Știri primării

Publicat: 2020-02-27
Proiecte de investiții: 1.AMENAJARE PARC CENTRAL BAICOI Proiect finanțat pe POR 2014-2020, având termen de execuție luna mai 2020, prin care se urmărește amenajarea unor zone de agrement, sprijinirea acțiunilor de protecșie a mediului și dezvoltarea spațiilor verzi în oraș. Lățimea mini... Citește mai departe
Publicat: 2020-02-27
Proiecte de investiții: Proiecte 2016-2020 Extindere alimentare cu apă potabilă, comuna Ponoarele Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Ponoarele Refacere și modernizarea infrastructurii rutiere afectate de inundații DC 57 Ponoarele- Delureni Reabilitare, modernizare și dot... Citește mai departe
Publicat: 2020-02-27
Proiecte de investiții: Proiecte 2016-2020 Amenajare drumuri agricole în comuna Berliște, județul Caraș-Severin Alimentare cu apă branșamente, în comuna Berliște (loc. Iam, Milcoveni si Berliște), judetul Caraș-Severin Canalizare menajeră, racorduri individuale, în comuna Berliș... Citește mai departe
Publicat: 2020-02-26
Proiecte de investiții: Înfiinţare sistem de alimentare cu apă, comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi, L = 28,58 KM Modernizare drumuri de interes local în comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi, L = 6,08 KM Înființarea (inclusiv dotarea) centrului educațional – social de tip after school ... Citește mai departe
Publicat: 2020-02-26
Proiecte de investiții: Distribuţie de gaze naturale în comuna Ghizela Amenajare parc localitatea Sanoviţa Execuție capelă localitatea Ghizela Modernizare străzi în comuna Ghizela (Ghizela, Hisiaş, Paniova, Şanoviţa) Proiectare şi execuţie extindere reţea de canalizare în loca... Citește mai departe
Publicat: 2020-02-26
Proiecte de investiții: Fonduri europene Proiecte realizate 2016 – 2020 : Reabilitare drumuri forestiere ADI Bichigel Ideciu Alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare Perișor,(9,5 km) modernizare DC 39 (5.5 km) și reabilitare cămin cultural în localitatea Zagra Amenajare sp... Citește mai departe
Publicat: 2020-02-26
Proiecte de investiții: Proiecte 2016 - 2020: Reabilitarea și eficientizarea parțială a sistemului de iluminat public stradal din Comuna Mărișelu, județul Bistrița - Năsăud Lucrări de reparații și decolmatări 9 poduri și 27 de podețe în Comuna Mărișelu, județul Bistrița - Năsăud Reabilitare... Citește mai departe
Publicat: 2020-02-25
Proiecte de investiții: Înființare centru de permanență (finalizat) Extindere rețea de apă potabilă Amenajare parc comunal (finalizat) Înființare spații publice de recreere, amenajare teren sport (în curs de finalizare) Modernizare drum de interes local în comuna Gr&acir... Citește mai departe
Publicat: 2020-02-25
Proiecte de investiții: Construire Centru Permanent pentru Serviciul Voluntar situații de Urgență comuna Bratovoești, județul Dolj Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Bratovoești, sat Georocu Mare, județul Dolj Construire rețea publică de apă și apă uzată &ici... Citește mai departe
Publicat: 2020-02-25
Proiecte de investiții: Proiecte realizate 2016 – 2020: Realizare canalizare menajeră și stație de epurare Ucea de Jos (in derulare, 95% realizat) Reabilitare și asfaltare străzi Ucea de Jos (în derulare, 85% realizat) Modernizare drum forestier DP3 – Sumerna (finalizat) Reali... Citește mai departe
Publicat: 2020-02-25
Proiecte de investiții: Proiecte 2016-2020 Modernizare infrastructurii rutiere În comuna Călărași Modernizare străzi în comuna Călărași Construire capelă în comuna Călărași Modernizare DC62 Extindere sistem de supraveghere Achiziție utilaj Primaria Proiecte de viitor Repar... Citește mai departe
Publicat: 2020-02-24
Proiecte de investiții: Modernizare drumuri de pe teritoriul comunei Șărmășag Modernizare drumuri de acces agricole Prima înfiinţare After School Reabilitare Cămin Cultural Şărmăşag Modernizare, reabilitare şi dotare Grădiniţă nr.1 şi nr. 2 Şărmăşag Modernizare cămine culturale în C... Citește mai departe
Publicat: 2020-02-24
Proiecte de investiții: Proiecte 2016-2020 Modernizare străzi comuna Horia ( strada Liman și strada Negurei) valoare 546.316 lei (117.273 E ) Finanțare europeană Îmbunătățirea siguranței publice prin modernizarea rețelei de iluminat public stradală și înființare sistem de supravegher... Citește mai departe
Publicat: 2020-02-21
Proiecte de investiții: Reconstruire pod peste râul Trotuşi, sat Preluci, în punctul ''La Gater'', comuna Agăş, judeţul Bacău Înfiinţare sistem de alimentare cu apă, colectare şi tratare ape uzate în comuna Agăş, judeţul Bacău ''Reabilitare, moderni... Citește mai departe
Publicat: 2020-02-21
Proiecte de investiții: Proiecte 2016-2020 Modernizare drum de interes local Strada Şcolii, sat Dobrogostea, comuna Merişani, judeţul Argeş Modernizare drum de interes local starda Valea Belului, sat Dbrogostea, comuna Merişani, judeţul Argeş Asfaltare strada Căpăţâneşti, sat Dobrogostea, ... Citește mai departe
Publicat: 2020-02-21
Proiecte de investiții: Reabilitare clădire magazie Casa de cultură Reabilitarea și modernizarea sistemului de canalizare a orașului Pâncota Amenajare piste de biciclete Amenajare rigole pluviale Pâncota și Măderat Construcție WC public Pâncota Modernizare piață Pâncota ... Citește mai departe
Publicat: 2020-02-20
Proiecte de investiții: Finalizate: RACORDAREA LA SISTEMUL DE CANALIZARE MENAJERA, etapele I și II (proiect finanțat prin ADI IL) SISTEM DE CANALIZARE în satele Stelnica și Maltezi (proiect finanțat prin PNDL I și AFM) Asflatare 3 km drumuri (surse proprii/guvernamentale/europene) În ... Citește mai departe
Publicat: 2020-02-20
Proiecte de investiții: Reabilitare și dotare cămin cultural Râșca Construire cămin cultural Slătioara Modernizare drumuri agricole Reabilitarea și modernizare a unui număr de 4 școli (Râșca, Satu Nou, Buda și Slătioara) Reabilitarea școlilor din Dumbrăveni și Jahalia și schimbarea ... Citește mai departe

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...