*QUANTIC SYSTEMS realizeaza testari in laborator si in situ, pe materiale folosite la realizarea  lucrarilor de constructii civile si industriale, drumuri si poduri , apa si canalizare .

Laboratorul este autorizat de catre Inspectia de stat in constructii ca Laborator de incercari grad II , şi poate executa determinări pentru următoarele profile :
 •   G.T.F. – geotehnica si teren de fundare             
 •  M.B.M. - materiale pentru betoane şi mortare (ciment, agregate,aditivi)
 •  D –drumuri
 •  B.BA.BP. - beton, beton armat, beton precomprimat
 •  V.N.C.E.C – incercari nedistructive
 •  E.P. –elemente de pavaj

*Obiectivul prioritar al strategiei laboratorului îl constituie “Satisfacerea Cerinţelor Clientului” si Îmbunătăţirea Calităţii serviciilor de încercare oferite clienţilor .
  * Politica de calitate a laboratorului reprezintă o componentă obligatorie a sistemului de management al calităţii prin documentarea şi implementarea unui sistem de calitate conform SR EN ISO/CEI 17025 : 2005 /AC:2007.
  * Laboratorul urmăreşte conformarea cu cadrul legislativ naţional şi internaţional , cu normativele şi directivele în vigoare, cu standardele specifice materialelor şi încercărilor declarate, precum şi cu reglementările interne. 
  * Încercările sunt efectuate conform procedurilor documentate stabilite şi cerinţelor clienţilor,neadmiţându-se abateri de la acestea si luandu-se măsuri pentru prevenirea non-calităţii, identificarea şi înregistrarea tuturor neconformităţilor referitoare la calitate şi realizarea acţiunilor corective şi preventive. 
  * Laboratorul este imparţial şi nu este supus nici unei presiuni de natură comercială, financiară sau de altă natură care poate influenţa decizia tehnică a personalului său şi concluziile rezultatelor cuprinse in rapoartele de încercare. *Dispune de dotare tehnica corespunzatoare la nivelul standardelor in vigoare pentru toate profilele autorizate, specialisti competenti cu experienta de peste 10 ani in activitatea de constructii. 
   *Întreg personalul implicat în activităţile de încercare este conştientizat de importanţa muncii lui, este autorizat, instruit şi motivat corespunzător cu munca prestată care influenţează calitatea serviciilor oferite clienţilor sau altor părţi interesate, cunoaşte şi implementează documentele sistemului calităţii în întreaga activitate. 

PORTOFOLIU LUCRARI SC QUANTIC SYSTEMS SRL - EFECTUARE TESTE DE LABORATOR

 

1. Client: LUDWIG PFEIFFER HOCH –UND TIEFBAU GmbH & CO. KG

 • -Lucrare :Reabilitare front captare ,reabilitare si extindere retea de apa potabila ,extindere retea de canalizare si statii de pompare apa uzata – localitatea RAMNICU SARAT - 2013
 • -Lucrare : Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in jud.Giurgiu, aglomerarea Mihailesti 2012-2013
 • -Lucrare :Reabilitare front captare ,reabilitare si extindere retea de apa potabila ,extindere retea de canalizare si statii de pompare apa uzata – localitatea Tandarei 2013-2014
 • -Lucrare : CL 5 – Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de canalizare in aglomerarea Pitesti, localitatile Pitesti partial si Maracineni 2014- 2015 - IN DESFASURARE
 • - CL7 : Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune ,retele de distributie si retele de canalizare in Aglomerarea Pitesti, localitatile Albota si Mosoaia – 2015 IN DESFASURARE

2. Client: SC SIMPRO CONS SRL

 • Lucrare: : Locuinta unifamiliala P+1E+M an 2013
 • Locuinta unifamiliala P+1E+M an 2014

3. Client: SC LUSS BUN SRL

 • Lucrare: Centru Social HOTARELE , Jud.Giurgiu an 2013

4. Client: SC LINDEC ROMANIA SRL

 • Lucrare: : Adora Urban Village Bragadiru -2013

5. Client: SC VLAMAR 4U SRL

 • Lucrare :Extinderea retelei de canalizare menajera pe strazile : Crisan , Morilor si Iazului , din Municipiul Targoviste ,Jud.Dambovita - 2013

6 Client: SC SANDCOMPANY SRL

 • Lucrare : Modernizare drumuri comunale si de interes local din Comuna Dumbrava , Jud.Prahova Strada 4 Bis. (An 2011)

7. Client : SC BOCSA MARM INTERNATIONAL SRL an 2011-2013

 • Lucrare : Platforme Parcare - R.K. Hale + Constructii Adapost Nou Mihailesti,Jud.Giurgiu

8. Client: SC Sav- Bog Trans SRL Com.Lunguletu, jud. Dambovita

 • Lucrare : Modernizare Drum Parc Ungureni In Comuna Corbii Mari,Jud.Dambovita an 2009

9. Client:  S.C. CONCEPT CONSTRUCT INVEST S.R.L.

 • Lucrare: . Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe,din zona amsamblului Brancovenesc Potlogi an 2011

10. Client: SC GLACIAL PROD SRL.

 • - Lucrare : Modernizare sistem rutier in loc.Popesti Leordeni , Jud .ILFOV 2011-2012
 •  
 • - Lucrare : Modernizare B-dul Victor Dumitresu , com. Dobroesti an 2013
 •  
 • -Lucrare: AEGIS ASHORE ROMANIA SITE ACTIVATION TEMPORARY INFRASTRUCTURE AND RELOCATABLE FACILITIS DEVESELU BASE,ROMANIA-Cuzineti si grinda perimetrala Welding, completare bazin motorina 10000 gallon -an 2013
 • -Lucrare : AEGIS ASHORE ROMANIA SITE ACTIVATION TEMPORARY INFRASTRUCTURE AND RELOCTABLE FACILITIES DEVESELU BASE ,ROMANIA Obiectiv :Drum Acces V.I.A. (umplutura balast sort 0-63 mm ) an 2013
 • -Lucrare : Amenajare Acces la Autostrada A2 ( Bucuresti – Constanta ), km 15+000, an 2012 -2015
 • - Lucrare: : “REBILITARE SISTEM RUTIER ” Loc.Babadag ,Jud.Tulcea. an 2013
 • - Lucrare : Modernizare strazi din intravilanul Comunei Grindu , Jud.Tulcea. an 2012
 • - Lucrare: Modernizarea spatiilor publice urbane strazile Victoriei ; I.H.Radulescu ; Mihai Bravu ; G. Cosbuc ; George Vernescu ; trotuare ; scuaruri ; zone pietonale si parcari aferente strazilor din zona Blocurilor A1 , A2 , A4 , 13 , 14 , 15 – Oras Macin , Jud.Tulcea. an 2012-2013
 • - Lucrare : “Reabilitare DC 24 – Neatarnarea –Sarighiol de Deal ,Jud.Tulcea”. an 2012
 • -Lucrare : MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SI CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR TURISTICE SI STATIUNEA BUSTENI- REABILITARE STRADA ALPINISTILOR an 2013-2014
 • - Lucrare : “ CONSTRUIREA UNUI PARC EOLIAN FORMAT DIN 3 TURBINE EOLIENE SI RACORD ELECTRIC AFERENT ” Loc.Mihai Bravu DJ 229 Km 37+180,Jud.Tulcea. an 2012-2013

11. BENEFICIAR : SC FIL CONSTRUCT SRL

 • Lucrare: Consolidare si reabilitare drum DE 817 si Str. Dunarea Sat:Baltagesti, Com:Crucea, Jud.Constanta

12. Client: SC BADY GRAND EXPLORER SRL

 • Lucrare : Modernizarea infrastructurii de acces la exploatatiile agricole de pe teritoriul comunei Petresti, jud.Dambovita an 2013-2014

13. Client: SC CAPA INSTAL SRL

 • Lucrare : REABILITAREA SI MODERNIZARE DRUMURI ,Com.Dobromir, Jud.Constanta an 2012-2013

14. Client: SC ERAOS SA

Lucrare : PARC EOLIAN CERNA , jud. TULCEA - Drumuri de acces si platforme

AN 2013

15. Client: R.A.AEROPORTUL DELTA DUNARII – TULCEA

 • Lucrare : EXTINDERE PLATFORMA DE IMBARCARE –DEBARCARE CU 170/70m SUD –AEROPORT TULCEA – an 2013

16. Client: SC CONARG SRL

 • Lucrare : Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges – CL -11-Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune,retelei de distributie si a retelei de canalizare in aglomerarea Topoloveni An 2014-2015 in desfasurare

17. Client: SC KRANZ EUROCENTER SRL

 • Lucrare : Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges – CL -11-Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune,retelei de distributie si a retelei de canalizare in aglomerarea Topoloveni An 2014-2015 in desfasurare
 •  
 • Lucrare : Construirea Celulei 2 a Depozitului  Ecologic  Albota-Pitesti  2015 in desfasurare
 • Lucrare : Modernizare drum agricol Buzoesti , jud. Arges 2015 in desfasurare

18. Client:SC COMINCO OLTENIA SA

 • Lucrare : Cresterea capacitatii RTR de a dezvolta vehicule noi inovative si competitive loc. Salcuta ,jud.Dambovita ( INCINTA RENAULT LOC.TITU) AN 2014 – 2015 IN DESFASURARE

19. Client: SC HIDROTEHNICA SA BRAILA

 • Lucrare : Reconstructie ecologica a terenurilor apartinand domeniului public al comunei Mahmudia in cadrul incintei agricole Carasuhat AN 2014 – 2015 IN DESFASURARE

20. Client:SC EN ELECTRIC PROIECT OFFICE SRL

 • Lucrare : REABILITARE RETELE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
 • REABILITARE REZERVOR PARC IN LOCALITATEA AZUGA, JUDETUL PRAHOVA AN 2014 – 2015 IN DESFASURARE

21. Client: SC Vinul Boierului SRL

 • Lucrare : Construire “Casa Boierului” S+P+1E, Ferma 10 - Valea Calugareasca,sat Valea Larga ,jud.Prahova 2014 -2015

22. Client: SC WOMA ECOSERV CONSTRUCT SRL

 • Lucrare : Reabilitarea si modernizarea statiilor de epurare a apelor uzate din Orasele Mizil,Urlati si Valenii de Munte – CL 3 2015 IN DESFASURARE

23.Client: SC VICE COM 95 SRL

 • Lucrare :  INFINTARE SI MODERNIZARE SAM - GRUP SCOLAR AGRICOL FUNDULEA
 •         ORAS FUNDULEA, JUDETUL CALARASI 2014 -20

 

*QUANTIC SYSTEMS este o firma de consultanta cu capital integral romanesc care va ofera solutii CONCRETE in documentare, proiectare si asistenta de-a lungul implementarii de sisteme de management al calitatii, mediului, siguranta si securitate ocupationala (sisteme integrate de management ) certificari de produse (agregate,betoane,prefabricate,mixturi asfaltice ,etc ) in conformitate cu normele internationale din domeniul ISO (International Organization for Standardization) si reglementarile in vigoare.

PRINCIPALUL OBIECTIV AL FIRMEI NOASTRE ESTE DE A FURNIZA SERVICII DE CALITATE ORGANIZATIILOR PENTRU ASI DEZVOLTA AFACEREA CU SUCCES.

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune