Localitate: Iasi

Judet: Iasi

Ţara: Romania

Telefon: 0723-666057, 0731-377900

Fax: 0232-269286


Firma Topo Art Cad are ca domeniu principal de lucru activităţi de inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea, în domeniile cadastrului, topografiei, geodeziei şi cartografiei.

Serviciile prestate de catre Topo Art Cad includ:
- documentaţii cadastrale privind înscrierea în Cartea Funciară a terenurilor şi apartamentelor;
- planuri de situaţie necesare obţinerii autorizaţiilor de construcţie şi certificatelor de urbanism;
- planuri topo necesare realizării PUG, PUD şi PUZ;
- ridicări topografice necesare reabilitării şi reamenajării de drumuri, reţele de apă, canal şi gaz;
- efectuarea de expertize judiciare şi extrajudiciare în domeniul topografiei, cadastrului şi geodeziei;
- distribuţia de aparatură de specialitate (staţii totale, GPS, accesorii);
- asigurarea service-ului la aparatura distribuită (SOKKIA, ALTUS);
- posibilitatea conectării la staţia de referinţă zonală Osoi;

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune