Localitate: Baia Mare

Judet: Maramures

Ţara: Romania

Telefon: 0749-511570


Executăm ridicări topo pentru toate genurile de proiecte, de la ridicări topo pentru reabilitări sistem rutier, apă, gaz, canalizare, până la ridiări topo necesare proiectelor de PUG, PUZ, PUD sau lucrări de cadastru. Pentru executarea acestor tipuri de lucrări utilizăm aparate de măsurare performante și softuri de prelucrare licențiate.
Acuratețea și precizia execuției tuturor lucrărilor au amprenta unui profesionalism desăvârșit îmbunătățit cu ajutorul aparaturii și tehnicii topografice folosite.
Asigurăm:
Ridicări topografice necesare proiectelor de infrastructură (drumuri, poduri, canalizare, gaze, telefonie, etc) - oriunde în țară
Planuri de situație în vederea obținerii: PAC, PUD, PUZ, PUG, sau a Certificatului de urbanism
Planuri de situație 3D - curbe de nivel
Profile longitudinale și transversale
Planuri de amplasament pentru platforme industriale/rețele edilitare
Trasări terenuri - transpunerea pe teren a limitelor de proprietate (întărușări terenuri)
Transpunerea pe teren a punctelor caracteristice clădirilor
Trasarea axelor construcțiilor
Marcarea rețelei topografice a șantierului
Urmărirea evoluției în timp a construcțiilor (UCC)

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune