Curs Managementul strategic
Preț: 175 Euro + TVA

Durata: 16 ore/ 2 zile

Pretul include:

Suportul de curs in format electronic, masa de pranz, coffee break, diploma interna ProManagement.

Introducere:

Managementul unei companii este un domeniu complex, multidisciplinar si extrem de expus riscurilor, controverselor şi provocărilor. Dezvoltarea strategică a acesteia se bazează pe abilitati de analiză şi sinteză a fenomenelor economice şi sociale, pe capacitatea de înţelegere a mecansimelor pieţei şi de soluţionare rapidă şi eficientă a problemelor complexe cu care se confruntă o companie.
Cursul de faţă vă oferă un suport pentru structurarea procesului de planificare strategică astfel încât să puteti cu mai multă siguranţă să definiţi o strategie adecvată pentru compania în care lucraţi şi să vă asiguraţi de implementarea ei corespunzătoare.

Obiective:


Cursul își propune să dezvolte abilități și competențe care ajută la înţelegerea mecanismelor de dezvoltare şi creştere a unei companii. Acest program de dezvoltare a competențelor manageriale vă va ajuta să dezvoltaţi :

 • o gândire critică a contextului în care compania îşi desfăşoară activitatea;
 • abilităţi de inter-relaţionare cu persoanele şi grupurile interesate de dezvoltarea companiei;
 • abilităţi manageriale complexe pentru a planifica, implementa şi controla dezvoltarea strategică a companiei.

Metodologie

Acest program are la bază activități de colaborare în grupuri mici și în plen, precum și discuții şi analize în plen cu privire la rezultatele echipei. Programul oferă, de asemenea, exerciții interactive și studii de caz, fiecare sesiune finalizându-se cu concluzii de grup și individuale pentru dezvoltarea abilităților practicate în acea sesiune. Toate aceste concluzii pot sta la baza unui plan pentru dezvoltarea abilităților individuale care poate fi un instrument foarte util pentru manageri în a stabili și verifica acțiunile care trebuie luate după finalizarea programului.

Cui se adreseaza


Acest program se adresează managerilor de nivel superior din companie care doresc să îşi îmbunătăţeasca competenţele şi abilităţile de analiză şi planificare eficientă a dezvoltării strategice a acesteia.

Agenda curs

Sesiunea 1: SPARGEREA GHEȚII
Deschiderea cursului. Prezentarea participanților și a formatorilor. Instructaj protecția muncii. Așteptări și temeri. Prezentarea obiectivelor cursului.
Sesiunea 2: NOŢIUNI GENERALE DESPRE STRATEGIE ŞI PROCESUL DE PLANIFICARE STRATEGICĂ. ANALIZA CONTEXTULUI ORGANIZAŢIONAL.
Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:

 • înțelege ce este strategia şi procesul de planificare strategică;
 • evalua contextul în care compania îşi desfăşoară activitatea ;
 • aplica instrumente specifice de diagnoză a problemelor organizaţiei.

Sesiunea 3: ANALIZA PIEŢEI
Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:

 • înţelege importanţa definirii unei strategii organizaţionale în contextul evoluţiei imprevizibile a pieţei;
 • realiza analize privind segmentarea pieţei şi evaluare a poziţiei companiei în piaţă;
 • aplica instrumente specifice de diagnoză a problemelor organizaţiei.

Sesiunea 4: ANALIZA GRUPURILOR DE INTERESE.
Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:

 • înţelege importanţa grupurilor de interese şi a satisfacerii nevoilor acestora prin rezultatele activităţilor companiei;
 • fi capabili să realizeze o analiza a grupurilor de interese interne şi extrene companiei;
 • vor defini obiectivele strategice în funcţie de anlizele anterioare desfăşurate.

Sesiunea 5: OPŢIUNI STRATEGICE ŞI OPERAŢIONALE. OBIECTIVE STRATEGICE ŞI OPERAŢIONALE
Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:

 • putea alege strategia potrivită cu analiza contextului organizaţional desfăşurată;
 • putea defini opţiuni de implementare a strategiei alese;
 • vor defini obiectivele strategice în funcţie de analizele anterioare desfăşurate;
 • dobândi abilităţi de alegere obiectivă a direcţiilor strategice adecvate.

Sesiunea 6: PLANIFICAREA OPERAŢIONALĂ DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI
Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:

 • înţelege modalitatea prin care strategia este implementată la nivelul companiei;
 • realiza un plan operaţional de implementare, inclusiv cu alocarea resurselor şi costurilor asociate activităţilor.

Sesiunea 7: ANALIZA RISCURILOR
Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:

 • înţelege importanţa analizei riscurilor organizaţionale în implementarea strategiei ;
 • identifica şi analiza riscurile asociate implementării strategiei ;
 • putea defini măsurile corespunzătoare pentru contracararea riscurilor organizaţionale asociate implementării strategiei.

Sesiunea 8: RECAPITULAREA GENERALĂ A CURSULUI şi EVALUARE CUNOŞTINŢELOR ACUMULATE

Diploma obtinuta: Certificat Pro Management

Mai multe produse ale PRO MANAGEMENT SRL

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...