PRIMĂRIA MIROSLAVA

35210 Vizualizări
Miroslava
Tip: Comuna
Adresa: Constantin Langa, nr. 93(Cod poștal: 707305), Județ: Iasi,Romania
Cuvântul primarului

”Urmărim permanent toate sursele de finanțare nerambursabilă disponibile, realizăm proiecte și ceea ce nu se poate finanța prin proiecte europene, realizăm din bugetul propriu al comunei. În anul 2019, vom demara realizarea următoarei strategii de dezvoltare durabilă a comunei care va fi în concordanță cu perioada de programare a Uniunii Europene 2021-2027. Urmărim cu mare interes informațiile direct de la Bruxelles și ne bucurăm să aflăm că pentru următoarea perioadă de programare (2021-2027) propunerea Comisiei Europene este ca România să primească cu aproximativ 10% mai multe fonduri nerambursabile față de perioada 2014-2020. Deja avem multe idei și lucrăm la noi proiecte de dezvoltare a comunei. Încă din prima zi de primar prioritățile mele au fost și rămân în mare parte aceleași: atragerea de fonduri nerambursabile, modernizarea și întreținerea drumurilor comunale, înființarea și dezvoltarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare, atragerea de investitori români și străini. Previziunile noastre sunt că, Miroslava va deveni cât mai curând un important pol industrial din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. Desigur, suntem convinși că vom dezvolta și alte ramuri, precum educația, sănătatea, cultura, sportul, turismul și altele. Suntem deschiși dezvoltării de noi investiții în comuna noastră, susținem investitorii români și străini și ne dorim multă sănătate ca să putem duce la bun sfârșit toate proiectele și investițiile începute”, a declarat Dan Niță - primarul comunei Miroslava

Prezentarea Localității
b_200603_jcsf5.jpg

Persoane din institutie

Primar: Niţă Dan
Viceprimar: Bulbaşa Vasile
Secretar General: Ursanu Ancuţa Lenuţa
Contabil: Rusu Ilie

  • Suprafață: 8257 ha
  • Intravilan: 3041 ha
  • Extravilan: 5216 ha
  • Populație: 17831
  • Gospodării: 7503
  • Nr. locuințe: 7950
  • Nr. grădinițe: 7
  • Nr. școli: 4
  • Nr. licee: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Balciu – atestat din anul 1446
Brătuleni – atestat din anul 1456
Ciurbeşti – atestat din anul 1503
Corneşti – atestat din anul 1613
Dancaş– atestat din anul 1820
Găureni – atestat din anul 1583
Horpaz – atestat din anul 1646
Miroslava – atestat din anul 1579
Proselnici- atestat din anul 1490
Uricani – atestat din anul 1456
Valea Adâncă– atestat din anul 1772
Valea Ursului – atestat din anul 1864
Voroveşti - atestat din anul 1456

Așezarea geografică:

Comuna Miroslava este situată în partea centrală a judeţului Iaşi, în nordul Podişului Bârladului, fiind plasată la limita sud- vestică a Municipiului Iaşi, la 47°08' latitudine nordică şi 27°29' longitudine estică.
Miroslava este situată la 30 km de Râul Prut (limita estică a judeţului), pe care se află frontiera Uniunii Europene și granița dintre România și Republica Moldova. Față de limita vestică a județului, comuna Miroslava se află la 40 km faţă de limita vestică, 25 km față de limita sudică.
Comuna Miroslava (reşedinţa de comună) este situată la o distanţă de aproximativ 7 km de Gara Iaşi. Accesul feroviar poate fi asigurat, de asemenea, şi prin intermediul Gării Leţcani, situată la o distanţă de aproximativ 14 km de satul Miroslava. 
În ceea ce priveşte accesul prin intermediul căilor aeriene, comuna Miroslava se află la o distanţă de circa 15 km de Aeroportul Internaţional Iaşi. 
Teritoriul comunei Miroslava se învecinează: 
- în partea de nord - est: Municipiul Iaşi 
- în partea de nord: Comunele Valea Lupului şi Rediu 
- în partea de nord - vest: Comuna Leţcani
- în partea de vest: Comuna Horleşti
- în partea de sud - vest: Comuna Voineşti 
- în partea de sud: Comuna Mogoşeşti 
- în partea de sud - est: Comuna Ciurea 
Principalele căi de acces din localitate sunt: 
- DN 28 (E 583) Iaşi - Roman
- Centura ocolitoare a Municipiului Iaşi 
- DJ 248 A Iaşi - Negreşti 
- DJ 248 Iaşi - Scânteia 
​- DC 27, DC 28, DC 39, DC 87
Localități Înfrățite:
Înțelegere de Cooperare între Comuna Miroslava și Satul Galjbiivka, Raionul Yampil, Regiunea Vinnița, Ucraina
Acord de Cooperare între Comuna Miroslava și Satul Cornești, Raionul Ungheni din Republica Moldova
Acord de Cooperare între Comuna Miroslava și Satul Cărineni, Raionul Hâncești din Republica Moldova
Acord de înfrățire între Comuna Miroslava și Orașul Durlești, Municipiul Chișinou (Republica Moldova)
Acord de Colaborare între Comuna Miroslava și Consiliul Raionului Fălești, Republica Moldova
Acord de Colaborare între Comuna Miroslava și Orașul Dondușeni, Raionul Dondușeni din Republica Moldova
 

Activități specifice zonei:

Condiţiile fizice, tradiţia locală, preocupările prezente şi tendinţele concrete de revigorare functională fac din Miroslava un teritoriu cu o agricultură productivă aflată în continuă creştere, înglobând ferme viticole şi pomicole, centre de cercetare, micro- ferme de producţie vegetală şi animală, învaţământ de specialitate

Activități economice principale:

Industrie 
Miroslava are un potențial industrial deosebit. Există fabrici cunoscute în România și în străinătate precum Delphi, Viarom, Național Paints, Tess Conex, de asemenea Primăria Miroslava a înfiinţat un Parc Industrial în care să își poată desfășura activitatea și alte firme importante. 
Parcul Industrial Miroslava, va fi construit pe o suprafaţă de 46,77 ha şi va avea o valoare totală de investiţie de 4307.413 mii de euro. 
Realizarea parcului implică construcţia unei reţele de drumuri şi dotarea cu reţele edilitare, creându- se astfel condiţii pentru amplasarea de obiective cu scop de producţie. Reţeaua de drumuri va avea o lungime de aproximativ 7,3 km (incluzându- se aici şi modernizarea celor existente). Avându- se în vedere amplasarea Parcului Industrial Miroslava în apropierea căii ferate, la solicitarea investitorilor poate fi realizat accesul şi pe calea ferată. 
O mare parte dintre proiectele din ultima perioadă s-au dezvoltat pe platforme industriale, astfel Parcul Industrial Miroslava a devenit foarte atractiv pentru investitori și dezvoltatori, datorită amplasamentului zonal, a accesului facial și nu în ultimul rând datorită utilizării eficiente a infrastructurii existente.
Parcul Industrial Miroslava, pune la dispoziția investitorilor și dezvoltatorilor loturi de teren cu o infrastructură gata amenajată, fără costuri suplimentare în acest sens. În același timp, investitorilor și dezvoltatorilor le vor fi asigurate și spații pentru birouri, comerț, pentru servicii de cazare și pentru producere de energie. Prin realizarea Parcului Industrial Miroslava s-au creat condiții pentru următoarele obiective:
- Fabrici de lacuri, vopsele 
- Fabrici de producţie în industria textilă 
- Spaţii de producţie pentru industria auto 
- Fabrici de producere/asamblare echipamente, utilaje 
- Unităţi de producţie de materiale de construcţii (polistiren, caramidă) 
- Fabrici pentru industria alimentară 
- Spaţii pentru depozitare 
- Staţii de alimentare cu combustibil 
- Spaţii pentru curierat 
Vor fi asigurate de asemenea spaţii pentru birouri, comerţ, pentru servicii de cazare şi pentru producerea de energie. 
Agricultură 
Miroslava are o tradiție agricolă importantă. De altfel, prima școală de agricultură din România a luat ființă la Miroslava în 1831. De altfel, în anul 2014 şi 2015, cel mai mare târg agricol din zona Moldovei, ”AGRALIM’’ a avut loc pe teritoriul comunei. În Miroslava principalele culturi agricole sunt: grâu, secară, porumb, floarea soarelui, cartofi și legume. Pe de altă parte, comuna Miroslava este cunoscută în domeniul viticulturii și pentru vinul de Uricani. Viticultura este și ea o componentă importantă a Miroslavei. 
Liceul Tehnologic Agricol "Mihail Kogalniceanu" Miroslava îsi află începutul în Institutul de Educaţie pentru Fiii de Nobili deschis la Miroslava la 24 octombrie 1831, în palatul marelui boier moldovean, Vasile Beldiman, situat pe un "deal romantic", aşa cum îl prezintă în cartea sa, "Tainele inimii", unul dintre elevii primei promoţii, Mihail Kogalniceanu. 
În prezent liceul Tehnologic Agricol “ Mihail Kogalniceanu” Miroslava este o instituţie de învăţământ care oferă pregătire în domeniul agricol. 
Trebuie menționat că pe teritoriul Comunei noastre există: 
- Pepiniere pomicole şi viticole 
- Crescătorie ovine, fazani 
- Fermă piscicolă 
- Pepiniera dendrofloricolă 
- Expoziţie floricolă 
Firmele reprezentative: 
SC Metro Cash&Carry SRL
SC Elvila SA
SC Delphi Diesel Systems România SRL
SC Europartener SRL
SC Sky Group SA
SC Mobili Brianza SRL
SC Petro Group SRL
SC Dedeman SA
SC Viarom Construct SA
SC Farmexim SA
Tess Conex SA
SC Arabesque SRL
SC Avi-Top SA
SC Misavan Trading SRL
SC National Paints Factoeies Company SA, etc.
Menționăm că există și alte firme binecunoscute în mediul de afaceri din România care își desfășoară activitatea pe teritoriul Comunei Miroslava.​

Obiective turistice:

Punerea în valoare a potențialului turistic deosebit a făcut necesară realizarea la Miroslava a unui Centru de Promovare Turistică.
În casa ”Sturza” din curtea Grupului Școlar Agricol Miroslava, funcționează și ”Muzeul Etnografic al Agriculturii din Moldova”. Acesta a fost vizitat de-a lungul timpului de numeroase personalități printre care Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe din România.
La Miroslava sunt două rezervații naturale:
Rezervaţia floricolă Valea lui David
Pădurea seculară Valea Ursului – Uricani
Pe teritoriul comunei Miroslava sunt trei lacuri: Ciurbeşti, Ezăreni și Cornești. În proximitatea lor sunt realizate spaţii de cazare care permit petrecerea timpului liber în orice anotimp. La Ezăreni există și o bază nautică
În ceea ce privește cele mai importante monumente istorice enumerăm
Situl arheologic Bulgărie de la Miroslava
Casa Sturza – Muzeul etnografic al agriculturii Miroslava
Biserica “Naşterea Maicii Domnului” Miroslava
Biserica de lemn “Sfântul Gheorghe” Voroveşti
Biserica “Sfântul Nicolae” Ciurbeşti
Biserica “Sfinţii Voievozi” Proselnici
Biserica ”Buna Vestire” Cornești, zidită în anul 1833
Biserica “Sfântu Gheorghe” Găureni
Biserica “Acoperământul Maicii Domnului” Ezăreni
Biserica “Sfântul Nicolae” Brătuleni
Biserica “Sfântul Nicolae” Balciu
​Biserica “Adormirea Maicii Domnului” Uricani.

Evenimente locale:

Fiii satului Uricani - 15 august, "Asociaţia Culturală "Fiii Satului Uricani" îi adună într-o atmosferă de sărbătoare pe toţi oamenii de seamă ai satului, răspândiţi în toată ţara sau dincolo de graniţe.
Ziua eroilor - 13 mai, Program: Ziua eroilor se sărbătoreşte întotdeauna la ziua Înălţării Domnului unde elevii şcolii prezintă program artistic închinat eroilorneamului la mormântul eroului necunoscut ce se află în curtea bisericii din satul Miroslava 
Zilele satului Ciurbești - 24 iulie. Activități organizate cu această ocazie: Slujbaă la biserica satului, Lansare expoziție de pictură la Școala din Ciubești.
Zilele comunei Miroslava, în perioada 6-9 septembrie. Activități organizate cu această ocazie: campionat local de fotbal, vizitarea gratuită, cu ghid a Muzeului Etnografic al Agriculturii Moldovei, premierea cuplurilor care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie, acordarea titlurilor de cetățeni de onoare, Sărbătoarea Recoltei (expoziția cu vânzare a produselor agricole din producția proprie);
Zilele Turismului în Miroslava 6-9 septembrie
Hramul Bisericii Uricani - 15 august
Hramul Bisericii Corneşti - 25 martie
Hramul Bisericii Voroveşti - 23 aprilie
Hramul Bisericii Balciu şi Proselnici - 8 noiembrie
Hramul Bisericii Ciurbeşti, Valea Adâncă şi Brătuleni - 6 decembrie
Hramul Bisericii Găureni - 23 aprilie
Hramul Bisericii Ezăreni - 1 octombrie
Hramul Bisericii Horpaz - 26 octombrie
Hramul Bisericii Valea Ursului - 31 mai

Facilități oferite investitorilor:

Reţea alimentare apă potabilă
Reţea colectare ape uzate
Reţea de energie electrică
Reţea de gaze naturale
Servicii de salubritate
Drumuri modernizate
Acces la DN 28 (E 583) Iaşi - Roman; Centura ocolitoare a Municipiului Iaşi; DJ 248 A Iaşi - Negreşti; DJ 248 Iaşi - Scânteia; DC 27, DC 28, DC 39, DC 87 
Telecomunicaţii, IT, fibră optică.
Miroslava se învecinează cu Municipiul Iaşi, făcând parte din zona metropolitană
Poziționarea favorabilă, infrastructura și deschiderea Primăriei către investitori a făcut
posibilă atragerea unor firme importante
La Miroslava există condiții excelente pentru investiții, existând infrastructură, posibilități de
concesionare terenuri în zona comercială și industrială, forță de muncă bine calificată,
oportunități de afaceri asemănătoare Iașului, impozite și taxe reduse la nivel rural, concepții noi și
deschidere către marile investiții
În zona comercială şi industrială sunt amplasate şi S.C. Delphi Diesel Systems România,
S.C. Dedeman S.A., S.C. Arabesque S.A., S.C. Viarom Construct S.A., S.C. Farmexim S.A.,
S.C. Glasveia S.R.L.
Menționăm și alte firme binecunoscute în mediul de afaceri din România și care își desfășoară
activitatea pe teritoriul comunei Miroslava.
Oportunități:
Dezvoltarea economică sustenabilă a zonei poate determina reîntoarcerea populaţiei plecată la muncă în străinătate 
Existenţa unor obiective cultural- istorice care pot fi valorificate din punct de vedere turistic 
Amplasarea comunei în Zona Metropolitană Iaşi, la o distanţă mică faţă de Municipiul Iaşi 
Construirea unui Parc Industrial poate atrage un număr mare de investitori
Apartenenţa la Zona Metropolitană Iaşi
Existenţa programelor guvernamentale de susţinere a unor investiţii în domeniul reabilitării şi extinderii reţelelor de apă, canalizare şi epurare a apelor uzate 
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii rutiere prin intermediul finanţărilor europene nerambursabile 
Posibilitatea dezvoltării de parteneriate între instituţiile educaţionale din comună şi alte unităţi din ţară şi străinătate 
Accesarea fondurilor europene pentru înfiinţarea, reabilitarea şi dotarea corespunzătoare a structurilor sanitare 
Montarea camerelor de supraveghere video în zonele cu infracţionalitate ridicată
Realizarea de împăduriri/perdele forestiere
Dezvoltarea de parteneriate în vederea protecţiei mediului.

Proiecte de investiții:

În anul 2019, UAT Comuna Miroslava, județul Iași va continua planul de investiții multianual axat în principal, pe următoarele direcții: modernizarea și astfaltarea străzilor și drumurilor locale din comuna Miroslava, realizarea trotuarelor pe drumurile principale din comună, extinderea rețelelor electrice și ainstalațiilor de iluminat publi, investiții în sistemul educațional, amenajarea de parcuri de joacă pentru copii în satele din comună, continuarea investițiilor în parcul industrial I și începerea investițiilor în parcul industrial II, continuarea investițiilor la baza sportivă, construcția unei biserici noi în Valea Adâncă, amenajarea centrului de comună prin înființarea de zone verzi și spații moderne pentru petrecerea timpului liber pentru toți cetățenii comunei, etc. Prioritățile comunei noastre au reieșit din audiențele susținute și urmare a vizitelor de lucru în cele 13 sate și s-au concretizat într-un Program de investiții centrate pe modernizarea infrastructurii rurale, dezvoltarea activităților și investițiilor din zona parcului industrial și multe altele.
Fonduri nerambursabile reprezintă o prioritate pentru comuna Miroslava. Așadar, la nivelul comunei noastre, se continuă investițiile prin (PNDL) Programul Național de Dezvoltare Locală care reprezintă o sursă principală de finanțare pentru infrastructura locală și are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10 S), în domeniile: sănătate, educație, apă - canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuri și sport. Pentru cele 6 contracte de finanțare - PNDL II derulate prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, după cum urmează: 1. Înființare rețea de colectare ape uzate în satele Proselnici, Cornești și Dancaș, comuna Miroslava, Județul Iași; 3. Extindere grădiniță și construire creșă în cadrul Școlii ”Colonel Constantin Langa” Miroslava, Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Judeșul Iași; 4. Modernizarea școala primară, Localitatea Proselnici, Comuna Miroslava, Județul Iași; 5. Extindere și modernizare școala primară, Localitatea Ciurbești, Comuna Miroslava, Județul Iași; 6. Modernizare grădiniță cu program normal, Localitatea Horpaz, Comuna Miroslava, Județul Iași.
Se află în curs de execuție proiectul PNDL I - Reabilitare, modernizare și recompartimentare Școala Gimnazială ”Miron Barnovschi” Uricani, Localitatea Uricani, Comuna Miroslava, Județul Iași. Valoarea totală a acestor investiții depășește suma de 32,5 milioane lei, din care contribuția bugetului local ajunge 8,3 milioane lei. Exclusiv cu finanțare din bugetul local al comunei Miroslava s-au realizat diverse investiții publice, dintre care menționăm câteva: 1. Extinderea rețelelor electrice în comuna miroslava, sat Găureni, zona str. Zorilor - finalizat; 2. Modernizarea strada Via mare - sat Uricani și str. Inv. Cernescu Vasile-sat Proselnici, com. Miroslava (prelungire proiect Măsura 125 - Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Miroslava) - finalizat; 3. Înființarea sens giratoriu în comuna Miroslava, sat Brătuleni, strada Basarabia - în execuție; 4. Lucrări de alimentare cu energie electrică - rețea de utilizare - parc - finalizat; 5. Investiții în parcul industrial I ( extindere sistem de canalizare în Parc Industrial Miroslava - etapa II - în execuție, recordare la rețea de gaz natural - finalizat, lucrări de alimentare cu energie electrică - rețea de utilizare, extindere rețele de gaz natural - distribuție - finalizat). Valoare totală estimativă a acestor investiții depășește de 10 milioane de lei.
Cu finanțare nerambursabilă prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, Submăsura 7.2 se află tot în stadiul de execuție proiectele: 1. extindere infrastructură de apă uzată în localitățile Găureni, Uricani, Brătuleni, Vorovești, Valea Ursului și Ciurbești din comuna Miroslava, județul Iași; 3. Modernizarea și reabilitarea corpuri de clădire ”Școala Mică” și ”Școala Mare” din cadrul ”Grupului Școlar Agricol Mihail Kogălniceanu”, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași. Valoarea totală estimativă a acestor proiecte depășește suma de 22 milioane lei. Contribuția de la bugetul local va fi 7,1 milioane de lei.
Comuna Miroslava, județul Iași a identificat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 oportunități pentru finanțarea unor proiecte. Drept urmare, în anul 2018, specialiștii din cadrul primăriei comunei Miroslava au depus 4 cereri de finanțare la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est Piatra-Neamț: 1. ”Înființarea unui incubator de afaceri, Miroslava Start-Up”; 2. ”Construire sală de sport, localitatea Uricani, comuna Miroslava, județul iași”; 3. ”Construire sală de sport, localitatea Cornești, comuna Miroslava, județul Iași; 4. ”Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii educaționale pentru învățământului profesional tehnic în cadrul liceului ”Mihail Kogălniceanu” din comuna Miroslava, județul Iași.” Valoarea totală a celor 4 proiecte depuse spre finanțare prin POR 2014-2020 va depăși 29 milioane lei.
În cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020, Comuna Miroslava a depus 4 cereri de finanțare în parteneriat cu raioanele Călărași și Ungheni din Republica Moldova ( un proiect în domeniul siguranței și securității, în cadrul căruia vom achiziționa o mașină specială pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, un proiect pentru conservarea patrimoniului cultural și istoric din comuna Miroslava (Palatul Sturdza), un proiect ce vizează crearea unui centru de educație în domeniul IT). Suntem încrezători în șansele noastre, dar în același timp suntem și realiști, deoarece considerăm că suma totală alocată pentru acest program de finanțare este insuficientă, raportată la neceseitățile comunităților din cele două țări ( este eligibilă toată Republica Moldova și județele de-a lungul graniței cu Republica Moldova, respectiv Botoșani, Iași, Vaslui și Galați). Ne bucurăm că proiectul pentru conservarea patrimoniului cultural și istoric din comuna Miroslava (Palatul Sturdza) a trecut de prima etapă de evaluare cu brio. Valoarea totală a celor 4 proiecte depuse spre finanțare prin POC România-Republica Moldova 2014-2020 va depăși 1,6 milioane Euro.
În perioada 2008-2018 Comuna Miroslava a accesat fonduri nerambursabile în valoare totală de 99, 6 milioane lei, iar cofinanțarea noastră a fost aproximativ 37, 3 milioane lei. Proiectele au fost finanțate prin diverse programe de finanțare nerambursabilă, printre care reamintim pe cele mai reprezentative:
Programul național de Dezvoltare Rurală - Măsura 322 - Proiect integrat: 1. Înființarea sistem de canalizare menajeră în Comuna Miroslava; 2. Alimentare cu apă potabilă în Comuna Miroslava; 3. Modernizare prin asfaltare DC 39, L = 1 km; 4. Reabilitare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru copii; 5. Dotare Cămin Cultural Miroslava în Comuna Miroslava; Valoare totală - 14 milioane de lei.
