CADASTRU- INTABULARE - PROIECTARE - GPS 
Expert cadastru autorizat de Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara, execută documentații cadastru și întabulare pentru obținerea unui numar cadastral, necesar pentru întăbularea în Cartea Funciară.
Cadastru, întabulare, studii topo oriunde în țară.
Lucrări de cadastru și întăbulare pentru obținerea numărului cadastral și înscrierea corpurilor de proprietate în Cartea Funciară (apartamente, vile, spații comerciale, terenuri aflate în intravilan sau extravilan, hale, păduri), expertize tehnice judiciare; 
Dezmembrări, alipiri, comasări, parcelări, trasări, pichetări ; 
Studii topografice (pe suport analogic sau digital) pentru realizarea diferitelor investiții în toate fazele întocmirii documentațiilor (C.U., P.U.Z., P.U.D., P.A.D., P.A.C.); 
Lucrări de cadastru de specialitate: agricol, forestier, imobiliar, edilitar apelor, căilor de comunicații (drumuri, căi ferate); 
Lucrări de topografie inginerească: 
- trasări de construcții civile și industriale; 
- asistență topo Reabilitări Drumuri Naționale, rețele edilitare; 
- nivelment geometric de precizie; 
- editare de profile transversale și/sau longitudinale existente prin diferite elemente ale construcțiilor.

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune