„Nu exista nu știu, ci nu știu încă.”
GEEA INVESTIGAŢII ECONOMICE SRL
Carei
GDPR Protectia Datelor cu Caracter Personal
Preț: 300 ron

Regulamentul European se APLICA si in ROMANIA

COD COR 242231

ATENTIE !!! Conform regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor se precizeaza aplicarea sa in

Art. 99: Intrare în vigoare şi aplicare

(1)Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)Prezentul regulament se aplică de la 25 mai 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

NUMAI 439 RON (patru sute treizeci si noua)!

aplicatii si bune practici !

MODUL 1

NOȚIUNI INTRODUCTIVE CU PRIVIRE LA DOMENIUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

MODULUL 2

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ORGANIZAȚIEI ÎN PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. INSTRUMENTE DE INFORMARE

MODULUL 3

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PERSOANELOR IMPLICATE ÎN PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL INSTRUMENTE DE INFORMARE

Certificatul eliberat este insotit de supliment de competente profesionale, conform Regulamentului European nr. 679 din 2016 (GDPR), prezentand modulele parcurse, abilitatile si competentele juridice si informatice din cadrul cursului, dobandite prin aplicatii practice si simulari.

 

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Cursul specializeaza personalul care va efectua elaborarea sau actualizarea politicilor, procedurilor si normelor interne cu privire la Regulamentul General de Protecţie a Datelor (GDPR), conform REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); Art. 2: Domeniul de aplicare material

(1)Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parţial prin mijloace automatizate, precum şi prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor.

Art. 4: Definiţii

În sensul prezentului regulament:

1."date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2."prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

7."operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

8."persoană împuternicită de operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului; Cursul are doua module, ambele cu teorie si practica. M1 : PREGATIRE JURIDICA GENERALA: responsabilitate DPO, standardul international de securitate 27000, securitate si sanatate in munca, activitatile si sarcinile principale ale DPO, conflictul de interese, categorii de date privind infractiuni de natura penala. M2 : PREGATIRE TEHNICA SPECIFICA DPO : principiile si teminologia tehnica specifica DPO (echipamente, arhitectura, baze de date, criptare), riscul si metodologiile de evaluare calitativa si cantitativa, actiuni de mentinere si imbunatatire a planului de securitate tehnica, plan de recuperare in cazul exploatarii unui risc - procedura de interventie : vulnerabilitati majore.

Mai multe oferte ale GEEA INVESTIGAŢII ECONOMICE SRL

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...