Programul Național de Dezvoltare Rurală, Măsura 125 - Modernizare drumuri de acces agricol în Comuna Miroslava, Județul Iași; Valoare totală - 8,5 milioane lei. Program Național de Dezvoltare Rurală, Măsura 313 - Centrul de Informare Turistică în comuna Miroslava, județul Iași; Valoare totală - 1 milion lei.
Program Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 - Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Miroslava, județul Iași; Valoare totală - 8,5 milioane lei.
Program Operațional Sectorial Creșterea Competivității Economice (POSCCE) - Centrala Fotovoltaică. Producerea energiei electrice din conversia energiei solare în energie electrică; Valoare totală - 26, 5 milioane lei.
Compania Națională de Investiții
- Construire sală de sport în sat Miroslava, comuna Miroslava; Valoare totală - 4,5 milioane lei.
Programul Operațional Regional 2007-2013 - Promovarea produselor turistice naturale și antropice din comuna Miroslava, județul Iași; Valoare totală - 0,9 milioane lei.
Ministerul Mediului - AFM - Reconstrucție ecologică prin împădurirea perimetrelor de ameliorare Bărca, Cruceru, Horpaz, Uricani, Vorovești - Recea, aparținând comunei Miroslava, județul Iași; Valoare totală - 3,4 milioane lei.
Proiecte realizate 2016-2020:
În perioada 2016-2020 la nivelul în Comuna Miroslava s-au realizat proiecte atât din fonduri europene, cât și din bugetul local. O mare parte dintre acestea s-au finalizat, însă există și proiecte în derulare, dintre care amintim:
Extindere infrastructură de apă uzată în localitățile Găureni, Uricani, Brătuleni, Vorovești, Valea Ursului și Ciurbești din Comuna Miroslava, Județul Iași - în execuție;
Modernizare drumuri de interes local în Comuna Miroslava, Județul Iași - în execuție;
Modernizarea și reabilitare corpuri de clădire ”Școala Mică” și ”Școala Mare” din cadrul ”Grupului Școlar Agricol Mihail Kogălniceanu”, Sat Miroslava, Comuna Miroslava, Județul Iași - în execuție;
Reabilitare, modernizare și recompartimentare Școala Gimnazială ”Miron Barnovschi”, Uricani, Localitatea Uricani, Comuna Miroslava, Județul Iași - în execuție;
Extinderea rețelelor electrice în comuna Miroslava, sat Găureni, zona str, Zorilor finalizat Modernizarea strada Via mare - sat Uricani și str. Inv. Cernescu Vasile-sat Proselnici, com. Miroslava (prelungire proiect Măsura 125 - Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Miroslava) - finalizat;
Înființarea sens giratoriu în comuna Miroslava, sat Brătuleni, strada Basarabia - în execuție;
Lucrări de alimentare cu energie electrică - rețea de utilizare - parc - finalizat;
Investiții în parcul industrial I (extindere sistem de canalizare în Parc Industrial Miroslava - etapa II - în execuție, racordare la rețea de gaz natural - finalizat, lucrări de alimentare cu energie electrică - rețea de utilizare, extindere rețele de gaz natural - distribuție) - finalizat;

Galerie
bgallery_evung_New Image 2.JPG
bgallery_5lcc1_19323_436880746469571_4477620124421753356_n.jpg
bgallery_ksrnp_11169154_606464856135400_8197023353726466466_n.jpg
bgallery_fs8wb_150084_1408311542766804_607900420_n.jpg
bgallery_wsl3j_11694790_1611042925826997_5564354837373025250_n.jpg
bgallery_1pxm9_10489922_1448011465463478_72554313618565156_n.jpg
bgallery_s2ji3_1505262_1408297029434922_1008178267_n.jpg
bgallery_74ulz_150084_1408311542766804_607900420_n.jpg
<
>
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...