un program de finanţare europeană, în vederea depunerii proiectului);
4. Construire sală de sport în Sat Miroslava, Com. Miroslava (se află în faza de
depunere la POC-RO-MD);
5. Extindere sală de sport în Localitatea Miroslava (se află în faza de depunere la Axa
10.1, POR);
6. Extindere şi modernizare Şcoala Gimnazială „Colonel Constantin Langa” Miroslava,
Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi (s-a semnat contractul de finanţare
MDRAPFE – PNDL II);
7. Extindere grădiniţă şi construire creşă în cadrul Şcolii „Colonel Constantin Langa”
Miroslava, Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi (s-a semnat contractul de
finanţare MDRAPFE – PNDL II);
8. Modernizare şcoală primară, Localitatea Proselnici, Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi
(s-a semnat contractul de finanţare MDRAPFE – PNDL II) ;
9. Extindere şi modernizare şcoală primară, Localitatea Ciurbeşti, Comuna Miroslava,
Judeţul Iaşi (s-a semnat contractul de finanţare MDRAPFE – PNDL II) ;
10. Modernizare grădiniţă cu program normal, Localitatea Horpaz, Comuna Miroslava,
Judeţul Iaşi (s-a semnat contractul de finanţare MDRAPFE – PNDL II);
11. Modernizare bază sportivă în incinta Liceului Agricol „M. Kogălniceanu”
Miroslava, Judeţul Iaşi (aprobat de MDRAPFE – PNDL II lipsă resurse financiare);
12. Reabilitare, modernizare şi recompartimentare Şcoala Gimnazială “Miron
Barnovschi” Uricani, Localitatea Uricani, Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi (în derulare, faza
procedură de achiziţie);
13. Construire Cămin Cultural în Localitatea Miroslava, Comuna Miroslava, Judeţul
Iaşi (depus la C.N.I decembrie 2017) ;
14. Construire sală de sport în localitatea Uricani, Comuna Miroslava, Județul Iași (se
află în faza de depunere la Axa 10.1, POR);
15. Construire sală de sport în localitatea Corneşti, Comuna Miroslava, Județul Iași
(se află în faza de depunere la Axa 10.1, POR);
16. Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii
educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic în cadrul Liceului Tehnologic
Agricol “M. Kogălniceanu” din Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi (se află în faza de elaborare
proiect – Axa 10.1 - POR) .
Devoltarea turismului:
1. Centrul de informare Turistică în Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi (realizat);
2. Promovarea produselor turistice naturale şi antropice din Comuna Miroslava,
Judeţul Iaşi (realizat).
Îndrumare în domeniul ecologic:
1. Controlul integrat al poluării cu nutrienţi. Platformă ecologică (realizat);
2. Reconstrucţie ecologică prin împădurirea perimetrelor de ameliorare Bărca, Cruceru,
Horpaz, Uricani, Voroveşti- Recea, aparţinând Comunei Miroslava, Judeţul Iaşi (realizat).
PROIECT INTEGRAT:
1.Înfiinţare sistem de canalizare menajeră în Comuna Miroslava (realizat);
2.Alimentare cu apă potabilă în Comuna Miroslava (realizat);
3.Modernizare prin asfaltare DC 39, L = 1km (realizat);
4.Reabilitare clădire existentă pentru înfiintarea unui centru de zi pentru copii (realizat);
5.Dotare camin cultural Miroslava în Comuna Miroslava (realizat).
Dezvoltarea clădirii administrative:
1. Construire sediu primărie în Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi (aprobat de MDRAPFE –
PNDL II lipsă resurse financiare);
2. Achiziţie buldoexavator pentru Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi (s-a semnat contractul de
finanţare –AFIR – Ascociaţia GAL Stejarii Argintii).

Galerie foto

Locatia noastra

Afaceri Locale

Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management Sistem. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.